ข้อ แนะ คิด เรื่องเงิน อ่านแล้วแต่ว่าไม่ค่อยประทับใจเท่าไร เหมือนพูดไปเรื่อย ๆ แต่ไมค่อยได้บอกวิธีเท่าไรนัก แต่ที่น่าสนใจเห็นจะเป็นเวปที่มีในหนังสือได้แก่

www.personal-budget-planning-saving-money.com = เป็นการทำงบประมาณส่วนตัวง่าย ๆ โดยการ download program เข้ามา

www.rd.go.th =เพื่อตรวจสอบการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี

www.dmaxclub.net/service1.htm = พูดเรื่องการตรวจสภาพรถให้พร้อมก่อนเดินทาง

www.eppo.go.th =  การประหยัดพลังงานในบ้าน

www.creditde.com = การลดหนี้บัตรเครดิต

www.siaminsure.com = ทบทวนเรื่องการประกันสุขภาพ

www.silkspan.com = วิเคราะห์และปรับปรุงแผนการเงิน

www.mea.or.th = ตรวจดูใบเสร็จค่าน้ำค่าไฟ

www.sec.or.th = ประเมินผลตอบแทนการลงทุน

www.alinehomecare.com/HMFrmain.htm ข้อมูลการดูแลรักษาบ้าน

www.lawsociety.or.th = การทำพินัยกรรม โทร. 02-2629-1430 กด 2

www.silkspan.com or www.siaminsure.com = การลดเบี้ยประกันรถยนต์

http://www.sec.or.th/th/educate/manage/rmf/cal/section2.php = การวางแผนเกษียณอายุ