ทำดี เจ็ดสิบปี

ลิขิต
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
พระนามนั้นไซร้ว่า ภูมิพล นามเดียว

ทำดี ทำชั่ว คละเคล้า ธรรมดา

ทำดี เพียงอย่างเดียว สักครั้ง ยังยาก

ทำดี เจ็ดสิบปี มีหรือ ในหล้า

ทำดี ได้ยั่งยืน มีเพียง พระองค์เดียว

พระนามนั้นไซร้ ภูมิพล นามเดียวบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การใช้ทักษะการจัดการความรู้ความเห็น (0)