วิชาความเป็นพ่อเป็นแม่ (Parenthood)

ธิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ทฤษฎีเซลล์กระจกเงา ที่ "ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น" หรือ "ตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอน" ให้ลูกหลานค่อย ๆ ซึมซับต้นแบบที่ถูกต้อง

ตอนเรียนปริญญาตรี อายุ ๑๘ ปี ไปลงทะเบียนเรียนวิชา Parenthood เป็นวิชาเลือก เพราะเสียงเล่าลือจากรุ่นพี่ว่า

ตั้งใจเรียนในห้องให้ดี ดูวีดีโอ ฟังบรรยายจากอาจารย์ให้เข้าใจ ยังไม่ต้องฝึกปฏิบัติจริงหรอก ก็มีสิทธิ์ได้เกรด A

ในชีวิตจริงคนเรา วิชาความเป็นพ่อเป็นแม่แบบที่เคยเรียนทฤษฎีมา หรือภาคปฏิบัติในฐานะลูกที่ได้รับประสบการณ์ตรงจากพ่อแม่เราเอง ใช้เวลาค่อย ๆ เตรียมตัวจนพร้อม

หรือบางคนอาจกระโดดเข้าสู่ภาคปฏิบัติเลย .... เป็นพ่อแม่โดยบังเอิญ

ไม่ว่าจากเหตุใด วิชาความเป็นพ่อเป็นแม่ จะได้เกรด A ไหม ?

คิดว่าจนกว่าจะตายตาหลับอย่างสงบสุข การกระทำของลูก ๆ จะเป็นตัวชี้วัดบอกเกรดเอง

อย่าถึงขั้น ยังต้องจ่ายเงินเดือนให้ลูกจนวันตาย หรือขึ้นโรงขึ้นศาลแย่งมรดกกันนะลูก ๆ ....

เถ้ากระดูกพ่อแม่ที่วัดคงไม่รับรู้อะไรแล้ว

^_,^


(ทดสอบพัฒนาการ)


(ทดสอบความสะอาดการแปรงฟันให้เด็ก โดยผู้ปกครองแปรงเอง ทดสอบเอง)
เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ ได้รับเชิญให้ไปเป็นวิทยากรด้านส่งเสริมทันตสุขภาพ ส่วนพี่พยาบาลเป็นวิทยากรด้านเฝ้าระวังภาวะโภชนาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลสระใครเป็นเจ้าของโครงการ ดำเนินการที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๕ แห่ง ใช้การบรรยายไม่มาก เน้นการระดมความคิดและจิตใจของผู้ปกครอง สร้างแรงบันดาลใจที่จะลงมือปฏิบัติทำอะไรบ้างเพื่อลูกหลาน

ส่วนวันรวมอีก ๑ วัน ผู้ปกครองและคุณครูพี่เลี้ยงร่วมกิจกรรมที่หอประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระใคร เป็นการคืนข้อมูลด้านช่องปากและสุขภาพเด็ก สรุปกิจกรรมของแต่ละภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ทั้งฝ่ายสาธารณสุข ครูพี่เลี้ยง อบต. กรรมการพัฒนา ศพด. และกลุ่มผู้ปกครอง^_,^

พ่อแม่ ผู้ปกครอง ยาย ย่า ตา ปู่ ลุง ป้า .... ของเด็ก ๒ ปีครึ่งถึงหกปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๕ แห่ง ในตำบลสระใคร

ตั้งวงสนทนากลุ่ม “โสเหล่” ๕ วันขั้นนำเข้าสู่การสนทนา

ส่วนใหญ่ความคิดเห็นไม่ได้ต่างกันสุดขั้วมากนัก พอจะสรุปร้อยเรียงเหตุผลออกมาได้ใกล้เคียงกัน

ทำไมพ่อแม่ต้องดูแลฟันน้ำนมลูก

 • เป็นห่วงสุขภาพฟันของลูก
 • มีลูกหลานฟันผุมาก่อน ไม่อยากให้ผุอีก
 • กลัวฟันผุ ไม่อยากให้ลูกฟันผุ ฟันแมง ฟันดำ ไม่สวย มีกลิ่นปาก
 • ลูกหลานดูดนมขวดจนหลับตี ๑ ตี ๒
 • ไม่อยากให้ลูกปวดฟัน ไม่มีความสุข
 • เจ็บแทนลูก ไม่อยากให้ลูกเจ็บป่วยง่าย
 • เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากแบคทีเรีย
 • ฟันจะได้สะอาด แข็งแรง เหงือกแข็งแรง อยากให้สุขภาพฟันลูกแข็งแรง ทนทาน
 • เพราะถ้าฟันน้ำนมแข็งแรง เวลาฟันแท้งอกออกมาจะได้สวยและแข็งแรงด้วย
 • อยากให้ฟันสวย
 • ปากและฟันส่งผลต่ออารมณ์ทั้งดีและเสีย ช่วยพัฒนาการของเด็ก เช่น การเจริญเติบโตร่างกาย ทางสมอง
 • เพราะจะทำให้สุขภาพลูกแข็งแรง ในวัยต่อไป
 • ไม่อยากให้ลูกใส่ฟันปลอม เป็นมะเร็งช่องปาก
^_,^

ขั้นจินตนาการถึงภาพฝัน

อีก ๓ ปี ภาพฝัน ลูกของเรา .... เป็นเด็กอย่างไร?

