กิจกรรมขยายผล..เศรษฐกิจพอเพียงกับโลกาภิวัตน์

ขยายผลความรู้ความเข้าใจสู่ชุมชนและโรงเรียนที่เป็นรากฐานสำคัญของประเทศ

วันที่ 25 ธันวาคม 2549

 สวัสดีครับชาว Blog เมื่อวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2549 ที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสไปบรรยายเรื่องเศรษฐกิจให้สมาคมสภาสตรีไทยที่ รร.สมถวิล 
   กิจกรรมในการประกอบการบรรยาย ได้มีการเปิด VCD รายการเศรษฐกิจพอเพียงกับโลกาภิวัตน์คือ ตอน 1. เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร 2.ความพอเพียงระดับครอบครัว 3.ความพอเพียงทางวัฒนธรรม 4.ความพอเพียงในสถานศึกษา และ 5.วัฒนธรรมในยุคโลกาภิวัตน์ หลังจากนั้นก็ให้แต่ละกลุ่มทำ workshop ทุกคนมีความสนใจและร่วมแสดงความความคิดเห็นกันหลายหลาย
                             จีระ หงส์ลดารมภ์
                 ...................................

สวัสดีครับชาว Blog และผู้ที่สนใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกับโลกาภิวัตน์..

           หลังจากที่สารคดี ชุด เศรษฐกิจพอเพียงกับโลกาภิวัตน์ได้แพร่ภาพออกอากาศสู่สายตามหาชนไปแล้วกว่า 10 ตอน ผมมีความมุ่งหมายที่จะขยายผล และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องดังกล่าวไปสู่สังคมในวงที่กว้างขึ้น โดยที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่โรงเรียนต่าง ๆ คือ 1. โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี (8 พ.ย. 49)

                  2.โรงเรียนเทพศิรินทร์ ลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรี         (15 พ.ย. 49)

                  3. โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง จังหวัดกาญจนบุรี             (15 พ.ย. 49)

            กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากทั้งครูอาจารย์และนักเรียนอย่างมาก มีการร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ อย่างน่าสนใจ ซึ่งผมก็ได้รวบรวบความคิดเห็นต่าง ๆ มาไว้ที่นี่เพื่อแบ่งปันความรู้ให้แก่ทุกท่านด้วย

 

บรรยากาศที่โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง จังหวัดกาญจนบุรี

 

บรรยากาศที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ ลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรี

 

บรรยากาศที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทุนมนุษย์กับดร.จีระ

คำสำคัญ (Tags)#กิจกรรม

หมายเลขบันทึก: 61178, เขียน: 20 Nov 2006 @ 09:30 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:38 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 7, อ่าน: คลิก


ความเห็น (7)

กิจกรรมโครงการ เศรษฐกิจพอเพียงกับโลกาภิวัตน์ เมื่อวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2549 ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ และทีมงานChira Academy ได้เดินทางไปจัดกิจกรรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงกับโลกาภิวัตน์ ณ  รร.เทพศิริทร์ นนทบุรี ซึ่งมีนักเรียนและอาจารย์เข้าร่วมฟังการบรรยายโดย ศ.ดร.จีระ และดู  VCD รายการสารคดีสั้นชุดเศรษฐกิจพอเพียงกับโลกาภิวัตน์ ในตอนที่ 1-4 หลังจากนั้นเปิดอภิปรายเป็นกลุ่มๆ โดยมีการกำหนดหัวข้อคือ1.      เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร2.      การนำเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันนอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมให้นักเรียนที่สนใจเขียนเรียงความเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกับโลกาภิวัตน์ส่ง โดยกำหนดให้ภายใน  3 สัปดาห์อีกด้วย สรุปการอภิปรายของนักเรียน รร.เทพศิรินทร์ นนทบุรีสมาชิกในกลุ่มที่ 1 1.  นางสาวนิชนันท์     เอี่ยมศรีมานนท์        2.  นางสาวปริญาภา         เทียมระกิจ         3.  นางสาวภัทรลักษณ์      มีมา                         4.  นางสาวศิริวิมล            เอี่ยมโก๋          5.  นางสาวศุจินธร            สะใบหอม          

กลุ่มที่  1

           1.  เศรษฐกิจพอเพียงเป็ฯแนวทางที่ช่วยชี้นำให้คนตั้งตนอยู่บนความพอดีซึ่งเศรษฐกิจแบบพอเพียงนั้นเป็นหลักที่ผสมผสานระหว่างการใช้ชีวิตบนทางสายกลางกับการรู้จักสถานภาพของตนเองโดยคำนึงถึงความจำเป็นในการดำเนินชีวิต   ว่าสิ่งใดที่ทำแล้วเกิดประโยชน์สูงสุด แต่มีความเสี่ยงน้อยที่สุด  ก็ย่อมเป็นผลดีกับทั้งตนเองและประเทศชาติซึ่งการตั้งตนอยู่บนเศรษฐกิจพอเพียงนั้น  ไม่ได้หมายความว่าเราจะหยุดอยู่กับที่ไม่มีการพัฒนา แต่เราต้องรู้จักนำปรัชญานี้มาใช้อย่างชาญฉลาด          ซึ่งในยุคโลกาภิวัฒน์นั้นเป็นยุคที่มีความแกร่งแย่ง  มากมาย ซึ่งมีวัตถุนิยมมาเป็นตัวจูงใจให้คนนั้นเกิดความฟุ่มเฟือย  แต่ไม่ใช้ว่าเราจะไม่พึงระบบวัตถุนิยมเพราะในบางโอกาสเราต้องใช้ประโยชน์จากตรงนี้   หากเรารู้จักประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงให้เหมาะสมกับยุคโลกาภิวัฒน์  ทั้งประชาชนและประเทศทั่วโลก  มีคุณภาพชีวิตที่ดี           2.  ผลกระทบต่อตนเองและครอบครัว  หากเรามีพื้นฐานเศรษฐกิจที่พอเพียงก็จะทำให้ตัวเราและครอบครัวมีความสุขอยู่กับความพอดี  ไม่มีหนี้สินแม้ว่าการใช้เศรษฐกิจในการดำเนินชีวิตอาจไม่ได้ทำให้ตนเองและครอบครัวร่ำรวยมั่งคั่งเหมือนครอบครัวอื่นๆ แต่เราและครอบครัวก็จะเป็นครอบครัวที่มีความสุขมากที่สุดในยุคโลกาภิวัฒน์

สมาชิกในกลุ่มที่ 2

          1.  นางสาวโรสริน        เส็กเจริญ                      2.  นางงสาวฤดีมาศ      จันทร์วิเมลือง                3.  นางสาวอัจฉรา       อิ่มสุวรรณฤทัย                4.  นางสางวีณา          เงินบุตรโคตร                  5.  นางสาวสุนันทา      แซ่ลิ้ม                

กลุ่มที่  2

          เศรษฐกิจพอเพียงคือ  การจัดการหรือการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์และมีคุณค่าในระยะยาว          1.  ประเด็นหลักที่มีความสำคัญกับเศรษฐกิจพอเพียง-          มีเป้าหมายในการพัฒนา-          เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม-          อยู่ในความพอดี และรู้จักตนเอง-          ต้องมีการพัฒนาอยู่เสมอ เพื่อความเสถียรยั่งยืน 2.  ผลกระทบต่อตัวเรา และครอบครัว    ผลกระทบต่อตัวเรา -   ทำให้เรารู้จักตนเอง  ว่าในขณะนี้เราเป็นใคร  มีสถานภาพแบบไหน สามารถดำเนินกิจกรรมใดได้บ้าง  และมีหน้าที่อย่างไร  เช่นในขณะที่เรามีเงินอยู่  100 บาท  เราต้องวางแผนการใช่จ่ายเงินนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และไม่เสียเปล่า  หรืออาจจะเหลือเก็บออมไว้ เพื่อประโยชน์ในวันข้างหน้า  เรื่องการแต่งกายก็ควรแต่งให้เหมาะสม ไม่ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยไปตามกระแสแฟชั่นเพราะเรายังอยู่ในวัยเรียน  ยังไม่มีรายได้ จึงควรใช้จ่ายอย่างประหยัด                 ผลกระทบต่อครอบครัว  -   ถ้าครอบครัวมีรากฐานที่ดี สมาชิกทุกคนในครอบครัวก็จะดีด้วย เช่น ปัจจุบันมีหลายครอบครัวที่นิยมใช้จ่ายเงินในระบบผ่อนจ่าย หรือใช้บัตรเครดิต เพราะความอยากได้อยากมี แต่ไม่ได้ประมาณตนเอง ทำให้เกิดหนี้สินขึ้นในครอบครัว

 

สมาชิกในกลุ่มที่  3

           1.  นายคณวัฒน์        พรสุริยโรจน์                2.  นางสาววิจิตรา      บัวบุญเลิศ                   3.  นางสาวอรชุมา      อาลัยผล                   4.  นางสาวช่อเพชร    บายศรี                        5.  นางสาวทิวาพร      เขาหนองบัว                 6.  นางสาวอารยา        อินโสม                      7.  นางสาวสุรินทิพย์    กิติทัศน์เศรษณี                

กลุ่มที่  3

          เศรษฐกิจพอเพียง  คือ  แนวทางพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ต้องการให้ประชาชนมีชีวิตที่ดี  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของยุคโลกาภิวัฒน์   เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยได้รับวัฒนธรรมจากชาติตะวันตกเข้ามา  ทำให้เงินในประเทศไทยรั่วไหลไปอยู่กับต่างชาติมากขึ้น  และอาจส่งผลทำให้ประเทศชาติขาดความมั่นคง ดังนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงตั้งเศรษฐกิจขึ้นมา  เพื่อให้ประชาชนได้นำวัตถุดิบที่มีอยุ่ในประเทศเรามาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์  และนำความรู้  ความสามารถของตนเองออกมาใช้เอง  และนำผลิตภัณท์ที่คนไทยผลิตขึ้นมาส่งออกไปยังต่างประเทศเพื่อให้เกิดเงินหมุนเวียนทั้งภายในและภาบยนอกประเทศ  เพื่อต้องการให้เกิดผลให้ประเทศชาติมีความมั่นคง  มีรากฐานทางเศรษฐกิจให้ดีขึ้น  และปลูกฟังทำให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตอยู่เพื่อความอยู่รอดภายใต้โลกโลกาภิวัฒน์          ผลกระทบต่อตนเองและครอบครัวจากหลักเศรษฐกิจพอเพียง  จะช่วยทำให้เราสามารถตัดสินใจที่จะบริโภคในสิ่งที่ดี มีประโยชน์ และเหมาะสมกับฐานะของตนเอง  ไม่ใช่มัวแต่หลงไหลตามกระแสวัตถุนิยมของต่างประเทศเข้ามา เมื่อเห็นคนอื่นมีเราก็ต้องมี เนื่องจากความอยากที่เราคิดนั้นไม่ผิดหรอกที่จะคิด   แต่เราควรรู้จักคิดอย่างรอบคอบ  ใช้คุณธรรมในการตัดสินปัญหาที่เกิดขึ้น  ใช้หลักความพอดี  ความเหมาะสม  รู้จักความพอเพียงเพื่อเป็นการสร้างรากฐานของตนเองในอนาคต  

สมาชิกในกลุ่มที่  4

           1.  นางสาวเพ็ญษา     ภาคเสมา                  2.  นางสาวมลฤดี        พันเสาขวา                3.  นางสาวสุณัฐา        บางสร้อย                 4.  นางสาวธนาพรรณ  มีมะแม5.  นางสาวนิษฐา        ไชยพังยาง    

