บุญส่ง

บุญส่ง
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนบ้านหนองแสง
Usernamekruboon
สมาชิกเลขที่48585
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

เกิด 27  กุมภาพันธ์ 2508 บ้านบอนเขียว ต.นาขาม อ.กุฉินาราย์ จ.กาฬสินธุ์  พี่น้อง 4 คน
จบป.4 โรงเรียนบอนเขียวราฏร์บำรุง อ.กุฉินารายณ์  จ.กาฬสินธุ์

เดินข้ามทุ่ง 4กิโลเมตร  ไปเรียนจนจบป.7 ที่โรงเรียนสามขาราฏร์บำรุง อ.กุฉินารายณ์   จ.กาฬสินธุ์

ไปต่อม.ศ1-ม.ศ.5(รุ่นสุดท้าย) โรงเรียนบัวขาว อ.กุฉินารายณ์  จ.กาฬสินธุ์
- ป.กศ.ชั้นสูง เอกเทคนิคการถ่ายภาพและการโฆษณา วค.กาญจนบุรี

-เรียนปริญญาตรี  คบ เอกเทคโนโลยีทางการศึกษา ว.ค.บุรีรัมย์

จบ แล้วสอบบรรจุ สอนที่ร.ร.บ้านศรีแก้ว  อ.เลิงนกทา  14 ปี

ย้ายมา ร.ร. บ้านคำเดือย   อ.ชานุมาน 5 ปีย้ายมา 

  ร.ร.บ้านหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม 

ครูสอนคอมพิวเตอร์ ป.1- ม.3 ครูชำนาญการพิเศษ(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ปัจจุบัน..ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงรียนบ้านหนองแสง  องปทุมราชวงศา  จงอำนาจเจริญ

ปริญญาโท การบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  จบแล้ว
สถานภาพ สมรส กับครูโอกาส  เศรษฐสิงห์ ครู คศ.3มีลูกสาว 3 คน

ใหม่ เภสัช มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมย์ เรียน เภสัช  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มิ้ว ขึ้น ม. 5 ร.ร.อำนาจเจริญ