วาระสุดท้าย

                  สุดท้ายนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอนาคตจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร เราสัญญาว่าเราจะไม่ลืมกันและสิ่งที่ยังคงอยู่ในใจของเรทุกคน คือ พวกเราคือ  NP  รุ่น  1  คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เราจะทำหน้าที่ของพวกเราให้ดีที่สุด ตามมาตราฐานวิชาชีพการพยาบาลของเรา 

มิตรภาพดี ดี   

                 มิตรภาพดี ๆ ในช่วงปี 1 ของ  NP คนหนึ่ง จากความแตกต่าง กาลเวลาที่เปลี่ยนแปลง มิตรภาพที่เกิดขึ้น ความผูกพัน ที่หล่อหลอมพวกเราชาว  NP  รุ่น  1  มีพบต้องมีจากไม่มีสิ่งใดจะยั่งยืนตลอดไปถึงเวลาสิ้นสุดการเดินทางร่วมกันแล้วต้องเริ่มแยกทางกันเดินอย่างไม่มีใครจะหลีกเลี่ยงได้ อยากให้มันหยุดอยู่ตรงนี้ แต่ก็เกินความเป็นจริงทำได้แค่เพียงยอมรับความเป็นจริงกับสิ่งที่เกิดขึ้น เหลือไว้แต่ความทรงจำที่ดี มีค่าที่สุดในการอยู่รวมกันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เป็นแรงให้เราฟันฝ่าในอนาคต เพื่อถถึงจุดหมายในใจของแต่ละคนเท่านี้ก็เพียงพแล้ว สำหรับคำ พวกเราชาว  NP  รุ่น 1 คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์