การประชุมเพื่อเพาะบ่มปัญญาในห้อง KM   กศน. ฉะเชิงเทรา                                

  วัตถุประสงค์ข้อแรกของการใช้ห้อง KM ของ กศน. ฉะเชิงเทรา คือการประชุมเพื่อเพาะบ่มปัญญา.... หากการประชุมไม่ได้สร้างปัญญา และกลับสร้างปัญหาเกิดขึ้นมาแทน การประชุมนั้นก็หามีประสิทธิภาพไม่ อาทิการใช้เป็นที่ประลองฝีปาก บางทีก็เป็นที่ระบายความแค้นของคนที่มิค่อยจะชอบกัน หรือบางทีก็คุยกันไม่รู้เรื่องมีผู้บัญญัติศัพท์การประชุมแบบขี้เมา คือ กินเหล้าแล้วก็เล่าเรื่อง ยิ่งเล่าเรื่องก็ยิ่งเปลืองเหล้ายิ่งเปลืองเหล้าก็ยิ่งไม่เข้าประเด็นแล้วสุดท้ายก็เอาสาระอะไรไม่ได้ เรื่องที่จะมาประชุมในห้อง KM นี้ จะต้องเพาะบ่มให้เกิดปัญญา ถ้าเพาะบ่มปัญหา ก็ไม่สามารถมาใช้ห้อง KM นี้ได้

ห้องนี้ได้มอบหมายให้ อาจารย์วัชรินทร์  ศรีณิบูลย์ เป็นผู้บริหารจัดการ                                                                              ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์                                                                                                 อาทิตย์ ๑๙ พ.ย. ๔๙