สวัสดีครับ ศ.ดร.จีระ คณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักเรียนที่โรงเรียนปัญญาภิวัตน์ และท่านผู้อ่านทุกท่าน

    

ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์ที่โรงเรียนปัญญาภิวัตน์ โดยเฉพาะอาจารย์ปิยาพร   ฉลภิญโญ ซึ่งท่านเคยเป็นอาจารย์ที่มีคุณภาพจากกรมอาชีวศึกษา จากวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ที่ได้กรุณาให้เกียรติ เชิญผมไปพูดเมื่อวันที่ 20 พ.ย. นี้ ให้กับนักเรียน ประมาณ 200 คน ที่โรงเรียนปัญญาภิวัตน์ฯ ของ 7 Eleven .........................

 

โรงเรียนปัญญาภิวัตน์ฯ จัดสัมมนา 20 พ.ย. 49

 

 

 

 

 

 

   ภาพที่ 1 กิจกรรมเด่น โรงเรียนปัญญาภิวัตน์ เทคโนธุรกิจ จัดสัมมนาเรื่อง Business & Service Mind เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนานักศึกษาในโครงการ ให้เป็นคนดี มีคุณภาพ รู้วิชาการ รู้งาน รู้จักพัฒนาตน อ.ปิยาพร เชิญ คุณยม มาเป็นวิทยากร  นักศึกษาที่นี่ มีวินัย มีจริยธรรม มีคณะผู้บริหารโรงเรียนที่มีคุณภาพ งานจึงออกมาดี ดังภาพที่เห็น  ครับ

 

 

 

นักเรียนส่วนใหญ่ฝึกงานอยู่ในร้าน 7 Eleven มีความรับผิดชอบค่อนข้างสูงต่อตนเอง ต่อลูกค้า ต่อชื่อเสียงของ 7 Eleven การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีทุนทางความรู้ ทุนทางปัญญา และทุนทางจริยธรรม ในการทำงานและการบริการลูกค้า ถือเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ .............

 

 

 

ภาพที่ 1

 

ภาพที่ 2 คุณยม เริ่มการบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง Business and Service Mind ให้กับนักศึกษาที่โรงเรียนปัญญาภิวัตน์ฯ  จำนวน 200 คน โดยมี อาจารย์ปิยาพร และทีมงานให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

  

ประเด็นที่บรรยายคือ เรื่อง “Business and Service Mind” เพื่อให้นักเรียนได้มีภูมิปัญญา ไปบริหารตนเอง บริหารการทำงาน และใช้เป็นแนวทางในการสร้างความประทับใจให้ลูกค้า ........และได้สอดแทรกทฤษฎีทุน 8 ทุน ของ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ซึ่งเป็นกุญแจสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งกายและใจ พร้อมให้บริการผู้อื่น ทฤษฎีทุน 8 ทุน นี้ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ http://www.chiraacademy.com/ 

 

 

 

 

 

เป็นครั้งแรกที่ผมไปที่นี่ และผมประทับใจมาก เรื่องความสะอาด ความเป็นระบบ เป็นระเบียบเรียบร้อย บ่งบอกถึงระบบการจัดการที่ดีของผู้บริหารโรงเรียน.........

 

 

    ประทับใจรองผู้อำนวยการโรงเรียน คุณพูนธนา ที่ให้เกียรติมาต้อนรับ อาจารย์ท่านอื่น ๆ มีบุคลิกภาพที่ดี มีน้ำใจ.......