(ประมาณอนุบาล ๒ หรือ ป.๑)


 • ว่านอนสอนง่าย บอกง่าย ฟังความพ่อแม่ ยาย คุณครู เชื่อฟังที่สั่งสอน
 • ไม่ก้าวร้าวกับผู้ใหญ่ ไม่เกเร แต่อาจจะเอาแต่ใจบ้างบางเวลา ไม่เป็นเด็กดื้อ ไม่รังแก ไม่เถียงพ่อแม่ น่ารัก ใช้ทำงานง่าย เรียบร้อย
 • น่าจะดีกว่าตอนนี้ นิสัยดีขึ้น เลี้ยงง่าย พูดจาเข้าใจขึ้น พูดจารู้เรื่องดี พูดจาดี ไพเราะ
 • ยิ้มสวย ร่าเริง อารมณ์ดี จิตใจดี
 • ไม่รังแกคนอื่น รู้จักขอโทษ ขอบคุณ แบ่งปัน เสียสละ รู้จักเคารพผู้อื่นเสมอ มีสัมมาคารวะ เข้าสังคมกับเพื่อน คุณครู
 • มีความรับผิดชอบ สามารถรับผิดชอบหน้าที่ตัวเองได้ เป็นเด็กขยัน รักการเรียน ไปโรงเรียนทุกวัน
 • อ่านออกเขียนได้ พัฒนาขึ้นทางด้านการเรียนดีขึ้น เรียนหนังสือได้ การเรียนไม่ตกต่ำ เรียนทันเพื่อน เรียนเก่ง ๆ มีความรู้มากขึ้น
 • ไม่มีกลิ่นปาก สะอาดสะอ้าน โตขึ้น แข็งแรงขึ้น สุขภาพดี
 • ช่วยเหลือตัวเองได้ พัฒนาการจะรู้เรื่องขึ้น จะมีพัฒนการที่ดี
 • ต้องการหลานที่ฉลาด เป็นเด็กฉลาด เป็นเด็กอัจฉริยะ
 • อยากให้ลูกเป็นเด็กดี เป็นเด็กดีของสังคม เป็นคนดี มีวินัย
^_,^

ขั้นนำสู่การปฏิบัติ

เราจะทำอะไรได้บ้าง .... เพื่อลูกของเรา

กรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เสนอ

 • ติดเครื่องปรับอากาศที่ ศพด. ลูกหลานจะได้อยากมาเรียน
 • พ่อแม่จะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมให้กับลูก

ผู้ปกครอง ช่วยกันเสนอแนะ

 • เป็นแม่ที่ดีของลูก เป็นที่ปรึกษา มีเวลาให้ลูกสม่ำเสมอ ให้ความรัก ความสนใจ บอกรักลูก กอดลูก แสดงให้ลูกเห็น ให้ความอบอุ่นแก่ลูก ดูแลลูกให้เขาอบอุ่น ให้กำลังใจกับพฤติกรรมของลูกเสมอ จะอยู่เคียงข้างตลอดไป ให้ลูกมีความสุข
 • ส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านของลูก
 • ดูแลลูกหลาน เตรียมอาหารให้ลูก ทำอาหารให้กิน จัดอาหารให้ครบ ๕ หมู่ ให้ลูกกินแต่ของมีประโยชน์
 • ดูแลรักษาความสะอาด ก่อนกินข้าวล้างมือ และหลังทำกิจกรรมต่าง ๆ เอาใจใส่ในการแปรงฟัน หมั่นดูแลและใส่ใจสุขภาพร่างกายลูก ให้ลูกออกกำลังกายร่วมกับแม่ด้วย ดูแลสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรง
 • อยากให้ลูกอารมณ์ดี ต้องพาร้องเพลง
 • ถามและฟัง เมื่อลูกกำลังพูดให้ฟัง ชื่นชมเมื่อทำความดี กล่าวตักเตือนเมื่อทำผิด ไม่เอาใจลูกมากเกินไป ตามใจลูกให้ถูกทาง
 • รู้จักรับผิดชอบ เก็บของเล่น สิ่งของให้เข้าที่เรียบร้อย สอนให้ลูกรู้จักการขอ การให้ รู้จักแบ่งปัน การให้อภัย
 • รู้จักขอโทษลูกเมื่อเราทำผิด ให้ลูกเข้ากับสังคมได้ เพื่อน แม่ คนในครอบครัว คนรอบข้าง เคารพผู้ใหญ่
 • มีส่วนร่วมในการเรียนของลูก เก็บเงินออมเพื่อการศึกษาอนาคตของลูก สะสมต้นทุนการศึกษาให้มากเท่าที่จะทำได้ เก็บเงินออมให้ลูกตอนโตให้ได้เรียนสูง
 • เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูก ทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดี พูดดี พูดกับลูกเพราะ ๆ พ่อแม่ไม่ทะเลาะกันให้ลูกเห็น ทำดีให้ลูกเห็น ปลูกฝังลูกในสิ่งที่ดี เพื่อให้ลูกเป็นคนดี
 • เอาใจใส่ พร่ำสอนให้ลูกเป็นเด็กดี คอยสอดส่องพฤติกรรม ไม่ต้องบังคับ แต่แนะนำในสิ่งที่ดีและถูกต้อง สอนในสิ่งที่ดี สอนให้รู้จักหน้าที่ของตนเอง ปลูกฝังให้ลูกรักอาชีพของพ่อแม่ ครอบครัว ดูแลให้เขาเป็นเด็กดีของสังคม ตั้งใจเรียนเก่ง ๆ เพื่ออนาคต มีหน้าที่การงานที่ดี มั่นคง เป็นคนดีของสังคม

