วันที่ 25 ธันวาคม 2549

 สวัสดีครับชาว Blog เมื่อวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2549 ที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสไปบรรยายเรื่องเศรษฐกิจให้สมาคมสภาสตรีไทยที่ รร.สมถวิล 
   กิจกรรมในการประกอบการบรรยาย ได้มีการเปิด VCD รายการเศรษฐกิจพอเพียงกับโลกาภิวัตน์คือ ตอน 1. เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร 2.ความพอเพียงระดับครอบครัว 3.ความพอเพียงทางวัฒนธรรม 4.ความพอเพียงในสถานศึกษา และ 5.วัฒนธรรมในยุคโลกาภิวัตน์ หลังจากนั้นก็ให้แต่ละกลุ่มทำ workshop ทุกคนมีความสนใจและร่วมแสดงความความคิดเห็นกันหลายหลาย
                             จีระ หงส์ลดารมภ์
                 ...................................

สวัสดีครับชาว Blog และผู้ที่สนใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกับโลกาภิวัตน์..

           หลังจากที่สารคดี ชุด เศรษฐกิจพอเพียงกับโลกาภิวัตน์ได้แพร่ภาพออกอากาศสู่สายตามหาชนไปแล้วกว่า 10 ตอน ผมมีความมุ่งหมายที่จะขยายผล และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องดังกล่าวไปสู่สังคมในวงที่กว้างขึ้น โดยที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่โรงเรียนต่าง ๆ คือ 1. โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี (8 พ.ย. 49)

                  2.โรงเรียนเทพศิรินทร์ ลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรี         (15 พ.ย. 49)

                  3. โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง จังหวัดกาญจนบุรี             (15 พ.ย. 49)

            กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากทั้งครูอาจารย์และนักเรียนอย่างมาก มีการร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ อย่างน่าสนใจ ซึ่งผมก็ได้รวบรวบความคิดเห็นต่าง ๆ มาไว้ที่นี่เพื่อแบ่งปันความรู้ให้แก่ทุกท่านด้วย

 

บรรยากาศที่โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง จังหวัดกาญจนบุรี

 

บรรยากาศที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ ลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรี

 

บรรยากาศที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี