วันที่ 3 นักเรียนเลือกกิจกรรมชุมนุม (28 ตุลาคม 2559)

<p “=””>เช้าวันนี้ได้มีโอกาสไปคุมนักเรียนได้ชั้น ป.5 ทำความสะอาดบริเวณที่รับผิดชอบ ก็พบปัญหาเดิมเหมือนที่เคยผ่านมาคือนักเรียนไม่ยอมช่วยกันทำความสะอาด มีน้อยคนที่จะทำ ส่วนใหญ่ที่ไปก็เล่นกันมากกว่า จึงเป็นผลทำให้คะแนนการทำเวรในเขตรับผิดชอบของ ป.5 ได้คะแนนเพียง 16 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 </p> <p “=””>
</p> <p “=””>
</p> <p “=””>กิจจกรมหน้าเสาธงวันนี้มีการมองรางวัลให้แก่นักเรียนที่เป็นนักกีฬาว่ายน้ำ โดยได้ไปร่วมแข่งขันว่ายน้ำที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้และได้รางวัลกลีบมา ในการมอบเหรียญรางวัลและโล่ โดยผู้อำนวยการโรงเรียน </p> <p “=””>
</p> <p “=””>
</p> <p “=””>กิจกรรมสำคัญอีกหนึ่งกิจกรรมในภาคบ่ายวันนี้ คือการเลือกชุมนุมของนักเรียน โดยนักเรียนแต่ละคนจะต้องเลือกชุมนุมคนละ 1 ชุมนุม วันนี้มีชุมนุมให้เลือกทั้งหมด 16 ชุมนุม แต่ละชุมนุมก็มีความน่าสนใจ คุณครูแต่ละชุมนุมจะประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับชุมนุมของตนเอง ให้นักเรียนได้เลือกตามความถนัดหรือตามความสนใจ และคุณครูให้ครูนักศึกษาเลือกชุมนุมตามความสนใจ แต่ต้องชุมนุมละ 1 คนเท่านั้น ตามความสนใจแล้ว ชุมนุมศิลปะน่าจะสนุกและสามารถถ่ายทอดความรู้และมีกิจกรรมที่สนุก ๆ ให้นักเรียนได้ทำกัน แต่มีครูนักศึกษาอีก 1 คนได้เข้าร่วมไปแล้ว จำเป็นต้องเข้าร่วมชุมนุม เล่าสู่กันฟัง ของครูพี่เลี้ยง ปจะจำชั้น ป.5 เป็นชุมนุมที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องในอดีตหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต
</p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวศศิภา อ่อนเขียว (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)