เป็นความหนักใจอย่างยิ่งที่ได้รับตำแหน่งใหม่ เป็นหัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ดูเหมือนจะขัดกับสิ่งที่ผ่านมาในอดีตสักนิด เนื่องจาก เป็นสิ่งที่แปลกที่จะให้ครูบัญชีทำหน้าที่หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นแรงผลักดันให้เกิดกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ คือ คำพูดของท่านผู้อำนวยการเอนก สุขสว่าง และท่านรองวิชัย หาญพลาชัย ที่ให้กำลังใจในการทำงาน อีกทั้งเน้นย้ำอย่างชัดเจนว่า ฝ่ายบริหารได้พิจารณาถึงความสามารถในการทำงานกันอย่างดีแล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสม ก็ได้แต่บอกกับตนเองว่า ไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิด ทุกคนต้องเรียนรู้ และที่สำคัญในปัจจุบันวิทยาลัยฯ ของเรามีนโยบายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อีกด้วย จะไปกล้วอะไร จริงไหม