"ตรวจสุขภาพ" 6 มิถุนายน 2559

วันนี้คุณหมอจากโรงพยาบาลนครพิงค์มาทำการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่นักเรียนสายชั้น ป.1 ทั้งวัดสายตา ตรวจผม ตรวจฟัน และอื่นๆ ในระหว่างรอเข้าตรวจนักเรียนแต่ละคนก็พูดคุยกันเสียงดังเหมือนนกกระจอกแตกรังคุณครูก็พูดหลอกล่อสารพัดเพื่อให้นักเรียนกลัวเพื่อว่าจะให้นักเรียนเงียบและอยู่ในความสงบ แต่ว่าก็ไม่เป็นผลดูสีหน้าของนักเรียนแต่ละคนแล้วเหมือนจะไม่กลัวอะไรเลย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกเรื่องราวการเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์ความเห็น (0)