     ภาพที่ 2

 

ภาพที่ 6

ภาพที่ 3 - 4 นักศึกษาที่โรงเรียนปัญญาภิวัตน์ฯ  ประมาณ 200 คน เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา เสริมสร้างทุนทางความรู้ ทุนทางปัญญา ทุนทางจริยธรรม ในการดำเนินชีวิตวัยเรียน วัยฝึกงาน ด้วยการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับ ธุรกิจและการบริการ "เมื่อลูกค้ามาซื้อของที่ 7 Eleven เขาควรได้รับความประทับใจกลับไปด้วย"

   

    ประทับใจนักเรียน ผมได้เห็นนักเรียน แต่งกายเรียบร้อย อัธยาศัยดี มีวินัย เห็นแล้วนึกถึงนักเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคสมุปราการ เพราะเรียบร้อยแบบที่ผมเคยเห็นที่นั่น ทำให้ผมอดที่จะพูดไม่ได้ว่า ครูดี อยู่ที่ไหนจะมีลูกศิษย์ที่ดีอยู่เสมอ นี่คือครูที่มีคุณภาพ อาจารย์ปิยาพร  ฉลภิญโญ 

 นั่นเอง

 

 

 

อาจารย์กับผมรู้จักกันมาสิบกว่าปี ในตอนนั้น ผมเป็นแค่หัวหน้างานฝ่ายบุคคลฯจนกระทั้งผมเป็นผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่อาจารย์ริเริ่มลุยกันเรื่องระบบการเรียนแบบทวิภาคี ใหม่ ๆ มีนักเรียนมาฝึกงาน มารับทุนไม่กี่คน จนกระทั่งขยายผลไปเป็นสิบ เป็นร้อย จากหนึ่งบริษัทเป็นร้อย ๆ บริษัท ที่เข้ามาร่วมกันพัฒนาเยาวชนให้ชาติ และได้มีส่วนร่วมในการประชาพิจารณ์ พ.ร.บ.การศึกษา ที่ใช้อยู่ในขณะนี้  

สิงที่เป็นแนวร่วมกันมานาน คือความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาจารย์ทำหน้าที่เป็นข้าราชการที่ดี เท่ากับรับใช้พระองค์ท่าน ผมทำเอกชน ผมก็บอกอาจารย์ไว้ว่า เมื่อครั้งที่ในหลวงฯท่านครองราชย์ครบ 50 ปี ผมขอทำความดี ถวายแด่พระองค์ท่านด้วยการเข้ามาช่วยพัฒนาเยาวชน ให้กับภาครัฐ  ด้วยใจอาสา ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จากสถาบันการศึกษาหลายแห่ง ขยายไปสู่ภาคเอกชนด้วย  การถวายความจงรักภักดี แด่ในหลวงด้วยการทำความดี ได้ทำมานานและต่อเนื่อง

 

 

เวลาผ่านไปนาน ขอบคุณอาจารย์ที่ยังนึกถึงอุดมการณ์ที่ผมทำอยู่ และเห็นคุณค่าในสิ่งนี้    

 ภาพที่ 7

 

ภาพที่ 6  

ภาพที่ 5 - 6 คุณยม ให้นักศึกษาที่เข้ารับฟังการบรรยายเรื่อง Business and Service Mind ออกมาแสดงบทบาท นักศึกษา นักทำงาน ฝึกบริหารตนเอง ในระยะเวลาอันสั้น ฝึกจับประเด็นความรู้ ที่ได้รับ แล้วนำมาถ่ายทอด  "ความสามารถ หรือสมรรถนะของคนยุคใหม่ ไม่ใช้แค่ทำงานเก่งอย่างเดียว เรื่องความสามารถในการเรียนรู้ เป็นสิ่งที่กำลังมาแรงในยุคนี้และยุคหน้า องค์กรแห่งการเรียนรู้ การบริหารจัดการความรู้ และ Talent management จึงเป็น เรื่อง ของ HR Innovation" ที่ 7 Eleven โดยโรงเรียนปัญญาภิวัตน์ฯ มี ครับ"

 

     

ในการบรรยายวันนี้ (20 พ.ย. 2549) ที่โรงเรียนปัญญาภิวัตน์ฯ ผมได้ถามถึงสิ่งที่อาจารย์ต้องการให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มเติม  ก็ได้ใจความว่า ต้องการให้นักศึกษามีความรู้เพิ่มเติมเพื่อนำไปใช้บริการลูกค้าได้ดี มีใจรักการบริการ

