160823-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด T – Turbid & turgid

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องนี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Turbid & turgid สองคำดูคล้ายที่มักสับสน แต่ความหมายแตกต่าง

Dictionary.com สะกดคำอ่านเหมือนกัน เน้นพยางค์แรก คือ “tur-bid/jid”

(NOAD) ให้ความหมาย

เมื่อใช้ “TURBID” เป็น adj.

ใช้กับ ของเหลว หรือ สี ให้หมายถึง “ขุ่น/ทึบแสง” ไม่ใส (muddy/not clear)

‘Rivers… so full of rotting leaves that they are black and turbid.’

‘The turbid waters near the waterfall.’

โดย “TURGID” เมื่อเป็น Adj.

เมื่อใช้กับ ของเหลว หรืออากาศ หมายถึง “พอง/บวม/โป่ง” (swollen/inflated/enlarged)

‘A turgid bladder” “turgid veins”

‘The river rolled darkly brown and turgid.’

เมื่อใช้ทั้งสองคำนี้ ในการบรรยายเกี่ยวกับภาษา หรือรูปแบบ วรรณคดี

“Turbid” หมายถึง “ทำให้สับสน/งงไม่เข้าใจ”

‘The turbid utterances and twisted language of Carlyle.’

“Turgid” หมายถึง “น่าเบื่อหน่ายและยากที่จะเข้าใจ” (boring and difficult to understand)

หรือ “หรูหรา/โอ้อวด” (pompous/bombastic)

‘He used to make extremely dull, turgid and frankly boring speeches.’

‘A turgid Social Science textbook.’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (1)

sr
IP: xxx.166.161.197
เขียนเมื่อ 

Thank you.

I think we see a lot of use of 'turgid language' among politicians. The pollies often talk big and beautiful but hardly any 'substance' (of value/truth) at all.

'Turgid' in this sense is the same as 'tumid' and similar to 'rhetoric' or 'hypes' (or hyperbolic or exaggerated).

I hear more 'hypes' than 'turgid' or tumid talks'. Sometimes, people say 'it's all hypes.'

;-)