หลังจากที่มิตรรักใน GotoKnow  ได้นัดพบกัน  และฉลองรางวัลสุดคะนึง ประจำเดือนตุลาคม ของครูอ้อย  เมื่อวันศุกร์ที่ 16 พ.ย.49 ที่ผ่านมา  ณ  สวนรถไฟ  กรุงเทพมหานคร

สมาชิกที่เดินทางมาไกล  ท่านแรก  อันได้แก่  คุณ  Miss somporn poungpratoom  หรือคุณอึ่งอ๊อบ มาจากเชียงใหม่  เพื่อการประชุมที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

และท่านที่สอง  ชายหนุ่มจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต  คือ Mr_Jod  คุณจ๊อด  และเพื่อนหญิงของเธอ

เมื่อเสนอบันทึกเรื่อง....ฉลองรางวัลสุดคะนึง ตุลาคม  กับครูอ้อย  แล้ว

และจากนั้นอีกหลายๆบันทึกที่เกี่ยวกับการได้รับรางวัลตามที่ท่านผู้อ่านได้ติดตามมาแล้วนั้น

ครูอ้อยนำภาพแห่งความสุข ความทรงจำ ภาพแห่งความรัก  ความปรารถนาดีมานั่งชื่นชม  ใครล่ะ....จะมาซาบซึ้ง...กับความรู้สึกที่ดี..อย่างนี้..เท่าครูอ้อย

อายุผ่านเข้ามาจะ ครึ่งร้อยปีแล้ว  ผ่านร้อนและหนาวมาหลายครา  รับว่า  ที่นี่  ที่ GotoKnow แห่งนี้ เป็นแหล่งเรียนรู้  แหล่งบันเทิง  แหล่งความรัก แหล่งความปรารถานดี ที่ท่านพึงพอใจจะเข้ามาหา  เข้ามาตักตวง  เข้ามาสังสรรค์ได้ตลอดเวลา

ตลอดระยะเวลา  5- 6 เดือนที่ครูอ้อยเข้ามาที่นี่ มาเรียนรู้  มาเขียน มาอ่าน  มารู้จัก  มายิ้มเมื่ออ่าน มาหยุดชะงักให้คิด เพราะต่อมความคิดระเบิด  หลายต่อหลายครั้ง  ล้วนแล้วแต่...ยากที่จะอธิบาย

เข้ามาสังสรรค์...น่าจะเป็นอันดับต่อไปที่ครูอ้อยจะคิดทำ

เนื่องจากเหตุผลที่ได้เขียน  ได้อ่าน  ได้พบปะกับลายอักษรจากเราท่านมามากมาย

เมื่อวานครูอ้อยนั่งดูทีวี  และเขียนรายชื่อมิตรรักใน GotoKnow ที่ครูอ้อยเขียนต่อบันทึกแสดงความคิดเห็น และมิตรรักที่เข้ามาทักทายครูอ้อยได้จำนวนมากถึง.....55ท่าน 

ครูอ้อยเคยเรียนเชิญท่านเพื่อนชายมาขึ้นเขียงครูอ้อยแล้วไปจำนวนหนึ่ง  แต่ยังไม่ได้รวมพลังในการเรียนเชิญท่านเพื่อนหญิงเลย  เนื่องจากภารกิจการเรียนยังรุมจิกครูอ้อยอยู่ระยะหนึ่ง

การสังสรรค์นั้น..ก็เป็นสังสรรค์ในบันทึกใดบันทึกหนึ่งอาจจะเป็นบันทึกนี้  มิตรรักของครูอ้อย  เรียนเชิญได้เลย  เริ่มค่ะ  ใครจะประเดิมเป็นท่านแรก......