Unit 10 : hair (27.5.16)

ในการเปิดเทอมวันแรก ผมสังเกตเห็นนักเรียงคนหนึ่งซึ่งมีสมที่โดดเด่นจากเพื่อนอย่างเห็นได้ชัด มันคือร่องรอยความสนุกจากช่วงเวลาปิดเทอมที่เพิ่งผ่านมา แต่เมื่อเข้าสู่ช่วงเวลาที่ต้องกลับมาเรียนนั้น ใจมันก็ยังไม่พร้อมที่จะยอมรับความจริงที่เกิดขึ้น ทำให้เมื่อตัวมาโรงเรียน แต่หัวใจไม่มาด้วย สีผมเลยแสดงถึงความต่อต้านกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายเกรียงศักดิ์ ราชภัณฑ์ (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)