วันที่ 69 "อาทิตย์ฟื้นฟู 3" (26 สิงหาคม 2559)

วันสุดท้ายของอาทิตย์ฟื้นฟู

เด็ก ๆยังคงมีความสุขกับการดูละครเวทีที่ได้ข้อคิดจากพี่ ๆ มหาวิทยาลัยพายัพ


<p “=”“>จากทั้งอาทิตย์ที่ผ่านมาได้เข้ามาดูการแสดง 2 ครั้งรู้สึกว่า นักแสดงทำได้ดีมาก ๆ เรื่องราวดีมาก ฉาก อุปกรณ์ การแต่งกาย ต่าง ๆ ดีไปหมดทุกอย่างทำให้เด็กตั้งอกตั้งใจดูอย่างมีความสุข การแสดงของเขาแสดงเรื่องราวได้ดีมาก ปลูกฝังให้มนุษย์รักกัน รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเอง ฟังดูแล้วอาจจะยากแต่ถ้าทำด้วยใจจริงก็ทำได้ไม่ว่าศาสนาไหน ๆ ก็นำคำสอนของพระเจ้าไปใช้ได้ ประเทศเราจะได้รักกัน ๆ
</p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวนัยนา อินจัน (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)