Unit 8 : Open Approach Part 1 (25.5.16)

Open Approach การสอนคณิตแบบใหม่จากประเทศญี่ปุ่น ที่เน้นให้นักเรียนได้คิดเอง ได้แสดงความคิดเห็น นำเสนอความคิดเห็นให้แก่เพื่อนๆ และร่วมกันสรุปออกมาเป็นองค์ความรู้ที่คงทนถาวรกว่าการสอนแบบไทยแน่นอน 100% ครูและเพื่อนๆ นักศึกษาจากโครงการ Open Approach เค้าได้กล่าวไว้ประมาณนี้แหละครับ จะเป็นยังไงโปรดติดตามตอนต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายเกรียงศักดิ์ ราชภัณฑ์ (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)