กลุ่มที่   4

           ความสำคัญต่อเศรษฐกิจพอเพียง          การมีเศรษฐกิจที่พอเพียงควบคู่ไปกับยุคโลกาภิวัฒน์  ในขณะที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลงและก้าวหน้าสู่การพัฒนาไปมากขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจและด้านเทคโนโลยีต่างๆ แต่ในขณะเดียวกันโลกาภิวัฒน์ไม่ได้พัฒนาคุณภาพหรือความนึกคิดของมนุษย์ให้ดีขึ้นเลยดังนั้นพ่อหลวงของเราจึงประทานทฤษฎีที่จะทำให้มนุษย์อยู่ในโลกาภิวัฒน์ได้อย่างมั่นคงและชาญฉลาด  นั้นคือหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งประคองไปด้วยการมีเหตุผล  พอประมาณและข้อที่สำคัญคือมีคุณธรรมหรือการเป็นคนดีไม่ประมาณ  มีการวางแผนชีวิตอย่างเป็นขั้นตอน  ไม่อยากมีอยากได้หรือเป็นมากเกินไป  ไม่หลงไหลในวัตถุนิยมและอยู่ในโลก โลกาภิวัฒน์ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน          คิดว่าจะกระทบกับตัวเราและครอบครัวอย่างไร          ถ้าเราสามารถนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้   เราอาจไม่จำเป็นจะต้องพอเพียงไปซะทุกเรื่องเพราะถ้าเราพอเพียงมากเกินไปจะกลายเป็นความชี้เหนี่ยว  เพราะฉะนั้นเราต้องใช้เศรษฐกิจพอเพียงควบคู่ไปกับสมอง  กับครอบครัวก็เช่นกัน ถ้าครอบครัวเข้าใจและให้การอบรมที่ถูกต้องจะทำให้ลูกหลานมีแนวทางในการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น  เปรียบเสมือนต้นไม้  ยิ่งต้นไม้มีขนาดใหญ่เท่าไร  รากก็จะยิ่งใหญ่มากขึ้น  ก็แสดงว่าทุกอย่างต้องเริ่มมาจากรากฐานที่มั่นคง  เมื่อรากฐานมั่นคงทุกอย่างก็จะสามารถเติบโต  และยั่งยืนในที่สุด ดิฉันเคยได้ดูรายการรายการหนึ่งซึ่งในหลวงตรัสกับข้าราชบริพารว่า   ท่านทรงใส่รองเท้าคู่ละไม่ถึง 500  บาท    แต่ข้าราชบริพารกลับใส่รองเท้าคู่ละ  3000  ซึ่งพระองค์ก็ตรัสต่อไปว่าท่านจะใส่รองเท้าคู่ละไม่ถึง 500  นี้ ไปจนกว่าที่ท่านจะใส่ไม่ได้  ตั้งแตต่ได้ดูรายการนั้นมาดิฉันก็ตั้งใจอย่างแน่วแน่เลยว่าจะนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างแน่นอนค่ะ

สมาชิกในกลุ่มที่   5

           1.  นางสาวจิตติเศรษฐ์      จรูญโรจน์วงศ์               2.  นางสาวนุชรัตน์           เกื้อสกุล                      3.  นางสาวปพิชญา          กัลศักดิ์                       4.  นางสาวปวรรัตน์          คุ้มสิน                        5.  นางสาวรัชนีวรรณ        จันทเดช           

        6.นางสาวศิรประภา     สนามชัย  

   

     กลุ่มที่   5

          สรุปประเด็นหลักที่สำคัญต่อเศรษฐกิจพอเพียง          มุ่งเน้นความสมดุล          รอบคอบ                          ภายใต้ความเหมาะสมปลอดภัย                เป้าหมายคือความสุขในชีวิตยั่งยืน          ประโยชน์          แผนสำรอง          มีการป้องกัแก้ไขสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต           ผลกระทบ-          ทำให้เรารู้จักการนำทรัพยากรมาใช้ให้เป็นประโยชน์-          ถ้าเราปฏิบัติตามเศรษฐกิจพอเพียง จะทำให้เราดำเนินชีวิตได้อย่างไม่เดือดร้อน-          อันดับแรกเราต้องมองตัวเอง  มองสภาพความเป็นจริงของครอบครัว ให้ดำเนินชีวิตให้เหมาะสมไม่สูงโต่งเกินไปอยู่อย่างพอเพียง อยู่อย่างพอเหมาะ  และจะทำให้เรารู้จักการวางแผน  และพัฒนาให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดความสุขและไม่เดือดร้อน  ถ้าเราทำให้ตนเองดีแล้วก็จะส่งผลต่อครอบครัวในทางที่ดีไม่เดือดร้อน

