Unit 29 : sunny (23.6.16)


วันนี้ที่หน้าเสาธงแดดแรงกว่าปกติมาก กิจกรรมหน้าเสาธงจึงดำเนินไปอย่างรวดเร็ว เพราะถ้าช้าทั้งครูทั้งนักเรียนอาจเป็นลมล้มพับหามส่งโรงพยาบาลได้ การทำกิจกรรมหน้าเสาธงนั้นนอกจากจะฝึกความรับผิดชอบแล้ว ยังฝึกความอดทนของนักเรียนให้มีภูมิคุ้มกันต้านทานแสงแดดอันร้อนแรงของประเทศไทยได้อีกด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายเกรียงศักดิ์ ราชภัณฑ์ (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)