Unit 31 : bullying (27.6.16)

การแกล้งกันเกิดขึ้นทุกที่ในโรงเรียน ครูหลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นปัญหาเล็ก “ก็แค่เด็กแกล้งกัน” เพราะยังไม่เกิดเหตุการณ์ที่ร้ายแรงเหมือนในต่างประเทศ แต่เราก็ไม่ควรรอให้เกิดเหตุขึ้นแล้วถึงต้องตระหนักถึงปัญหานี้ ครูควรให้ความสำคัญกับปัญหานี้ให้มาขึ้น เคยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน เมื่อนักเรียนมาปรึกษาครูควรให้ความใส่ใจและตรวจสอบอย่างจริงจังและต้องแก้ปัญหาเหล่านี้ให้หมดไปจากโรงเรียนไปใด้ได้ เป็นอีกหน้าที่หนึ่งที่ท้าทายความเป็นครูอย่างมาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายเกรียงศักดิ์ ราชภัณฑ์ (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)