คนเรามักมีมุมมองไม่เหมือนกัน บางคนอาจมองจากที่สูง เห็นสิ่งต่างๆเป็นเพียงสิ่งเล็กๆ แต่ในมุมที่ตรงข้ามกัน อาจมองเห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่จนเกินจะรับได้ ดังนั้นเมื่อคนเรามีความคิดเห็นไม่ตรงกัน สิ่งที่จะทำให้เราเข้าใจกันได้คือการใช้เหตุผล ถ้าต่างฝ่ายยอมถอยคนละก้าว เพื่อแลกกับมิตรภาพอันแสนดี สังคมนี้คงจะน่าอยู่มากขึ้น