วันที่ 62 การนิเทศโดยหน่วยงานต้นสังกัด คณะอนุกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา) (19 สิงหาคม 2559)

สวัสดีเช้าวันศุกร์ที่แสนจะสดใส มองดูอะไรๆก็สวยงามไปหมด มองดูอะไรก็มีความสุข วันนี้มาโรงเรียนเช้า มาช่วยงานโรงเรียน หอบแฟ้มเอกสารเดินไปเดินมาประมาณ 10 รอบได้จัดเตรียมห้องประชุมเพื่อรับการนิเทศการจัดการเรียน วิชาลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยคณะอนุกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา) นอกจากนี้ยังมีหน้าที่บันทึกภาพตลอดการนิเทศของคณะกรรมการที่มาเยี่ยมชมทั้ง 3 ท่าน


หลังจากที่ใช้เวลาเตรียมงานกันไม่นานเท่าไหร่ ฝึกซ้อมนักเรียน จัดแต่งบอร์ด วันนี้โรงเรียนได้นำเสนองานได้สมบูรณ์แบบมาก เรียกได้ว่าได้รับคำชมจากท่านคณะกรรมการเป็นอย่างดี งานจะสำเร็จลุล่วงไปได้ ต้องอาศัยกำลังกายและกำลังใจ กำลังสมองจากคณะครูและนักเรียนที่เป็นสำคัญ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ต้องยึดความสุขของนักเรียนเป็นสำคัญ ถ้านักเรียนมีความสุขผลที่ได้ออกมาก็จะประสบความสำเร็จ

วันนี้ทั้งวันก็ไม่ได้สอน แล้ววันศุกร์ก็ผ่านพ้นไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวศศิภา อ่อนเขียว (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)