วันที่ 68 "เพื่อนสอนเพื่อน" (25 สิงหาคม 2559)

เพื่อนสอนเพื่อน

วันนี้มีความประทับใจมาฝากเนื่องจากได้รับหน้าที่สอนแทนอย่างฉุกเฉินและครูเขาบอกว่าให้เด็กทำแบบฝึกหัดเลยพอเข้าไปในห้องความคิด ณ ตอนนั้น คือ เด็ก เรียนถึงไหน เข้าใจถึงไหนมีใครบ้างที่เข้าใจ มีใครบ้างที่ไม่เข้าใจจำนวนเยอะมากไหมพอสอบถามจากเด็ก ๆ เร่มนำเข้าสู่บทเรียนโดยการเล่นเกม ฟังนิทานโดยให้เด็กแบมือซ้ายและชี้นิ้วขวา จิ้มไปที่มือเพื่อนจากนั้นครูจะเล่านิทานเมื่อไหร่ที่ครูพูดคำว่า“กิน”ให้นักเรียนหุบมือซ้าย ส่วนมือขวาให้หนีอย่างรวดเร็วเด็ก ๆ ตื่นเต้นกันใหญ่ 5555

จากนั้นก็สอบถามว่าเกมที่เล่นไปมีประโยชน์อย่างไรบ้าง เด็ก ๆ ตอบฝึกสมาธิฝึกความไวฝึกการฟังเป็นต้น

และก็เข้าสู่เนื้อหาโดยการอธิบายบนกระดานและก็ให้ทำแบบฝึกหัดขณะนั้นเราก็ถามว่าถ้าใครไม่เข้าใจให้ยกมือ เดี๋ยวครูไปช่วยจากนั้นก็มีคนยกมือมากขึ้น มากขึ้น มากขึ้นจนครูไปไม่ไหวเลยให้เพื่อน ๆ ที่เสร็จแล้วมาช่วยสอนเพื่อนแทนครูหน่อยเด็ก ๆรีบทำงานตัวเอง เพื่อมาเป็นผู้ช่วยครูในการสอนเพื่อน ๆ น่ารักจัง


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวนัยนา อินจัน (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)