รายงานสด ทำความเข้าใจ ทีมงานคณะแพทย์ มอดินแดง

 เช้านี้ท่าน ผศ.นพ.สุรพล วีระศิริ และ คุณทวนทอง พันธะโร ได้ประสานงานให้ JJ ฐานะคุณ(เอื้อ)อำนวย แห่งมอดินแดง มาทำความเข้ากับทีมงาน ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกครั้งหนึ่ง ก่อนที่จะเข้าเรียนรู้ เรื่อง Blog GotoKnow ในวันพรุ่งนี้ โดยทีมงานศูนย์บริการวิชาการ โดยความเห็นชอบของท่านเอื้อ รองรังสรรค์ เนียมสนิท รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 เนื่องจากหลายท่านได้มาเรียนรู้ สมัครเข้าใช้ Blog แล้วทิ้ง Blog ไปหลายท่าน เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีในการ นำBlog เพื่อให้คุณลิขิตใช้เป็นเครื่องมือบันทึกของคุณกิจ เป็นเครื่องมือสร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ เพื่อร่วมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน

 ได้ผลประการใดจะ เรียนให้ทราบทั่วกันครับ

JJ