สมาชิในกลุ่มที่  6

          1.  นายกฤษดา        ยืนยัง             2.  นายภานุพงษ์      อุ่นทรัพย์วิไล               3.  นายวีรยุทธ         กลองมาลัย                      4.  นายวสันต์          สีนวลจันทร์                  5.  นางสาวนิรชา      คล้ายฉายา                       6.  นางสาวโสรยา     จำปาพันธ์                   7.  นางสาวมัญชุสา   พุ่มคุ้ม                             8.  นางสาวณัฏฐ์นรี   เตรียมเกิดทรัพย์       กลุ่มที่  6          สรุปประเด็นหลักของเศรษฐกิจพอเพียง          -  ประเทศไทยประสบปัญหาเศรษฐกิจ  เพราะมีการลัทธิบริโภคนิยมจากต่างชาติ  ดังนั้น  เศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นแนวทางในการสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจให้มั่นคงและให้เจริญเติบโตอย่างช้า  โดยใช้หลักความไม่ประมาท          -  นำไปใช้การเรียนการศึกษา  ไม่ยึดติดกับสถาบันชื่อเสียงเราศึกษาไปเพื่อให้รู้เท่าทันโลกาภิวัฒน์และใช้ชีวิตอยู่ได้ และนำความรู้ไปพัฒนาสังคม           ผลกระทบต่อตัวเราและครอบครัว          -  ตัวเรา  เราอยู่ในวัยเรียนไม่ควรที่จะไปหลงไหลกับความฟุ่มเฟือยต่างๆ จนเกินตัวจะทำให้ไม่มีสมาธิในการเรียน เช่นโทรศัพท์  ควรใช้อย่างพอประมาณ  ใช้ในการลงทุน ไม่ใช้ในการบริโภค          -  ครอบครัว  ครอบครัวถือเป็นพื้นฐานอย่างแรกของสังคมไทยถ้าเศรษฐกิจพอเพียงสามารถเข้าไปอยู่ในทุกครอบครัวได้ประเทศของเราก็จะเป็นปึกแผ่นในด้านเศรษฐกิจ เหมือนต้นไม้ที่มีความสำคัญของเศรษฐกิจ   รากฐานที่แข็งแรง          เศรษฐกิจในประเทศไทยของเราในยุคสมัยนี้กำลังประสบกับปัญหาเศรษฐกิจเพราะว่าเรามีการลัทธิบริโภคจากต่างชาติเข้ามาทำให้คนในประเทศเริ่มจะมีแนวในด้านเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป  โดยที่คนส่วนใหญ่มักจะมองข้ามความเจริญก้าวหน้าโดยใช้วิธีการข้ามกระโดดไปโดยไม่ไตร่ตรองและค่อยๆปรับเปลี่ยนไปที่ละช้า  ดังนั้น เศรษฐกิจจึงเป็นแนวทางการแก้ไขแนวทางหนึ่งในการสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจให้มั่นคง  และสามารถเจริญเติบโตขึ้นอย่างช้าๆ และมั่นคงโดยใช้หลักความไม่ประมาทและความพอประมาณ  มีการสร้างหลักการการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศให้เหมาะสมกับสภาวะและสถานภาพของประเทศ  ซึ่งจะทำให้เราสามารถอยู่ได้ภายในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง         
กิจกรรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงกับโลกาภิวัตน์” เมื่อวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2549 ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ และทีมงานChira Academy ได้เดินทางไปจัดกิจกรรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงกับโลกาภิวัตน์ ณ  รร.เทพศิรินทร์ ลาดหญ้า  ซึ่งมีนักเรียนและอาจารย์เข้าร่วมฟังการบรรยายโดย ศ.ดร.จีระ และดู  VCD สารคดีสั้นชุดเศรษฐกิจพอเพียงกับโลกาภิวัตน์ในตอนที่ 1 : ทำไมต้องเป็นเศรษฐกิจพอเพียงกับโลกาภิวัตน์ และ ตอนที่ 7 : ความพอเพียงระดับชุมชน หลังจากนั้นเปิดอภิปรายเป็นกลุ่มๆ โดยมีการกำหนดหัวข้อคือ1.      เศรษฐกิจพอเพียงกับระบอบทักษิณมีความแตกต่างกันอย่างไร 2.      เศรษฐกิจพอเพียงจะช่วยพัฒนา ชุมชน ครอบครัว  และโรงเรียน ได้อย่างไร   โดยในการรับฟังในวันนั้น ประกอบด้วย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 30 คน แบ่งเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 6 คน  และอาจารย์ประมาณ 10 ท่าน อีก 1 กลุ่มสรุปการอภิปรายของนักเรียน รร.เทพศิรินทร์ ลาดหญ้าเป็นดังนี้                                           สมาชิกในกลุ่ม                  1. นายบุญมี           ทองมล                    [email protected]                2. นางสาวปิยะพร                 นิ่มนวล                   [email protected]                3. นางสาวนวนิต  เกษมสินธุ์               [email protected]                4. นางสาวพิมลฑา  พิสูตร                   [email protected]                5. นางสาวอมรรัตน์  เหมือนจิตต์          [email protected]                6. นางสาวอนุสรา เปี่ยมชัย                  [email protected] 1.       เศรษฐกิจพอเพียงกับระบอบทักษิณแตกต่างกันอย่างไร-          ระบอบทักษิณเป็นระบอบที่เน้นวัตถุนิยมและประชานิยม เช่นการที่ทักษิณปล่อยระบบเงินกู้ให้กับประชาชนทำให้ประชาชนใช้เงินอย่างประมาท ฟุ้งเฟ้อทำให้ประชาชนอยู่ได้ในระยะสั้นเท่านั้นซึ่งแตกต่างกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงคือการอยู่อย่างยั่งยืนโดยการ ผลิตอาหารขึ้นมารับประทานเองได้ เช่น การปลูกพืชผัก หรือเลี้ยงสัตว์และรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกันในครอบครัวรวมทั้งชุมชนด้วย 2.       เศรษฐกิจพอเพียงจะช่วยชุมชน ครอบครัว และโรงเรียนได้อย่างไร-          เราต้องปลูกฝังและให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชากรได้เข้าใจก่อนและยกเหตุผลของผลที่จะตามมาให้ทุกคนได้ตระหนักเสียก่อนขณะที่เราให้เหตุผลจนเข้าใจแล้ว ประชาชนก็นำเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันและต้องเกิดความร่วมมือของคนในชุมชนจึงจะเกิดผลดีตามมา  ตัวอย่างเช่น การเปิดธนาคารโรงสีข้าวในชุมชนคือ เวลาที่ประชาชนไม่มีเงินและต้องการเงินไปใช้ในสิ่งต่างๆ ก็สามารถนำผลิตผลทางเกษตรมาจำนำเพื่อนำเงินมาใช้จ่ายได้เมื่อมีเงินแล้วเราก็สามารถนำไปใช้คืน เพื่อนำผลิตผลออกมาโดยไม่ต้องผ่านตัวกลาง หรือไม่ต้องจ่ายค่าดอกเบี้ยอย่างเงินกู้ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นตัวทำหลายประชาชนโดยตรง -          ส่วนประโยชน์ที่นำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้คือ การออมเงิน  การตั้งสหกรณ์  หรือธนาคารในโรงเรียน  ทำให้นักเรียนรู้จักการออมเงิน สมาชิกในกลุ่ม                1. นายอิทธิ                             วิริยาลัย                 [email protected]                2. นางสาวพรสวรรค์             ไชยเกิด                   [email protected]                3. นางสาวบุษบา   ปูสกุล                                     Eve_ [email protected]                4. นางสาวไพริน    เกษรบัว                                  oil [email protected]                5. นางสาวรจนา    สิงชมภู                                    Rot  [email protected]                6. นางสาวดวงฤดี แสวงดี                                    duangrudee  [email protected]  1.        เศรษฐกิจพอเพียงกับระบอบทักษิณแตกต่างกันอย่างไร-          ระบอบทักษิณจะเป็นทางด้านวัตถุนิยม จะมีการเปิดให้กู้ยืมเงิน  ทำหวยบนดิน หรืออาจมีการเปิดบ่อนคาร์ซิโนในประเทศไทย(ไม่แน่ใจเท่าที่ควร) จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการเสริมกิเลส แต่เศรษฐกิจพอเพียงจะเน้นการเดินสายกลาง  และใช้หลักธรรมทางศาสนา อริยสัจ 4 และคำว่าภูมิคุ้มกันจะคอยป้องกันให้ชีวิตเราปลอดภัย  ห่างไกลจากกิเลส  แต่ระบอบทักษิณอาจจะไม่ใช่เสมอไป แต่อย่างไรก็ดีเศรษฐกิจพอเพียงจะมีส่วนดีอยู่มาก แต่ระบอบทักษิณก็มีทั้งข้อดีข้อเสีย แต่อย่าลืมว่าความฟุ่มเฟื่อยไม่ใช่สิ่งที่ดี  เช่นการซื้อของและเลือกซื้อสิ่งที่ดีที่แพงที่สุด  และมีความเหมาะใช้ให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุดด้วย  2.       เศรษฐกิจพอเพียงจะช่วยชุมชน ครอบครัว และโรงเรียนได้อย่างไร-          สามารถช่วยให้ปลอดจากกิเลส  ทั้งชุมชนก็เป็นบุคคลครอบครัวก็เป็นบุคคลโรงเรียนจะเป็นแหล่งสร้างบุคคล  ทุกคนสามารถปฏิบัติและทุกคนมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจอย่างแท้จริงถ้าเป็นเช่นนั้นทุกคนจะปลอดภัย และห่างไกลจากกิเลส ทุกโรงเรียนสร้างเด็กให้มีคุณภาพในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเด็กเข้าใจและเติบโตต่อไป เขาจะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ดี ไม่เห็นแก่ตัว มีน้ำใจ และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข                       สมาชิกในกลุ่ม                1. นายชัชวาล                        หวังดี                                      2. นางสาวรจนา                    ละอออู่                    Ytr[email protected]                3. นางสาวณัฐวดี  อินทุมณี  duedue[email protected]                4. นางสาวศศิวิมล                วิมูลชาติ                5. นางสาววิจิตรา  สุนจิรัตน์ [email protected]                6. นางสาวกัลยา                   ชะเมกอง                [email protected]   1.       เศรษฐกิจพอเพียงกับระบอบทักษิณแตกต่างกันอย่างไร-    ความพอเพียงนั้นเกิดจากการประมาณตนเอง  ไม่ฟุ่มเฟื่อย ระบอบทักษิณ ทำให้เราพึ่งพาผู้อื่น  ไม่ช่วยเหลือตัวเองเรากู้ยืมเขามาแต่ไม่สามารถใช้คืนได้เนื่องจากเราไม่ได้สอนให้เราเก็บ แต่สอนให้เราใช้  2.       เศรษฐกิจพอเพียงจะช่วยชุมชน ครอบครัว และโรงเรียนได้อย่างไร-          ทำให้ชาวบ้านพึ่งพาตัวเองได้โดยไม่เป็นหนี้ และทำให้เกิดรายได้ภายในชุมชนของตนเอง และสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมา ชาวบ้านก็จะช่วยกันและรายได้ที่มาก็อยู่ในชุมชนด้วยฝีมือของชาวบ้าน ส่วนในโรงเรียนก็เช่นเกษตรก็ควรที่จะทำแปลงผักเมื่อโตก็นำมาขายได้  หรือไม่ก็นำผักที่ปลูกมาช่วยทำอะไรในโรงเรียนได้เหมือนกัน            สมาชิกในกลุ่ม                1. นายนิติพงษ์                                       พรมมาไวย                2. นางสาวรรินธร                  ยางงาม                3. นางสาวจงกลพัรตร์                          จันทราศรี                4. นางสาวธนวันต์                                 ผาดำ                5. นางสาวธนพร                                   พระคลังท่อ                6.นางสาวอังศุมาลิน                             สุวรรณ                                E-Mail  [email protected]  1.       เศรษฐกิจพอเพียงกับระบอบทักษิณแตกต่างกันอย่างไร-          สามารถทำให้คนอยู่อย่างพอมีพอกิน พอประมาณ หากแต่คนไทย อยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียง ก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างไม่มีหนี้สินทำให้เราประหยัด ประกอบอาชีพสุจริต และมีความมานะอดทนส่วนระบอบทักษิณ เพียงแต่ปล่อยเงินให้ประชาชนได้กู้  โดยที่ประชาชนอาจนำไปใช้จ่ายโดยฟุ่มเฟื่อยได้  แต่บางคนก็สามารถใช้ในทางที่ดี  2.       เศรษฐกิจพอเพียงจะช่วยชุมชน ครอบครัว และโรงเรียนได้อย่างไร-          เศรษฐกิจพอเพียงในครอบครัวคือรู้จักประหยัดอดออม  ช่วยเหลือกันภายในครอบครัว  มีเวลาอยู่ร่วมกันทำกิจกรรมร่วมกัน  รู้จักใช้ไม่ฟุ่มเฟื่อย  เช่นปลูกผักกินเอง  ก็สามารถนำมาขายได้มีรายได้เข้าครอบครัว-          ด้านโรงเรียน มีธนาคารออมทรัพย์ภายในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนฝากเงิน  หัดรู้จักออม เพื่อให้เราสามารถนำมาใช้ได้ในยามจำเป็นได้  สมาชิกในกลุ่ม                1. นางสาวจุฑาพร                                ยอดดอนไพร          [email protected]                2. นายปริญญา                     สามารถ                 [email protected]                3. นางสาวน้ำเพชร                                สุทธิ์สิงห์                 [email protected]                4. นางสาวแอนนา                                 เฉลิมธนะกิจโกศล [email protected]                5.นายวิลภ                             เหลืองทอง              [email protected]                6. นางสาวอิษฎา                   สุ่นหอม                   [email protected]                                                                                                [email protected]   1.        เศรษฐกิจพอเพียงกับระบอบทักษิณแตกต่างกันอย่างไร-          เราสามารถสรุปในระบอบของทักษิณเราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าระบอบทักษิณไม่ ดีเราไม่สามารถสรุปได้เพราะเงินที่ทักษิณให้มานั้นเขามิได้บ่งบอกว่าเงินเหล่านั้นต้องเอาไปซื้ออะไร ต้องเอาไปทำอะไรเพียงแต่ว่าพวกเรานำเงินเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ได้มาน้อยเพียงใดบางคนอาจนำเงินเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ แต่บางคนนำไปใช้แบบไม่มีประโยชน์ พอถึงเวลาต้องใช้หนี้เราไม่มีเงินใช้เราก็ต้องไปกู้ยืมมา ใช้อีกทางทำให้เราติดหนี้เพิ่มขึ้นอีกแต่ในด้านเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเราเน้นให้นำทรัพย์สินปัญญามาใช้ให้เกิดประโยชน์เกิดความสมดุลให้มากที่สุด เศรษฐกิจพอเพียงสามารถช่วยพัฒนาชุมชน  พัฒนาครอบครัวและพัฒนาโรงเรียนได้มากอย่างเช่นการพัฒนาชุมชนคือประชาชน ในครอบครัวในชุมชนรวมตัวกันจัดตั้งโครงการมาซักหนึ่งอย่างโดยการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาช่วยคือการช่วยนำทุนทรัพย์ที่มีอยู่มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์มากที่สุดโดยไม่ต้องมีการกู้ยืมให้ติดหนี้สินด้วย
กลุ่มที่ 1
1. นาย อรรถกร     พฤฒิภากร                                    
2. นายศิวัชญ์         ศรีสมบัติ                                      [email protected]
3. นายศุภณัฐ        ฤทธิ์วีระเดช                                  [email protected]
4. นายสุรศักดิ์       นามวัฒน์โสภณ                                            
5. นายพีรพงษ์       เบญจพิพัฒน์กุล                             [email protected]
6. นายบัณฑูร        จูงระฆังทอง                                        [email protected]
7. นายองศธร          เจริญจริสฤกษ์                     
8. นายธีรพัฒน์      อังศุชวาล                                    
ข้อที่  1
ทักษิณพอเพียง
-  พวกพ้อง-  ส่วนรวม
-  โลภ-  พอเพียง
-  ทุนนิยม-  พัฒนาด้านสังคม
-  แก้ปัญหาปลายเหตุ-  แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ
-  คอร์ปเรชั่น-  จริยธรรม
 ข้อที่  2. ควรพัฒนาที่ครอบครัวและชุมชนก่อน จึงนำไปแพร่ขยายในระบบใหม่ต่อไป                                                                                                  1. นายธนกิจ            จันทร์สง                                                     [email protected]
2. นายวิชญ์พล         เกตุชัยโกศล                                                [email protected]
3. นายวัลลภ            เลิศนิมานังดี                                               [email protected]
4. นายประพจน์         ศรีอัษฎาวุธกุล                                           [email protected]
5. นายปริเยศ           รุ่งรัตนประเสริฐ                            
6. นายฉัตรดนัย        ธนารังสิมันตุ์                                              [email protected]
7. นายศุภกฤษฏิ์        เอกัตคตกิต                                                            [email protected]
8. นายปัญญาวุธ       ศิริพจนากุล                                               [email protected] 
ข้อที่  1.  เศรษฐกิจพอเพียงจะทำให้ทุกคนได้รับผลประโยชน์เท่าเทียมกันแต่ระบอบเศรษฐกิจจะทำให้คนได้รับผลประโยชน์บางส่วนเท่านั้นเศรษฐกิจพอเพียงจะให้พออยู่พอกิน ระบอบทักษิณจะทำคนให้ใช้แต่ธุรกิจมีแต่เรื่องเงินเข้ามา 
ข้อที่  2.  ต้องเริ่มจากครอบครัวเมื่อครอบครัวดีใรเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องประหยัดถ้ามีประหยัดคือใช้ของที่เรามีอยู่ไม่ต้องไปซื้อ ถ้าประหยัดจากครอบครัวแล้วก็จะไปถึงชุมชนก็จะได้รับการประหยัดด้วย โรงเรียนก็จะสอนให้รู้จักถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องการประหยัด  เมื่อเราประหยัดในกิจกรรมหนึ่งก็จะมีเงินไปใช้ในกิจกรรมต่างเพื่อพัฒนาต่อไป 
1. นายทรงคุณ       พิซิตนิติกร                                    [email protected]
2. นายฐิติพงษ์        ทิพย์แก้ว                                      [email protected]
3. นายชญานนท์     เหล่านิพนธ์                                  [email protected]
4. นายธนวัฒน       พรหมสุวรรณ                                               [email protected]
5. นายทักษ์ดนัย     โรจนเดชากุล                                                [email protected]
6. นายปุณณวิช      วงศ์ดอกไม้                                   [email protected]
7. นายธนโชติ        เมตตาประเสริฐ                             [email protected]
8. นายทรงธรรม    พิชิตนิติกร                                     [email protected]  
ข้อที่  1.เศรษฐกิจพอเพียงกับระบบทักษิณมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร                ในระบบเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงชี้แนะประชาชนในการพอเพียงมีเหตุผล มีความประมาณตน เช่น การที่เรานั้นจะชื้ออะไรเราควรจะรู้ว่าตัวเองมีเงินพอซื้อหรือไม่ชื้อไปแล้วใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง  และเศรษฐกิจพอเพียงต้องดำเนินอย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่พื้นฐานไปสู่ความก้าวหน้าและระบบทักษิณนั้นเป็นระบบที่เน้นเรื่องเศรษฐกิจที่ทุนนิยมที่เน้นเรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่                ความแตกต่าง  ระบบเศรษฐกิจเป็นระบบที่เน้นเรื่องความพอเพียงความมีเหตุผล  ทำอะไรต้องเป็นระเบียบและต้องมีคุณธรรมจริยธรรม                ระบบทักษิณเป็นระบบที่เน้นเรื่องทุนนิยมเป็นระบบที่สามารคอรัปชั่นได้ง่ายและเป็นระบบที่เน้นเรื่องเทคโนโลยีมากเกินไป    
ข้อที่   2. เศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาชุมชนและครอบครัวได้อย่างไร                เศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาชุมชนและครอบครัวได้เราต้องมีขั้นตอนการดำรงอยู่ในแต่ระดับ ชุมชนรัฐตั้งแต่พื้นฐานไปสู่ความก้าวหน้า เช่นบางชุมชนนั้นนำทฤษฎีใหม่ที่เรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาชุมชนจนเป็นที่ยอมรับของใครๆ และเศรษฐกิจพอเพียงนำมาประยุกต์ใช้ในครอบครัวได้คือการใช้เงินอย่างพอเพียง ดูสิ่งที่เราซื้อว่าเรานำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างและดูว่าเรามีงบเท่าไร  นี่คือการนำเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาชุมชนและครอบครัว  
1.  นายณัฏฐี              บุญชูช่าย                                                 [email protected]
2.  นายนิรัช                ลิ่วศิริวงศ์                                                 [email protected]
3.  นายศตวรรษ         รัตนสุพรชัย                                                               [email protected]
4.  นายมนตรี             ลิขิตพิริยะ                                                 [email protected] 
5.  นายโสภณ            นิรันดร์ศุภกุล                                                             [email protected]
6.  นายสุประดิษฐ์      ประชุม                                                                      [email protected]
7.  นายอนุวัฒน์         อินทเรืองศร                                                               [email protected]
8.  นายธนะชัย            คุณวรธรรม                                                               [email protected]  
ข้อที่  1.       เศรษฐกิจพอเพียงกับระบอบทักษิณในความคิดของผม ผมคิดว่ามีความเหมือนและความแตกต่าง  ความเหมือนสิ่งที่เหมือนกันก็คือ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นการใช้  ความใฝ่รู้อยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะให้สุ่ความคิดสร้างสรรค์ที่จะหาวิทยาการใหม่ๆ ในส่วนที่แตกต่าง  ก็คือ เศรษฐกิจพอเพียงอยู่บนรากฐานของคุณธรรมและประมาณตนซึ่งเศรษฐกิจพอพียงตั้งอยู้ในพื้นฐานของคุณธรรมแต่ระบอบทักษิณใช้หลักคุณธรรมในทางที่ผิดมีการคอรัปชั่นและโกงกินเล็กๆน้อยๆ และไม่มีความประมาณตนไม่มีการพอ 
ข้อที่  2      เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ตั้งอยู่ในพื้นฐานของคุณธรรม และการใช้เหตุใช้ผล จะต้องบริหารความเสี่ยง และเดินทางสายกลางซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะพัฒนาประเทศเศรษฐกิจพอเพียงที่ดีควรมีการเริ่มต้นที่ครอบครัวเพราะครอบครัวเป็นสิ่งเริ่มแรกที่ดีครอบครัว เพราะการศึกษาจะมีการปลูกฝังคุณธรรมเศรษฐกิจพอเพียงให้เเก่เด็กเมื่อจบการศึกษาเมื่อนั้นการที่เราเรียนมาตลอดอย่างน้อย 12 ปี เราจะสามารถเข้าใจความพอเพียงได้อย่างถ่องแท้ อันเป็นหัวใจที่สำคัญสู่การพัฒนาชุมชน และประเทศชาติ                ครอบครัวเพราะครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะก้าวไปสู่ชุมชน และสังคม  ผู้ที่เป็นพอและแม่จะเป็นต้นแบบที่ดีที่ลูกๆ จะมีการปลูกฝัง คุณธรรม  อันเป็นพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อมีคุณธรรมเพียบพร้อมที่จะไปสู่ภายนอกก็จะเข้าสู่การศึกษาที่โรงเรียนเมื่อถึงชุมชนเราถือว่าเป็นบุคคลพอเพียงตัวอย่างได้เพราะเราถูกฝังตั้งแต่ครอบครัวและโรงเรียน  เราจะนำครอบที่ได้มาสอนบุคคลทและพัฒนาชุมชนของตนให้เจริญยิ่งขึ้นซึ่งจะทำให้ประเทศชาติ ของพัฒนาได้อย่างไม่ช้า   1. นายศรัณย์                 ศรีประเสริฐ                           [email protected]
2. นายกิตตพศ               ศิริรุ่งเรืองกุล                          [email protected]
3. นายณัฐนนท์              เอื้อจงมานี                   
4. นายณรงค์กร             วงษ์วัฒนพงษ์      
5. นายพีรวัส                  วงษ์เจริญธรรมา          [email protected]
6. นายณรงค์ศักดิ์          องค์เจริญลาภ                      
7. นายสรอรรค             มโนรถกุล                                [email protected]
8. นายอดิศร                ภูมิภมร                                  [email protected] 
ข้อที่  1. เศรษฐกิจพอเพียงกับระบอบทักษิณมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร                ระบบเศรษฐกิจพอเพียงกับระบอบทักษิณมีทั้งเหมือนและแตกต่างกันโดยส่วนที่เหมือนหรือไปด้วยกันได้คือจุดมุ่งหมายที่ต้องการให้ประเทศไทยพัฒนาไปเหมือนกันในความแตกต่างกันนั้นระบอบทักษิณเป็นระบอบที่เน้นเศรษฐกิจส่วนรวมของประเทศมากแต่เศรษฐกิจพอเพียงนั้นเน้นพัฒนาครอบครัวไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนถ้าเราสามารถนำเอาส่วนดีของทั้ง 2 ระบบมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศจะทำให้ประเทศพัฒนาไปสู่ระบบที่ยั่งยืน 
ข้อที่  2  เศรษฐกิจพอเพียงจะช่วยพัฒนาชุมชน โรงเรียนและครอบครัวอย่างไร                ก่อนที่จะดูในส่วนอื่นต้องพัฒนาครอบครัวก่อนเพราะครอบครัวเป็นรากฐานที่เป็นหัวใจหลักในการพัฒนาคนเพื่อไปพัฒนาประเทศครอบครัวเป็นการพัฒนาในด้านจิตสำนึกส่วนโรงเรียนเป็นการพัฒนาในด้านความคิดและการนำไปใช้  และชุมชนจะเป็นสิ่งสำหรับการนำเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาชีวิตและความเป็นอยุ่ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างยั่งยืน    
 1.  อรรถวัฒน์               พลกล้า                                                   [email protected]
2.  ณัฐดนัย                  เง่าสุวรรณ                                              [email protected]
3.  วรินทร                   พันธุมิตร                                                 [email protected]
4.  เศรษฐา                  หมอแก้ว                                                 [email protected]
5.  จุฑาธิป                   นุ่มโพธิ์                                                   [email protected]
6.  อภิศักดิ์                  อัยสานนท์                                               [email protected]
7.  อภิพล                    หอมทอง                                                  [email protected]
8.  ศิวากร                   สุจริตจันทร์                                              [email protected]
 ข้อที่  1                 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมีที่ส่วนที่เหมือนและต่างกับระบอบทักษิณในส่วนที่เหมือน   เช่น-          การใช้ระบบทุนนิยม-          การต่อต้านยาเสพติด-          โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ในส่วนที่ต่างคือ-  ระบอบทักษิณเน้นการใช้เทคโนโลยีสาระสนเทศสมัยใหม่ซึ่งต่างจากแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งจะเน้นการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน 
ข้อที่  2                 ตัวอย่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  ชุมชน   โรงเรียน  ครอบครัว1.        ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ2.        พึ่งพาอาศัยกันในชุมชน3.        บริหารเงินอย่างเป็นระบบ4.        ใช้ชีวิตอย่างมีหลักการ5.        ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน  
1.  นายนเรศ             กระสังฆ์                                                    [email protected]
2.  นายธนิต              ธนันตเศรษฐ                                             [email protected]
3.  นายไตรทศ           คงกตัญญูสกุล                                           [email protected]
4.  นายพันธิน           เงื้อนจิตร                                                    [email protected]
5.  นายบดินทร์         ชุงลิมชิง                                                     [email protected]
6.  นายศรัณย์พล      แซ่ไหล                                                       [email protected]
7.  นายกฤชวัฏ์          งามเกตุกมล                                               [email protected]
8.  นายชนัสนันท์       เจริยเลิศเดชกุล                                                          

เศรษฐกิจพอเพียงกับโลกาภิวัฒน์

 

1.  ใช้เหตุผล    มีเหตุผล

2.       มีภูมิคุ้มกัน (ความรู้)

3.       เดินสายกลาง   เศรษฐกิจพอเพียง มีจุดหมายคือ 

                1. ความยั่งยืน  ประกอบไปสวย   1. ทำอะอะไรระยะสั้น

 

                2. ความใฝ่รู้

                 3. ความคุณธรรม work  shop

1.       เศรษฐกิจพอเพียง กับระบอบทักษิณมีความเหมือนหรือข้อแตกต่างอย่างไร

 2.       เศรษฐกิจพอเพียง  จะช่วยพัฒนา ชุมชน โรงเรียน  ครอบครัว อย่างไร ข้อ 1. เศรษฐกิจพอเพียง กับระบอบทักษิณ มีความแตกต่างกันและเหมือนกันคือ  เหมือนในด้านต่าง ๆ การใช้ความคิดพัฒนา ชุมชนหรือประเทศ  และสร้างมาตรฐานของชีวิตให้สูงขึ้น  แต่แตกต่าง  กันตรงที่ เศรษฐกิจพอเพียงมีรากฐาน  มาจากคุณธรรม เพราะเป็นการสร้างรากฐานโดยไม่รบกวนใคร ส่วน ระบอบทักษิณสร้างรากฐานโดยขาด คุณธรรม และจริยธรรม  ข้อ 2. เศรษฐกิจพอเพียงสามารถพัฒนา ชุมชน โรงเรียนได้ด้วยการพอเพียงไม่ฟุ่มเฟื่อยและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข  

เศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช้เศรษฐกิจแต่เป็นหลักมี 3 อย่าง

 

1.       ใช้เหตุผล

 

2.        ภูมิคุ้มกัน    ทำได้ควรมี  คุณธรรม   จริยกรรม

 3.       พอประมาณ ต้องใฝ่รู้เพื่อให้รู้  และคิดค้นคว้าออกแบบเองได้เศรษฐกิจพอเพียงนำมาความยั่งยืน     ความยั่งยืนที่สำคัญที่สุดคือ work  shop

1.       ต่างที่ทักษิณไม่คิดบริหารความเสี่ยงไร้คุณธรรมขาดการดูแลเหตุผลผู้อื่น อ้างเหตุผลตนเอง  เนื่องจากเห็นตนเป็นใหญ่  เห็นค่าเงินมาก่อน  เหมือนที่สามารถเอาตัวรอดได้ยั่งยืน

 2.       ควรปลูกฝังตั้งแต่ในครอบครัวเพราะเมื่อรากฐานดีสิ่งอื่นๆก็ตามมาเอง  

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเพียงปรัชญาไม่ใช่เศรษฐกิจ

 1.       มีเหตุมีผล2.       มีความระมัดระวัง3.       เป็นคนประมาณ 

การจะประสบความสำเร็จได้ต้องมี

 1.       ความซื่อสัตย์สุจริต (คุณธรรม)2.       ต้องมีความใฝ่รู้

3.       มี 2 เป้าหมาย

 3.1                ความยั่งยืน

3.2                ความผาสุขของชีวิต (ไม่ใช่เงิน)

 

ข้อที่  1  เศรษฐกิจ กับระบอบทักษิณมีความเหมือนหรือแตกต่างอย่างไร

 -          แตกต่าง ตรงที่  เศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินหลักการตามปรัชญาที่มีความพอประมาณ  ซื่อสัตย์  พึ่งพาอาศัย  และใฝ่รุ้ต่างกับทักษิณ  ที่มีความใฝ่รู้พอประมาณแต่ไม่ซื่อสัตย์ต่อบ้านเมืองทำให้โดนบ้านเมืองไล่ออกจากตำแหน่ง 

ข้อที่  2  เศรษฐกิจพอเพียงจะช่วยพัฒนาชุมชน โรงเรียนและครอบครัวอย่างไร

 

-          ชุมชน -  หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  และตำบลใกล้ๆ กัน จะสามารถนำผลิตภัณฑ์มาใช้แลกใช้กันได้  ทำให้ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย

 

-          โรงเรียน ทำให้เด็กมีความคิดวิเคราะห์ถึงความพอประมาณ เช่น เงินแต่ละวันที่ได้รับมา ร.. และยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกไปยังรุ่นต่อๆไปอีกด้วย

 -          ครอบครัว ประดิษฐ์ หรือคิดค้น สิ่งต่างๆ จากเศษหรือสิ่งของที่เหลือมาใช้เองโดยไม่ต้องเสียเงินซื้อ  

เศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เศรษฐกิจแต่ปรัชญา

 

1.       มีเหตุมีผล

 

2.       ต้องมีการบริหารความเสี่ยง(ระมัดระวัง)

 3.       มีความพอประมาณ(เดินสายกลาง) 

เศรษฐกิจพอเพียง

 

1.       ความซื่อสัตย์,มีคุณธรรม

 

2.       มีความใฝ่รู้

 3.       ไปสู่เป้าหมาย คือความยั่งยืน ความผาสุขของชีวิตไม่ใช่เงิน คำถาม

ข้อที่ 1 เศรษฐกิจพอเพียง  กับระบอบทักษิณมีความเหมือนหรือแตกต่างอย่างไร

                 แตกต่าง   ระบอบทักษิณเป็นแนวทางที่จะพยายามนำประเทศของเราก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว โดยไม่คำนึงผลที่ตามมาแต่เศรษฐกิจพอเพียงเป้นการพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่มีความมั่นคง  และสามารถนำไปใช้ได้ตลอดเวลา 

ข้อที่  2 เศรษฐกิจพอเพียงจะช่วยพัฒนาชุมชน โรงเรียนและครอบครัวอย่างไร

                 ชุมชน                 โรงเรียน  - มีการส่งเสริมให้นักเรียนมีความรุ้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและนำมาปรับใช้  ซึ่งจะสามารถช่วยให้นักเรียนคนนั้น เก็นเงินได้มากกว่าเดิม  แล้วนำเงินไปใช้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง                ครอบครัว  เศรษฐกิจพอเพียง

1.       คิดเป็นระบบ                -  มีเหตุมีผล

 

2.       มีภูมิคุ้มกัน                  -  สามารถบริหารความเสี่ยง

 3.       ความพอประมาณ  -  เดินสายกลาง 

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ

 

1.       มีคุณธรรม

 

2.       ใฝ่รู้   มีวัฒนธรรมในการใฝ่รู้

 3.       ไปสู่เป้าหมาย  คือความผาสุข และยั่งยืน work  shop

1.       เศรษฐกิจพอเพียง กับระบบทักษิณแตกต่าง และ เหมือนกันอย่างไร

 2.       จะนำเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในโรงเรียนได้อย่างไร  เศรษฐกิจพอเพียง

ประกอบด้วย

 

1.       ความคิดเป็นระบบ มีเหตุมีผล

 

2.       มีภูมิคุ้มกัน  สามารถบริหารความเสี่ยง

 3.       ความพอประมาณ  เดินสายกลาง 

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ

 

1.       มีคุณธรรม

 

2.       ใฝ่รู้  และมีวัฒนธรรมในการหาความรู้ (ต้องมีความสุข)

 3.       ไปสู่เป้าหมาย work  shop

1.       เศรษฐกิจพอเพียง กับระบอบทักษิณมีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไร

 2.       เศรษฐกิจพอเพียง จะช่วยพัฒนาชุมชน โรงเรียนและครอบครัวอย่างไร  

เศรษฐกิจพอเพียงกับโลกาภิวัฒน์

 

-          พัฒนาชีวิตอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมได้มั่นคงและยั่งยืน

 

-          เป็นทฤษฎีที่อมตะ (ทันสมัยอยู่เสมอและตลอดไป)

 

-          มีความก้าวหน้าอย่างเป็นขั้นตอนได้อยู่เป็นพื้นฐานความพอเพียง

 

·       ทุนนิยมได้เพิ่มคุณค่าเงินทำให้ทุกคนต้องการเงินเศรษฐกิจพอเพียงได้เพิ่มคุณค่าของการดำรงชีวิตที่ พอเพียงไม่เบียดเบียนผู้อื่น

 -          เศรษฐกิจพอเพียงเป็นนามธรรม  ข้อที่  1. มีความแตกต่าง 
ระบอบทักษิณเศรษฐกิจพอเพียง
-  เพิ่มคุณค่าของเงินเงินตั๋วทุกอย่าง -  เพิ่มคุณค่าของการดำรงชีวิต บนความพอเพียง
-  ทำทุกอย่างเพื่อเงินโดยไม่เลือกว่าอยู่บนความลำบากของใคร (บางส่วน)-  อยู่บนความพอเพียง โดยที่ไม่เบียดเบียนใคร ของที่เหลือจากการทำงานก็นำไปให้ผู้ที่ไม่มีของนั้นๆ(การเสียสละ)
-  บางส่วนไม่ได้ใฝ่คุณธรรมในการตัดสินใจ เพราะมุ่งแต่ค่าของเงิน-  ใชัคุณธรรมในการตัดสินใจ
  ข้อที่  2.

ครอบครัว 

 

-          ได้พัฒนาระบบความคิด

 

-          ให้คิดอย่างเป็นขั้นตอน

 

-          ประหยัดค่าใช้จ่าย

 

ชุมชน

 

-          ช่วยพัฒนาระบบของชุมชน

 

-          ช่วยเพิ่มคุณธรรม (การเสียสละ  การแบ่งปัน ฯลฯ

 

-          เพิ่มรายได้ โดยที่อยู่บนความพอเพียง

 

โรงเรียน

 

-          ช่วยจัดระบบของห้องเรียนในแต่ละห้อง

 -          มีการพัฒนา  อภิปรายกลุ่มที่ 1 (สุรศักดิ์)1.       แตกต่าง

              ระบบทักษิณ      

                                                                                                     เศรษฐกิจพอเพียง

 -         พวกพร้อง                                                                               -  ส่วนรวม

 

-          แก้ปัญหาที่ปลายเหตุ

                                                                                 

-  การพัฒนาทางด้านจิตใจ 2.       โรงเรียน  ครอบครัว หน่วยสังคมที่ใกล้ชิดเรามากที่สุด  กลุ่มที่  3.  (กิตติ)1.  มีทั้งเหมือนและแตกต่าง

  เหมือน

ระบบทักษิณ                                                                                                         เศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาประเทศไปในทางที่ดีขึ้น                                                                       เศรษฐกิจ คุณธรรม  และการศึกษา
.. เกวลี      สำราญฤกษ์   .3/9  เลขที่   16 
1.        โลกาภิวัตน์คืออะไร  จุดอ่อน  จุดแข็งคืออะไร โลกาภิวัตน์คือ  การเชื่อมโยงไปทุกที่ และกระจายไปทุกแห่ง        จุดอ่อน  คือ  เมื่อยุคโลกาภิวัตน์  เข้ามาภายในประเทศไทยแล้ว  ถ้าเราสามารถแยกว่าสิ่งใดมีประโยชน์ หรือสิ่งใดเป็นสิ่งฉาบฉวย โลกาภิวัตน์ก็จะค่อยๆ ทำลายทุกสิ่งต่อตัวเรา   ผู้อื่นและสังคม        จุดแข็ง  คือ  การที่เทคโนโลยี  สามารถไปถึงทุกหนทุกแห่ง และกล่าวนำสมัยไปในสิ่งต่างๆ 
2.        เศรษฐกิจพอเพียงช่วยพัฒนา  และรู้เท่าทันโลกาภิวัตน์ได้อย่างไร หากเราและคนรอบข้างดำเนินชีวิตโดยมีหลักเศรษฐกิจเป็นที่ตั้งแล้ว  ยุคโลกาภิวัตน์หรืออะไรก็ตามก็ไม่สามารถทำให้ชีวิตเราและคนรอบข้างเปลี่ยนแปลงไป  เพราะหลักเศรษฐกิจพอเพียงทำให้เรารู้จักพอประมาณ  เดินสายกลาง  รู้เท่ารู้ทัน  รู้ถึงโทษถึงประโยชน์ของสิ่งต่างๆ ได้โดยมีสติ
 ..  แคทรียา  รอดคำ   . 3/9 เลขที่ 18 
1.        โลกาภิวัตน์คืออะไร  จุดอ่อน  จุดแข็งคืออะไร โลกาภิวัตน์คือการ เชื่อม  โยงไปทุกที่  และกระจายไปทุกแห่ง        จุดอ่อนคือ  เมื่อยุคโลกาภิวัตน์เข้ามาภายในประเทศแล้ว ถ้าเราสามารถแยกว่าสิ่งใดมีประโยชน์ หรือสิ่งใดเป็นสิ่งฉาบฉวย  โลกาภิวัตน์ก็จะค่อยๆ ทำลายทุกสิ่งต่อตัวเรา        จุดแข็ง คือ  การที่เทคโนโลยีสามารถไปถึงทุกหนทุกแห่ง  และกล่าวนำสมัย ไปในสิ่งต่าง ๆ 
2. เศรษฐกิจพอเพียงช่วยพัฒนา  และรู้เท่าทันโลกาภิวัตน์ได้อย่างไร                หากเราและคนรอบข้างดำเนินชีวิตโดยมีหลักเศรษฐกิจเป็นที่ตั้งแล้ว  ยุคโลกาภิวัตน์หรืออะไรก็ตามก็ไม่สามารถทำให้ชีวิตเราและคนรอบข้างเปลี่ยนแปลงไป  เพราะหลักเศรษฐกิจพอเพียงทำให้เรารู้จักพอประมาณ  เดินสายกลาง  รู้เท่ารู้ทัน  รู้ถึงโทษถึงประโยชน์ของสิ่งต่างๆ ได้โดยมีสติ  
..  วนิดา   ประกฤตผล  . 3/9 เลขที่  36 
1.        โลกาภิวัตน์คืออะไร  จุดอ่อน  จุดแข็งคืออะไร โลกาภิวัตน์คือการ เชื่อม  โยงไปทุกที่  และกระจายไปทุกแห่ง        จุดอ่อนคือ  เมื่อยุคโลกาภิวัตน์เข้ามาภายในประเทศแล้ว ถ้าเราสามารถแยกว่าสิ่งใดมีประโยชน์ หรือสิ่งใดเป็นสิ่งฉาบฉวย  โลกาภิวัตน์ก็จะค่อยๆ ทำลายทุกสิ่งต่อตัวเรา        จุดแข็ง คือ  การที่เทคโนโลยีสามารถไปถึงทุกหนทุกแห่ง  และกล่าวนำสมัย ไปในสิ่งต่าง ๆ 
2. เศรษฐกิจพอเพียงช่วยพัฒนา  และรู้เท่าทันโลกาภิวัตน์ได้อย่างไร                หากเราและคนรอบข้างดำเนินชีวิตโดยมีหลักเศรษฐกิจเป็นที่ตั้งแล้ว  ยุคโลกาภิวัตน์หรืออะไรก็ตามก็ไม่สามารถทำให้ชีวิตเราและคนรอบข้างเปลี่ยนแปลงไป  เพราะหลักเศรษฐกิจพอเพียงทำให้เรารู้จักพอประมาณ  เดินสายกลาง  รู้เท่ารู้ทัน  รู้ถึงโทษถึงประโยชน์ของสิ่งต่างๆ ได้โดยมีสติ    
.. อณัญญา  บุญเลิศ  . 3/9 เลขที่  40     [email protected] 
1.        โลกาภิวัตน์คืออะไร  จุดอ่อน  จุดแข็งคืออะไร เป็นการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลาอย่างรวดเร็วจุดอ่อน คือ   ทำให้คนในโลกาภิวัตน์ มีวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป  มีการใช้จ่ายฟุ่มเฟื่อยจุดแข็ง คือ   ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงวัตนธรรมซึ่งกันและกัน ,  ทำให้การศึกษาพัฒนาขึ้น, สามารถนำเทคโนโลยีมาปรับปรุงประยุกต์ใช้ได้ทุกระบบงาน 2.        เศรษฐกิจพอเพียงช่วยพัฒนา  และรู้เท่าทันโลกาภิวัตน์ได้อย่างไร ทำให้รู้จักการบริหารเงิน และทำให้โลกมีความก้าวไกลทางเทคโนโลยี  รู้เท่ารู้ทัน  รู้จักประมาณ รู้จักคิด    
.. ธิดารัตน์    ฟักร้าง ม. 3/9 เลขที่  24
 1.         โลกาภิวัตน์คืออะไร  จุดอ่อน  จุดแข็งคืออะไร เป็นการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลาอย่างรวดเร็ว          จุดอ่อน คือ ทำให้คนในโลกโลกาภิวัตน์มีวัตนธรรมที่เปลี่ยนไปมีการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟื่อย         จุดแข็ง คือ  ทำให้มีการแลกเปลี่ยนแปลงวัตนธรรม ของกันและกัน สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ทุกระบบงานทำให้การศึกษาพัฒนาขึ้น 2.         เศรษฐกิจพอเพียงช่วยพัฒนา  และรู้เท่าทันโลกาภิวัตน์ได้อย่างไร -          ทำให้รู้จักการบริหารเงิน และการจัดการ และทำให้โลกมีความกว้างไกลทางเทคโนโลยี -          รู้เท่า รู้ทัน รู้จักพอประมาณ รู้จักเดินทางสายกลาง  และรู้จักค่านิยม  
.. อรพรรณ  ปรางทอง ม.3/9  เลขที่  41 
1.  โลกาภิวัตน์คืออะไร  จุดอ่อน จุดแข็งคืออะไร 

-          การเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของโลกและการเปลี่ยนแปลงไปตามค่านิยมของสมัยนั้นๆ

 จุดอ่อน คือ    

 -  การใช่จ่ายที่ฟุ่มเฟื่อย

-          ทำให้ผู้คนมีวิจารณญาณในการดำรงชีวิต

-          ทำให้คนในโลกโลกาภิวัตน์มีวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป

จุดแข็ง  คือ

-          ทำให้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  ซึ่งกันและกัน

     -          สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ได้ทุกระบบงาน 2.เศรษฐกิจพอเพียงช่วยพัฒนา และช่วยโลกาภิวัตน์ได้อย่างไร ทำให้รู้จักการบริหารเงิน และการจัดการและทำให้โลกมีความก้าวไกลตามเทคโนโลยี  รู้เท่า รู้ทัน รู้จักประมาณ รู้จักการเดินสายกลาง  และรู้จักค่านิยม 
.. พิกุลแก้ว  ยนทะสาด  .3/9  เลขที่  28 
1.  โลกาภิวัตน์คืออะไร  จุดอ่อน จุดแข็งคืออะไร การเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนแปลงไปตามค่านิยมสมัยนั้นๆจุดอ่อน คือ  การใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟื่อย ,  ทำให้ผู้คนไม่มีวิจารณญาณในการดำรงชีวิต,ทำให้ผู้คนลืมวัฒนธรรม  และมีวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจุดแข็ง  คือ  ทำให้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ                        สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ได้ทุกระบบงาน 2.  เศรษฐกิจพอเพียงช่วงพัฒนาและรู้เท่าทันโลกาภิวัตน์ได้อย่างไรทำให้รู้จักการบริหารเงินและการจัดการ  และทำให้โลกมีความก้าวไกลตามเทคโนโลยี  รู้เท่ารู้ทัน  รู้จักประมาณรู้จักการเดินสายกลาง  และรู้จักค่านิยม 
นายจงพัฒธรรม       อ่อนเทศ    .3/9    [email protected] 
1.  โลกาภิวัตน์คือ   จุดอ่อน จุดแข็งคืออะไร                โลกาภิวัตน์คือ

 -   สิ่งที่เปลี่ยน มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา

-          การเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

-          เป็นการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาอย่างรวดเร็ว

จุดอ่อน  คือ

-          ทำให้คนในโลกาภิวัตน์ลืมรากเง่าตัวเอ

-          ทำให้วัฒนธรรมของชาติเปลี่ยนไป

จุดแข็ง  คือ

-          ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมซึ่งกัน และกัน

-          ทำให้การศึกษาพัฒนาขึ้น

-          สามารถทำให้เทคโนโลยีมาใช้ได้ทุกระบบงาน

-          ทำให้การเดินทางสะดวก

2. เศรษฐกิจพอเพียงช่วงพัฒนาและรู้เท่าทันโลกาภิวัตน์ได้อย่างไร

-          ทำให้รู้จักบริหารเงิน  และการจัดการ

          -        ทำให้สามารถรู้เท่าทันเหตุการณ์ 
นายเชิดศักดิ์       อินทร์กานา ม.3/9  เลขที่  5   chandsak[email protected]

1. โลกาภิวัตน์คือ   จุดอ่อน จุดแข็งคืออะไร

                 เป็นการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาอย่างรวดเร็ว                  จุดอ่อน  คือ ทำให้คนในโลกวัฒนธรรม ของชาติเปลี่ยนแปลงไป                จุดแข็ง  คือ ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมซึ่งกัน และกัน                                      ทำให้การศึกษาพัฒนาเพิ่มขึ้น                                      สามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ได้ทุกระบบงาน

2. เศรษฐกิจพอเพียงช่วงพัฒนาและรู้เท่าทันโลกาภิวัตน์ได้อย่างไร

 -          ทำให้รู้จักการบริหารเงิน  และการจัดการ และทำให้มีความก้าวไกลตามเทคโนโลยี 

..  จินดาหรา  มูลเฟื่อง  ชั้น ม. 3/9 เลขที่ 19

 1.        โลกาภิวัตน์คืออะไร  จุดอ่อน จุดแข็งคือ ตอบ เป็นการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาอย่างรวดเร็ว                จุดอ่อน คือ ทำให้คนในโลกโลกาภิวัตน์มีวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลง มีการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟื่อย                จุดแข็ง คือ ทำให้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน                                    ทำให้การศึกษาพัฒนาขึ้น

                                    สามารถ นำเทคโนโลยีมาใช้ได้ทุกระบบงาน

 2.        เศรษฐกิจพอเพียงช่วยพัฒนา เเละเท่าทันโลกาภิวัตน์ได้อย่างไรตอบ  ทำให้รู้จักบริหารเงินและการจัดการอย่างเป็นระบบ และทำให้โลกมีความก้าวไกลทางเทคโนโลยีในด้านการศึกษาสื่อสาร  และรู้เท่าทัน รู้ทัน รู้จักการเดินสายกลาง  และค่านิยม 
 ..ยุวดี  กาญจนกังวาฬกุล  .3/9 เลขที่ 34  [email protected]
1.         โลกาภิวัตน์คืออะไร  จุดอ่อน จุดแข็งคือ ตอบ เป็นการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาอย่างรวดเร็ว                จุดอ่อน คือ ทำให้คนในโลกโลกาภิวัตน์มีวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลง มีการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟื่อย                จุดแข็ง คือ ทำให้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน                                    ทำให้การศึกษาพัฒนาขึ้น

                                    สามารถ นำเทคโนโลยีมาใช้ได้ทุกระบบงาน

2.        เศรษฐกิจพอเพียงช่วยพัฒนา เเละเท่าทันโลกาภิวัตน์ได้อย่างไร

ตอบ  ทำให้รู้จักบริหารเงินและการจัดการอย่างเป็นระบบ และทำให้โลกมีความก้าวไกลทางเทคโนโลยีในด้านการศึกษาสื่อสาร  และรู้เท่าทัน รู้ทัน รู้จักการเดินสายกลาง  และค่านิยม

นายสุบิณ    บัวศรี   . 3/9 เลขที่  11

 1.  โลกาภิวัตน์คืออะไร  จุดอ่อน จุดแข็งคือ                การเปลี่ยนแปลงทางค่านิยมในสมัยนั้นๆ และโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว                จุดอ่อน คือ การใช้จ่าย ฟุ่มเฟื่อย    ทำให้ผู้คนไม่มีวิจารณญาณในการดำรงชีวิต    ทำให้ผู้คนมีวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป

                จุดแข็ง  คือ  ทำให้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ซึ่งกันและกัน  สามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ได้ทุกระบบงาน

2. เศรษฐกิจพอเพียงช่วยพัฒนา เเละเท่าทันโลกาภิวัตน์ได้อย่างไร

                 ทำให้รู้จักการบริหารและการจัดการ    ทำให้โลกมีความก้าวไกล  รู้เท่า รู้ทัน รู้จักประมาณ รู้จักสายกลาง  และรู้จักค่านิยม 

.. อรวรรณ    ชาญเวช ม. 3/9 เลขที่  42

1.   โลกาภิวัตน์คืออะไร  จุดอ่อน จุดแข็งคือ

                 โลกที่เปลี่ยนแปลงค่านิยมในสมัยนั้น ๆ และโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว                 จุดอ่อน คือ การใช้จ่าย ฟุ่มเฟื่อย    ทำให้ผู้คนไม่มีวิจารณญาณในการดำรงชีวิต    ทำให้ผู้คนมีวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป

                จุดแข็ง  คือ  ทำให้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ซึ่งกันและกัน  สามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ได้ทุกระบบงาน

 2. เศรษฐกิจพอเพียงช่วยพัฒนา เเละเท่าทันโลกาภิวัตน์ได้อย่างไร                ทำให้รู้จักการบริหารและการจัดการ    ทำให้โลกมีความก้าวไกลตามเทคโนโลยี  รู้เท่า รู้ทัน รู้จักประมาณ รู้จักสายกลาง  และรู้จักค่านิยม 
.. อลิษา  โพธิ์ใบ  .3/9  เลขที่  43 
1.   โลกาภิวัตน์คืออะไร  จุดอ่อน จุดแข็งคือ                โลกที่เปลี่ยนแปลงค่านิยมในสมัยนั้น ๆ และโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว                 จุดอ่อน คือ การใช้จ่าย ฟุ่มเฟื่อย    ทำให้ผู้คนไม่มีวิจารณญาณในการดำรงชีวิต    ทำให้ผู้คนมีวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป

                จุดแข็ง  คือ  ทำให้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ซึ่งกันและกัน  สามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ได้ทุกระบบงาน

 2. เศรษฐกิจพอเพียงช่วยพัฒนา เเละเท่าทันโลกาภิวัตน์ได้อย่างไร

                ทำให้รู้จักการบริหารและการจัดการ    ทำให้โลกมีความก้าวไกลตามเทคโนโลยี  รู้เท่า รู้ทัน รู้จักประมาณ รู้จักสายกลาง  และรู้จักค่านิยม

.. อนุชา  เจมกุล ม.3/9 เลขที่  14

 1.   โลกาภิวัตน์คืออะไร  จุดอ่อน จุดแข็งคือ                โลกที่เปลี่ยนแปลงค่านิยมในสมัยนั้น ๆ และโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว                 จุดอ่อน คือ การใช้จ่าย ฟุ่มเฟื่อย    ทำให้ผู้คนไม่มีวิจารณญาณในการดำรงชีวิต    ทำให้ผู้คนมีวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป

                จุดแข็ง  คือ  ทำให้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ซึ่งกันและกัน  สามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ได้ทุกระบบงาน

 2. เศรษฐกิจพอเพียงช่วยพัฒนา เเละเท่าทันโลกาภิวัตน์ได้อย่างไร                ทำให้รู้จักการบริหารและการจัดการ    ทำให้โลกมีความก้าวไกลตามเทคโนโลยี  รู้เท่า รู้ทัน รู้จักประมาณ รู้จักสายกลาง  และรู้จักค่านิยม 

นายวิริยะ  คงวน  .3/9  เลขที่ 10  [email protected]

 1.   โลกาภิวัตน์คืออะไร  จุดอ่อน จุดแข็งคือ                โลกที่เปลี่ยนแปลงค่านิยมในสมัยนั้น ๆ และโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว                 จุดอ่อน คือ การใช้จ่าย ฟุ่มเฟื่อย    ทำให้ผู้คนไม่มีวิจารณญาณในการดำรงชีวิต    ทำให้ผู้คนมีวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป

                จุดแข็ง  คือ  ทำให้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ซึ่งกันและกัน  สามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ได้ทุกระบบงาน

 2. เศรษฐกิจพอเพียงช่วยพัฒนา เเละเท่าทันโลกาภิวัตน์ได้อย่างไร
ทำให้รู้จักการบริหารและการจัดการ    และทำให้ค่านิยมที่ถูกต้อง รู้จักประมาณ รู้จักสายกลาง  และรู้จักค่านิยม

(ต่อ)

.. นิตยา  ดอนเจดีย์  .3/9  เลขที่ 25

 1.   โลกาภิวัตน์คืออะไร  จุดอ่อน จุดแข็งคือ                การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เศรษฐกิจ วัฒนธรรม  ค่านิยม  การดำเนินชีวิต  การเปิดการเชื่อมโยงของประเทศต่าง ๆในโลก                จุดอ่อน คือ ทำให้ประเทศที่กำลังพัฒนาแล้วในการส่งออกเมือ่เปิดเขตการค้าเสรีทำให้สินค้าจากต่างประเทศที่มีพัฒนาแล้ว ทะลักเข้าสู่ประเทศที่กำลังพัฒนาเมื่อไม่มีภาษี

                จุดแข็ง  คือ  ทำให้โลกมีความก้าวหน้าขึ้น ทำให้มีเทคโนโลยีใหม่  เข้ามาใช้ในโลกและทำให้การติกต่อเชื่อมโยง  ข่าวสาร ต่าง ๆได้รวดเร็ว

 2. เศรษฐกิจพอเพียงช่วยพัฒนา เเละเท่าทันโลกาภิวัตน์ได้อย่างไร                คือการรู้จักใช้อย่างพอเพียงด้วยการไม่อยาก และการรู้จักคิดว่าสิ่งไหนที่เป็นความสำคัญที่แท้จริงในการใช้จ่ายสิ่งต่างๆ ควรจะใช้ไปกับสิ่งไหนก่อนทำให้โลกาภิวัตน์ไม่สามารถจะครอบงำเขาได้    

.. อุษา   บุญแก้ว เลขที่  45   . 3/9

1.   โลกาภิวัตน์คืออะไร  จุดอ่อน จุดแข็งคือ

                 โลกาภิวัตน์ คือการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเศรษฐกิจ  วัฒนธรรม ค่านิยม  การดำเนินชีวิต  การเปิดการเชื่อมโยงของประเทศต่างๆ  ในโลก                จุดอ่อน คือ  ทำให้ประเทศที่กำลังพัฒนาที่มีกำลังส่งออกน้อยไม่สามารถที่จะสู้ประเทศที่พัฒนาแล้วในการส่งออก  เมื่อเปิดเขตการค้าเสรี  ทำให้สินค้าจากประเทศที่พัฒนาแล้ว  ทะลักเข้าสู่ประเทศที่กำลังพัฒนาเมื่อไม่มีภาษี

                จุดแข็ง คือ  ทำให้โลกมีความก้าวหน้าขึ้น ทำให้มีเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาในโลก และทำให้การติดต่อเชื่อมโยงข่าวสารต่างๆ ได้รวดเร็ว

 2. เศรษฐกิจพอเพียงช่วยพัฒนา เเละเท่าทันโลกาภิวัตน์ได้อย่างไร                คือ การรู้จักใช้ปัจจัยต่างๆ โดยเพียงพอ ด้วยความไม่อยากและเกิดการรู้จักคิดว่าสิ่งไหน เป็นความสำคัญที่แท้จริง ในการใช้จ่ายสิ่งต่างๆ ควรจะใช้สิ่งไหนก่อน ทำให้โลกาภิวัตน์ไม่สามารถจะครอบงำเขาได้      

นายธิติ   ครองระวน  .3/9  เลขที่  6

 1.   โลกาภิวัตน์คืออะไร  จุดอ่อน จุดแข็งคือ                โลกที่เปลี่ยนแปลงค่านิยมในสมัยนั้น ๆ และโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว                 จุดอ่อน คือ การใช้จ่าย ฟุ่มเฟื่อย    ทำให้ผู้คนไม่มีวิจารณญาณในการดำรงชีวิต    ทำให้ผู้คนมีวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป

                จุดแข็ง  คือ  ทำให้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ซึ่งกันและกัน  สามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ได้ทุกระบบงาน

 2. เศรษฐกิจพอเพียงช่วยพัฒนา เเละเท่าทันโลกาภิวัตน์ได้อย่างไรทำให้รู้จักการบริหารและการจัดการ    และทำให้ค่านิยมที่ถูกต้อง รู้จักประมาณ รู้จักสายกลาง  และรู้จักค่านิยม   

..เกียรติศักดา  พาลานนท์   . 3/9 เลขที่ 2  [email protected]

 1.   โลกาภิวัตน์คืออะไร  จุดอ่อน จุดแข็งคือ                โลกาภิวัตน์ คือการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเศรษฐกิจ  วัฒนธรรม ค่านิยม  การดำเนินชีวิต  การเปิดการเชื่อมโยงของประเทศต่างๆ  ในโลก                จุดอ่อน คือ  ทำให้ประเทศที่กำลังพัฒนาที่มีกำลังส่งออกน้อยไม่สามารถที่จะสู้ประเทศที่พัฒนาแล้วในการส่งออก  เมื่อเปิดเขตการค้าเสรี  ที่กำลังพัฒนาเมื่อไม่มีภาษี

                จุดแข็ง คือ  ทำให้โลกมีความก้าวหน้าขึ้น ทำให้มีเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาในโลก และทำให้การติดต่อเชื่อมโยงข่าวสารต่างๆ ได้รวดเร็ว

 2. เศรษฐกิจพอเพียงช่วยพัฒนา เเละเท่าทันโลกาภิวัตน์ได้อย่างไร                คือ การรู้จักใช้ปัจจัยต่างๆ โดยเพียงพอ ด้วยความไม่อยากและเกิดการรู้จักคิดว่าสิ่งไหน เป็นความสำคัญที่แท้จริง ในการใช้จ่ายสิ่งต่างๆ ควรจะใช้สิ่งไหนก่อน ทำให้โลกาภิวัตน์ไม่สามารถจะครอบงำเขาได้          

นายฉัตรชัย  เชื้อดี  . 3/9 เลขที่ 4

 1.   โลกาภิวัตน์คืออะไร  จุดอ่อน จุดแข็งคือ                โลกาภิวัตน์ คือการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเศรษฐกิจ  วัฒนธรรม ค่านิยม  การดำเนินชีวิต  การเปิดการเชื่อมโยงของประเทศต่างๆ  ในโลก                จุดอ่อน คือ  ทำให้ประเทศที่กำลังพัฒนาที่มีกำลังส่งออกน้อยไม่สามารถที่จะสู้ประเทศที่พัฒนาแล้วในการส่งออก  เมื่อเปิดเขตการค้าเสรี  ที่กำลังพัฒนาเมื่อไม่มีภาษี

                จุดแข็ง คือ  ทำให้โลกมีความก้าวหน้าขึ้น ทำให้มีเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาในโลก และทำให้การติดต่อเชื่อมโยงข่าวสารต่างๆ ได้รวดเร็ว

 2. เศรษฐกิจพอเพียงช่วยพัฒนา เเละเท่าทันโลกาภิวัตน์ได้อย่างไร                คือ การรู้จักใช้ปัจจัยต่างๆ โดยเพียงพอ ด้วยความไม่อยากและเกิดการรู้จักคิดว่าสิ่งไหน เป็นความสำคัญที่แท้จริง ในการใช้จ่ายสิ่งต่างๆ ควรจะใช้สิ่งไหนก่อน ทำให้โลกาภิวัตน์ไม่สามารถจะครอบงำเขาได้    

..อานนท์   เยียวยา  .3/9 เลขที่  13  [email protected]

 1.   โลกาภิวัตน์คืออะไร  จุดอ่อน จุดแข็งคือ                โลกาภิวัตน์ คือการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเศรษฐกิจ  วัฒนธรรม ค่านิยม  การดำเนินชีวิต  การเปิดการเชื่อมโยงของประเทศต่างๆ  ในโลกแบบไร้ขอบเขต                จุดอ่อน คือ  ทำให้ประเทศที่กำลังพัฒนาที่มีกำลังส่งออกน้อยไม่สามารถที่จะสู้ประเทศที่พัฒนาแล้วในการส่งออก  เมื่อเปิดเขตการค้าเสรีทำให้สินค้าจากประเทศที่พัฒนาแล้วทะลักเข้าสู่ประเทศ ที่กำลังพัฒนาเมื่อไม่มีภาษี

                จุดแข็ง คือ  ทำให้โลกมีความก้าวหน้าขึ้น ทำให้มีเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาในโลก และทำให้การติดต่อเชื่อมโยงข่าวสารต่างๆ ได้รวดเร็ว

 2. เศรษฐกิจพอเพียงช่วยพัฒนา เเละเท่าทันโลกาภิวัตน์ได้อย่างไร                คือ การรู้จักใช้ปัจจัยต่างๆ โดยเพียงพอ ด้วยความไม่อยากและเกิดการรู้จักคิดว่าสิ่งไหน เป็นความสำคัญที่แท้จริง ในการใช้จ่ายสิ่งต่างๆ ควรจะใช้สิ่งไหนก่อน ทำให้โลกาภิวัตน์ไม่สามารถจะครอบงำเขาได้     

นายปิยวิทย์   พงคะเชน  .3/9 เลขที่  8

 1.   โลกาภิวัตน์คืออะไร  จุดอ่อน จุดแข็งคือ                โลกาภิวัตน์ คือการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเศรษฐกิจ  วัฒนธรรม ค่านิยม  การดำเนินชีวิต  การเปิดการเชื่อมโยงของประเทศต่างๆ  ในโลก                จุดอ่อน คือ  ทำให้ประเทศที่กำลังพัฒนาที่มีกำลังส่งออกน้อยไม่สามารถที่จะสู้ประเทศที่พัฒนาแล้วในการส่งออก  เมื่อเปิดเขตการค้าเสรี ทำให้สินค้าจากประเทศที่พัฒนาแล้วทะลักเข้าสู่ประเทศ  ที่กำลังพัฒนาเมื่อไม่มีภาษี

                จุดแข็ง คือ  ทำให้โลกมีความก้าวหน้าขึ้น ทำให้มีเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาในโลก และทำให้การติดต่อเชื่อมโยงข่าวสารต่างๆ ได้รวดเร็ว

 2. เศรษฐกิจพอเพียงช่วยพัฒนา เเละเท่าทันโลกาภิวัตน์ได้อย่างไร                คือ การรู้จักใช้ปัจจัยต่างๆ โดยเพียงพอ ด้วยความไม่อยากและเกิดการรู้จักคิดว่าสิ่งไหน เป็นความสำคัญที่แท้จริง ในการใช้จ่ายสิ่งต่างๆ ควรจะใช้สิ่งไหนก่อน ทำให้โลกาภิวัตน์ไม่สามารถจะครอบงำเขาได้   

..ภัสสร  พรหมมา ม.3/9 เลขที่  31

 1.   โลกาภิวัตน์คืออะไร  จุดอ่อน จุดแข็งคือ                โลกาภิวัตน์ คือการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเศรษฐกิจ  วัฒนธรรม ค่านิยม  การดำเนินชีวิต  การเปิดการเชื่อมโยงของประเทศต่างๆ  ในโลก                จุดอ่อน คือ  ทำให้ประเทศที่กำลังพัฒนาที่มีกำลังส่งออกน้อยไม่สามารถที่จะสู้ประเทศที่พัฒนาแล้วในการส่งออก  เมื่อเปิดเขตการค้าเสรีทำให้สินค้าจากประเทศที่พัฒนาแล้วทะลักเข้าสู่ประเทศ   ที่กำลังพัฒนาเมื่อไม่มีภาษี

                จุดแข็ง คือ  ทำให้โลกมีความก้าวหน้าขึ้น ทำให้มีเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาในโลก และทำให้การติดต่อเชื่อมโยงข่าวสารต่างๆ ได้รวดเร็ว

 2. เศรษฐกิจพอเพียงช่วยพัฒนา เเละเท่าทันโลกาภิวัตน์ได้อย่างไร                คือ การรู้จักใช้ปัจจัยต่างๆ โดยเพียงพอ ด้วยความไม่อยากและเกิดการรู้จักคิดว่าสิ่งไหน เป็นความสำคัญที่แท้จริง ในการใช้จ่ายสิ่งต่างๆ ควรจะใช้สิ่งไหนก่อน ทำให้โลกาภิวัตน์ไม่สามารถจะครอบงำเขาได้    
..ขวัญชนก  กาญจนสาธิต  .3/9  เลขที่ 17   [email protected] 
1.   โลกาภิวัตน์คืออะไร  จุดอ่อน จุดแข็งคือ                โลกาภิวัตน์ คือการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเศรษฐกิจ  วัฒนธรรม ค่านิยม  การดำเนินชีวิต  การเปิดการเชื่อมโยงของประเทศต่างๆ  ในโลก                จุดอ่อน คือ  ทำให้ประเทศที่กำลังพัฒนาที่มีกำลังส่งออกน้อยไม่สามารถที่จะสู้ประเทศที่พัฒนาแล้วในการส่งออก  เมื่อเปิดเขตการค้าเสรีทำให้สินค้าจากประเทศที่พัฒนาแล้วทะลักเข้าสู่ประเทศ   ที่กำลังพัฒนาเมื่อไม่มีภาษี

