โลกและชีวิต (214) : นิยามชีวิตความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 

ชอบใจอันแรก

ได้ตกผลึกกับชีวิต

555

นั่งประชุมทั้งวัน เฮ้อ...

-สวัสดีครับอาจารย์

-สำหรับผมแล้วชอบตรงการทบทวนอดีต ครับ..

-ไม่ใช่การจ่อมจมแต่เป็นการมองย้อนไปเพื่อนำเอามาปรับใบเรือชีวิตครับ

-ขอบคุณครับ..

เขียนเมื่อ 

สอนและเตือนใจดีนะคะ

เขียนเมื่อ 

มาทักทายด้วยความระลึกถึงจ้าาทบทวนตนเอง

ให้ตกผลึก นึกถึงบทกลอน ที่ว่า

"ตนเตือนตนของตนให้พ้นผิด

ผู้เตือนจิตตนได้ใครจะเหมือน

ตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือน

อย่าแช่เชือนมาเตือนตนกันดีกว่า" ( วรรคนี้ของเดิม แต่งไว้ว่า "อย่าแชเชือนเตือนตนให้พ้นภัย)

จำมานานแล้ว ไม่ทราบใครแต่ง