^_,^
^_,^

หากนับเพียงจำนวนคำ เป้าหมายหรือภาพฝัน จำนวนคำไม่มากเกินเอื้อม

ส่วนหนทางสู่ฝัน เราจะทำอะไรได้บ้าง .... เพื่อลูกของเรา (บางส่วน) เพื่อหลานของเรา

ความเชื่อ ความรู้ แนวคิดของผู้ปกครองมาในทิศทางที่น่าจะเลี้ยงดู ปลูกฝัง กล่อมเกลาลูกหลานได้อย่างที่ฝัน

วิทยากรเพียงเสริมข้อที่ควรลงมือปฏิบัติได้จริง การค่อย ๆ ฝึกทักษะความเป็นพ่อเป็นแม่ที่ควรจะเป็น

โดยเฉพาะทฤษฎีเซลล์กระจกเงา ที่ "ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น" หรือ "ตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอน" ให้ลูกหลานค่อย ๆ ซึมซับต้นแบบที่ถูกต้อง

ส่วนระยะยาวกว่านี้ นอกจากผู้ปกครองแล้ว ยังมีความหวังที่โครงสร้างสังคม ภาครัฐส่วนท้องถิ่น ภูมิภาคและส่วนกลาง

จะร่วมด้วยช่วยกัน เพื่อลูกหลานจะเติบโตเป็นเด็กดี เป็นคนดีของสังคมต่อไป

หวังดี .... ดีแน่นอนนะคะ ช่วย ๆ กัน

^_,^

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชีวิตหรรษา....Happy Ba Happy Lifeความเห็น (6)

sr
IP: xxx.158.166.157
เขียนเมื่อ 

It is a pity that baby don't come with a users manual ;-)

เขียนเมื่อ 

เป็นโครงการที่ดีมากเลยครับ

น่าสนใจ เด็กๆได้เรียนรู้

ชุมชนเข้าใจพัฒนาการเด็กๆ

ปล ครูภาษาอังกฤษ ไกลๆก็เชิญได้ ยินดีๆไปครับ

-สวัสดีครับพี่หมอ

-ตามมาเยี่ยมกิจกรรมครับ

-พี่หมอสบายดีนะครับ?

-อยากเรียนวิชานี้บ้าง อิๆ

-รอต้อนรับพี่หมออยู่ที่นี่น้าาาาคร้าบบบบบบ


เขียนเมื่อ 

ส่วนใหญ่คุณตา-คุณยายเป็นคนเลี้ยงค่ะท่าน sr ยังได้เล่น ออกกำลังกาย พาลูกหลานเดินเล่นตอนเย็น ๆ

เขียนเมื่อ 

อบต.ทำโครงการที่ดีค่ะ อ.ขจิต ให้ผู้ปกครองได้ร่วมคิด ร่วมกระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้วยครอบครัวเองค่ะ

ปล. ไกลจริง ๆ มาไหวเหรอคะ เจ้าหน้าที่มีเวลาแค่วันละ ๒ ชั่วโมงค่ะ ช่วงเย็น ๆ แต่ใช้เวลาเรียนหลายวัน

เขียนเมื่อ 

คราวหน้า ๆ จะไปกินข้าวป่าด้วยนะคะคุณเพชรฯ