ข่าว

  ติดต่อ

  เรื่องน่ารู้  

 

ข่าวเรื่อง

          ICT CITY นครแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร เป็นส่วนที่ทำให้ประเทศต่างๆสามารถรับรู้ข่าวสารได้กว้างไกล  โดยไม่มีขีดจำกัด  ประชากรที่ใช้ระบบไอซีที  สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  ดังนั้นเทคโนโลยีจึงทำให้ประเทศพัฒนาไปสู่ความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

                                      

                                  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้

หมายเลขบันทึก: 61565, เขียน: , แก้ไข, 2012-04-18 09:20:40+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #อนุทินการเรียนรู้4

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (1)

   

      ข้าพเจ้าเห็นด้วยกับข่าวเพราะ  เป็นเรื่องที่ดีที่โลกของเรามีความเจริญก้าวหน้า และเทคโนโลยีก็ช่วยพัฒนาให้คนเจริญตามไปด้วยซึ่งเป็นไปในด้านวัตถุภายนอก  แต่อีกแง่มุมหนึ่งอยากให้คนมีความเจริญทางด้านจิตใจควบคู่ไปด้วยจึงถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก