Unit 30 : drugs (24.6.16)

ยาเสพติดเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวกว่าที่คิดเพราะสภาพสังคมบริเวณโดยรอบโรงเรียนประกอบด้วยชาวต่างชาติมากกมาย ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ใช่ผู้อยู่อาศัยดั่งเดิมที่อยู่ที่นี่มานาน ส่วนใหญ่มักจะย้ายมาจากที่อื่น จึงทำให้ไม่สามารถไว้ใจได้ และเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ทางโรงเรียนจึงมีการรณรงค์เดินขบวนไปตามหมู่บ้าน เพื่อกระตุ้นให้ผู้คนเห็นถึงความอันตรายของปัญหายาเสพติดและการเลี้ยงดูบุตรหลานให้ห่างไกลจากยาเสพติดอีกด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายเกรียงศักดิ์ ราชภัณฑ์ (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)