 

    ผมก็แนะนำว่า นักเรียนที่ปัญญาภิวัตน์ฯ ถ้าไปทำงานในร้าน 7 Eleven ได้ดีนั้น จะต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ แนวคิดการทำ ธุรกิจ  แนวคิดในการบริการที่ดี จึงใช้ชื่อว่า “Business and Service Mind”   

 

อาจารย์ให้เวลาตั้งแต่ 9.00-10.30 น. ก็เป็นเวลาที่ค่อนข้างน้อยมากสำหรับเรื่องใหญ่ ๆ และสำคัญ ๆ ก็ต้องปรับกระบวนการสอน เอาเฉพาะประเด็นง่าย ๆ สำคัญ ๆ มาฉายให้ดู รายละเอียดเป็นอย่างไร ผมจะสรุปไว้ใน Blog ........

 

 

 

และผมขอให้นักเรียน ส่งการบ้าน สองข้อ คือ ประการแรก วันนี้ได้เรียนรู้อะไรบ้าง  ประการที่สอง สิ่งที่ได้เรียนรู้จะนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง  โดยได้ให้ส่งตัวแทนออกมา 4 กลุ่ม ออกมาแชร์ความรู้ร่วมกันในระหว่างสัมมนา........

   โรงเรียนปัญญาภิวัตน์ จัดสัมมนา

 ภาพที่  7  ภาพแห่งความประทับใจ  ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น ครูดี ผู้บริหารดี นักเรียนย่อมดีมีวินัย  ขอชื่นชมโรงเรียนปัญญาภิวัตน์ฯ  ที่มีโครงการดี ๆ ให้เยาวชนไทย ได้มีโอกาสเรียนรู้ เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตที่ดี

เรื่องการส่งการบ้าน ก็ขอให้ส่งผ่านทางท่านอาจารย์  ขอให้ท่านช่วยตรวจสอบก่อน  แล้วส่งให้ผมทางเมลล์ ผมจะนำมาลง Blog ประชาสัมพันธ์ให้คนไทยได้รู้ว่า โรงเรียนปัญญาภิวัตน์ฯ ของ 7 Eleven เขาทำอะไรกัน นักเรียนที่นี่เป็นอย่างไร เป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ประชาชนคนไทยได้ทราบด้วย ความรู้ที่นักเรียนเขียนมาก็จะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านทุกท่าน  เป็นวิทยาทานอย่างหนึ่งด้วย........

และถ้าผมได้ภาพที่อาจารย์ถ่ายไว้ก็จะเป็นการดี ขอความกรุณาส่งมาให้ผมทาง Email ด้วยครับ ผมจะนำมาลงให้ ส่วนสาระที่ได้บรรยายไปผมจะทยอยสรุปมาไว้ให้นักศึกษาและผู้สนใจได้ศึกษาเพิ่มเติม "การเรียนรู้ ควรต้องทำอย่างต่อเนื่อง"

 

  

ขอขอบคุณคณะผู้บริหารโรงเรียน คณาจารย์ อาจารย์ปิยาพร และผู้เกี่ยวข้องที่ทำให้เกิดโครงการนี้

การเอา Guru ผู้มีประสบการณ์มาเล่าให้นักเรียนฟัง และให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นสิ่งที่ดี เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทุนทางความรู้ ทุนทางปัญญา ทุนทางจริยธรรม และทุนทางความสุขแบบมีสาระ ยั่งยืน

เด็กนักเรียนจะได้ประโยชน์ 7 Eleven เองจะได้ทรัพยากรมุษย์ที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น ผมเสนอให้ทำอย่างต่อเนื่อง และให้มีเวลามากกว่านี้ จะเกิดประโยชน์สูงสุด 

  

สวัสดีครับ

  

ยม