เทคโนโลยีมีความสำคัญมากในการทำกิจกกรมหลายๆอย่างในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอน การติดต่อทางธุรกิจ การสื่อสาร ซึ่งเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกคนจำเป็นต้องศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันแต่อาจมีบางคนที่เห็นว่าเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ทำให้คนเราลืมภูมิปัญญาไทย ก็ไม่เสมอไปหรอกนะเพราะคนเรามีสมองแยกแยะได้ว่าสิ่งใดควร สิ่งใดไม่ควร แล้วนำความรู้เหล่านั้นมาบูรณาการทำให้ได้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริง