ถือว่าต่อไปนี้คือคำถามสำหรับท่านเจ้าของบันทึก(สุดหล่อ)และบรรดาผู้เชี่ยวทั้งหลาย

เวลาที่เขียนบันทึกน่ะ ต้องการให้คนคล้อยตามทุกเรื่องหรือเปล่า

ถ้าบันทึกไม่ยกยอปอปั้นกัน ถือว่าคนละพวกหรือเปล่า

 

เป็นคำถามที่ถามท่านจตุพร(สุดหล่อ) ในบันทึก คนค้นคน...กับการเดินทางภายใน

ท่านก็ตอบว่า....แต่น...แตน...แต้น

ไม่บอกดีกว่า ทิ้งไว้เงี้ยะ เพื่อให้คนไปคลิกอ่านของท่านเอง(เป็นการเพิ่มเรตติ้งแบบเจตนา)

 

...

แล้วท่าน bloggers คนอื่นๆ เช่น คุณครูสิริพร คุณนายบอนแห่งกาฬสินธุ์และพวกพ้อง คุณ และคุณ และคุณ ...คุณที่กำลังอ่านอ่ะ

มีความเห็นอย่างไงบ้าง