ขอเป็นข้ารองบาท ทุกชาติไป

Dr. Ple
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติ สืบราชสันตติวงศ์ในวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๘๙ ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ในตั้งการ พระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกในวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๙๓ ซึ่งในวันดังกล่าว พระองค์ได้พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่า "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม"

ด้วย พระปฐมบรมราชโองการ ในวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ รวมกับ พระราชปณิธาน อันแรงกล้าที่จะ ได้พบเห็น เรียนรู้ จาก พสกนิกรบนแผ่นดินไทย ... เป็นเหตุให้ พระมหากษัตริย์ของคนไทยพระองค์นี้ ต้องเสด็จฯ ไปทั่วทุกตารางนิ้วของแผ่นดินไทย ประกอบพระราชกรณียกิจ เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม


ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้า น้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า สมาชิก Gotoknow


14 ตุลาคท 2559


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สมศรี นวรัตน์ ศิษย์ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ความเห็น (6)

เขียนเมื่อ 


แม้เกิดชาติใด ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ ดร. ขจิต ฝอยทอง ค่ะ

ขอบคุณ คุณมะเดื่อ ค่ะ

เขียนเมื่อ 


ขอบคุณ พี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ ทุกๆ ท่านค่ะ ให้กำลังใจผู้เขียน นะคะเขียนเมื่อ 

ขอบคุณ คุณพี่ นงนาท สนธิสุวรรณ มากๆ ค่ะ