ฉันรักเธอ เธอรักใคร ใครรักฉัน

ฉันผูกพัน เธอพันผูก ใครถูกหนอ

ฉันคิดรัก เธอรักคิด ใครคนรอ

ฉันถอยท้อ เธอท้อถอย ใครคอยกัน