Unit 9 : cleaning (26.5.16)


โรงเรียนแห่งนี้ให้ความสำคัญกับการทำความสะอาดเขตรับผิดชอบเป็นอย่างมาก ทุกคนจริงจัง เคร่งครัด ขึงขัง ประหยัด อดทน (หลังๆเริ่มไม่ใช่) กับการทำความสะอาดทุกที่ในบริเวรโรงเรียนเป็นอย่างมาก ใบ้ไม่ให้มีหล่นที่พื้น ที่นั่งไม่ให้มีฝุ่นเกาะ สะอาดยันถนน นับถือในความพยายามของครูทุกคนและเด็กๆ ที่ช่วยกันทำให้โรงเรียนแห่งนี้สะอาดได้ขนาดนี้ เพราะโรงเรียนสะอาดสื่อถึงความใส่ใจของครูที่มีต่อความรับผิดชอบของนักเรียนเป็นอย่างมาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายเกรียงศักดิ์ ราชภัณฑ์ (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)