                จุดแข็ง คือ  ทำให้โลกมีความก้าวหน้าขึ้น ทำให้มีเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาในโลก และทำให้การติดต่อเชื่อมโยงข่าวสารต่างๆ ได้รวดเร็ว

 2. เศรษฐกิจพอเพียงช่วยพัฒนา เเละเท่าทันโลกาภิวัตน์ได้อย่างไร                คือ การรู้จักใช้โดยเพียงพอ ด้วยความไม่อยากและเกิดการรู้จักคิดว่าสิ่งไหน เป็นความสำคัญที่แท้จริง ในการใช้จ่ายสิ่งต่างๆ ควรจะใช้สิ่งไหนก่อน ทำให้โลกาภิวัตน์ไม่สามารถจะครอบงำเขาได้    

..นิภาพร  สมงาม ม.3/9  เลขที่  26

 1.   โลกาภิวัตน์คืออะไร  จุดอ่อน จุดแข็งคือ                โลกาภิวัตน์ คือการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเศรษฐกิจ  วัฒนธรรม ค่านิยม  การดำเนินชีวิต  การเปิดการเชื่อมโยงของประเทศต่างๆ  ในโลก                จุดอ่อน คือ  ทำให้ประเทศที่กำลังพัฒนาที่มีกำลังส่งออกน้อยไม่สามารถที่จะสู้ประเทศที่พัฒนาแล้วในการส่งออก  เมื่อเปิดเขตการค้าเสรีทำให้สินค้าจากประเทศที่พัฒนาแล้วทะลักเข้าสู่ประเทศ   ที่กำลังพัฒนาเมื่อไม่มีภาษี

                จุดแข็ง คือ  ทำให้โลกมีความก้าวหน้าขึ้น ทำให้มีเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาในโลก และทำให้การติดต่อเชื่อมโยงข่าวสารต่างๆ ได้รวดเร็ว

 2. เศรษฐกิจพอเพียงช่วยพัฒนา เเละเท่าทันโลกาภิวัตน์ได้อย่างไร                คือ การรู้จักใช้ โดยเพียงพอ ด้วยความไม่อยากและเกิดการรู้จักคิดว่าสิ่งไหน เป็นความสำคัญที่แท้จริง ในการใช้จ่ายสิ่งต่างๆ ควรจะใช้สิ่งไหนก่อน ทำให้โลกาภิวัตน์ไม่สามารถจะครอบงำเขาได้    

นายวรวิทย์   ประยูรมหิศร  .3/9  เลขที่ 9

 1.   โลกาภิวัตน์คืออะไร  จุดอ่อน จุดแข็งคือ                โลกาภิวัตน์ คือการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเศรษฐกิจ  วัฒนธรรม ค่านิยม  การดำเนินชีวิต  การเปิดการเชื่อมโยงของประเทศต่างๆ  ในโลก                จุดอ่อน คือ  ทำให้ประเทศที่กำลังพัฒนาที่มีกำลังส่งออกน้อยไม่สามารถที่จะสู้ประเทศที่พัฒนาแล้วในการส่งออก  เมื่อเปิดเขตการค้าเสรีทำให้สินค้าจากประเทศที่พัฒนาแล้วทะลักเข้าสู่ประเทศ   ที่กำลังพัฒนาเมื่อไม่มีภาษี

                จุดแข็ง คือ  ทำให้โลกมีความก้าวหน้าขึ้น ทำให้มีเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาในโลก และทำให้การติดต่อเชื่อมโยงข่าวสารต่างๆ ได้รวดเร็ว

 2. เศรษฐกิจพอเพียงช่วยพัฒนา เเละเท่าทันโลกาภิวัตน์ได้อย่างไร                คือ การรู้จักใช้ปัจจัยต่างๆ โดยเพียงพอ ด้วยความไม่อยากและเกิดการรู้จักคิดว่าสิ่งไหน เป็นความสำคัญที่แท้จริง ในการใช้จ่ายสิ่งต่างๆ ควรจะใช้สิ่งไหนก่อน ทำให้โลกาภิวัตน์ไม่สามารถจะครอบงำเขาได้    

..วันดี   ประนอมศิลป์  . 3/9 เลขที 38

 1.   โลกาภิวัตน์คืออะไร  จุดอ่อน จุดแข็งคือ                โลกาภิวัตน์ คือการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเศรษฐกิจ  วัฒนธรรม ค่านิยม  การดำเนินชีวิต  การเปิดการเชื่อมโยงของประเทศต่างๆ  ในโลก                จุดอ่อน คือ  ทำให้ประเทศที่กำลังพัฒนาที่มีกำลังส่งออกน้อยไม่สามารถที่จะสู้ประเทศที่พัฒนาแล้วในการส่งออก  เมื่อเปิดเขตการค้าเสรีสามารถจะสู่ประเทศ   ที่กำลังพัฒนาเมื่อไม่มีภาษี

                จุดแข็ง คือ  ทำให้โลกมีความก้าวหน้าขึ้น ทำให้มีเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาในโลก และทำให้การติดต่อเชื่อมโยงข่าวสารต่างๆ ได้รวดเร็ว

 2. เศรษฐกิจพอเพียงช่วยพัฒนา เเละเท่าทันโลกาภิวัตน์ได้อย่างไร                คือ การรู้จักโดยเพียงพอ ด้วยความไม่อยากและเกิดการรู้จักคิดว่าสิ่งไหน เป็นความสำคัญที่แท้จริง ในการใช้จ่ายสิ่งต่างๆ ควรจะใช้สิ่งไหนก่อน ทำให้โลกาภิวัตน์ไม่สามารถจะครอบงำเขาได้   
 ..ทิพวรรณ  คุ้มภัยพาล  .3/9  เลขที่ 23 
1.   โลกาภิวัตน์คืออะไร  จุดอ่อน จุดแข็งคือ                โลกาภิวัตน์ คือการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเศรษฐกิจ  วัฒนธรรม ค่านิยม  การดำเนินชีวิต  การเปิดการเชื่อมโยงของประเทศต่างๆ  ในโลก                จุดอ่อน คือ  ทำให้ประเทศที่กำลังพัฒนาแล้วในการส่งออก  เมื่อเปิดเขตการค้าเสรีทำให้สินค้าจากประเทศที่พัฒนาแล้วทะลักเข้าสู่ประเทศ   ที่กำลังพัฒนาเมื่อไม่มีภาษี

                จุดแข็ง คือ  ทำให้โลกมีความก้าวหน้าขึ้น ทำให้มีเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาในโลก และทำให้การติดต่อเชื่อมโยงข่าวสารต่างๆ ได้รวดเร็ว

 2. เศรษฐกิจพอเพียงช่วยพัฒนา เเละเท่าทันโลกาภิวัตน์ได้อย่างไร                คือ การรู้จักใช้ โดยเพียงพอ ด้วยความไม่อยากและการรู้จักคิดว่าสิ่งไหน เป็นความสำคัญที่แท้จริง ในการใช้จ่ายสิ่งต่างๆ ควรจะใช้สิ่งไหนก่อน ทำให้โลกาภิวัตน์ไม่สามารถจะครอบงำเขาได้   

..ชุติมา   จานแก้ว  .3/9  เลขที่ 21

 1.   โลกาภิวัตน์คืออะไร  จุดอ่อน จุดแข็งคือ                โลกาภิวัตน์ คือการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเศรษฐกิจ  วัฒนธรรม ค่านิยม  การดำเนินชีวิต  การเปิดการเชื่อมโยงของประเทศต่างๆ  ในโลก                จุดอ่อน คือ  ทำให้ประเทศที่กำลังพัฒนาแล้วในการส่งออก  เมื่อเปิดเขตการค้าเสรีสามารถจะสู่ประเทศ   ที่กำลังพัฒนาเมื่อไม่มีภาษี

                จุดแข็ง คือ  ทำให้โลกมีความก้าวหน้าขึ้น ทำให้มีเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาในโลก และทำให้การติดต่อเชื่อมโยงข่าวสารต่างๆ ได้รวดเร็ว

 2. เศรษฐกิจพอเพียงช่วยพัฒนา เเละเท่าทันโลกาภิวัตน์ได้อย่างไร                คือ การรู้จักใช้โดยเพียงพอ ด้วยการไม่อยากและการรู้จักคิดว่าสิ่งไหน เป็นความสำคัญที่แท้จริง ในการใช้จ่ายสิ่งต่างๆ ควรจะใช้สิ่งไหนก่อน ทำให้โลกาภิวัตน์ไม่สามารถจะครอบงำเขาได้    
..เบญจรัตน์    เชื้อวู้หลิม  .3/9 เลขที่  27 
1.        โลกาภิวัตน์คืออะไร  จุดอ่อน  จุดแข็งคืออะไรโลกาภิวัตน์คือ    การเชื่อมโยงไปทุกที่  และกระจายไปทุกแห่ง        จุดอ่อนคือ  เมื่อยุคโลกาภิวัตน์เข้ามาภายในประเทศแล้ว ถ้าเราสามารถแยกว่าสิ่งใดมีประโยชน์ หรือสิ่งใดเป็นสิ่งฉาบฉวย  โลกาภิวัตน์ก็จะค่อยๆ ทำลายทุกสิ่งต่อตัวเรา  ผู้อื่นในสังคม

        จุดแข็ง คือ  การที่เทคโนโลยีสามารถไปถึงทุกที่และก้าวนำสมัย ไปในสิ่งต่าง ๆ

 2. เศรษฐกิจพอเพียงช่วยพัฒนา  และรู้เท่าทันโลกาภิวัตน์ได้อย่างไร                หากเราและคนรอบข้างดำเนินชีวิตโดยมีหลักเศรษฐกิจเป็นที่ตั้งแล้ว  ยุคโลกาภิวัตน์หรืออะไรก็ตามก็ไม่สามารถทำให้ชีวิตเราและคนรอบข้างเปลี่ยนแปลงไป  เพราะหลักเศรษฐกิจพอเพียงทำให้เรารู้จักพอประมาณ  เดินสายกลาง ตามยุคโลกาภิวัตน์นั้น รู้เท่ารู้ทัน  รู้ถึงโทษถึงประโยชน์ของสิ่งต่างๆ ได้โดยมีสติ 

 

..สิริลักษณ์  พุทธสุวรรณ   .3/9  เลขที่  39

 1.        โลกาภิวัตน์คืออะไร  จุดอ่อน  จุดแข็งคืออะไรโลกาภิวัตน์คือ    การเชื่อมโยงไปทุกที่  และกระจายไปทุกแห่ง        จุดอ่อนคือ  เมื่อยุคโลกาภิวัตน์เข้ามาภายในประเทศแล้ว ถ้าเราไม่สามารถแยกได้ว่าสิ่งใดมีประโยชน์ หรือสิ่งใดเป็นสิ่งฉาบฉวย  โลกาภิวัตน์ก็จะค่อยๆ ทำลายทุกสิ่งต่อตัวเรา  ผู้อื่นในสังคม

        จุดแข็ง คือ  การที่เทคโนโลยีสามารถไปถึงทุกที่และก้าวนำสมัย ไปในสิ่งต่าง ๆ

 2. เศรษฐกิจพอเพียงช่วยพัฒนา  และรู้เท่าทันโลกาภิวัตน์ได้อย่างไร                หากเราและคนรอบข้างดำเนินชีวิตโดยมีหลักเศรษฐกิจเป็นที่ตั้งแล้ว  ยุคโลกาภิวัตน์หรืออะไรก็ตามก็ไม่สามารถทำให้ชีวิตเราและคนรอบข้างเปลี่ยนแปลงไป  เพราะหลักเศรษฐกิจพอเพียงทำให้เรารู้จักพอประมาณ ตน เดินสายกลาง  รู้เท่ารู้ทัน  รู้ถึงโทษถึงประโยชน์ของสิ่งต่างๆ ได้โดยมีสติ  
(ต่อ)

..ทัศนีย์  เซียงฉี  .3/9  เลขที่ 22

 1.        โลกาภิวัตน์คืออะไร  จุดอ่อน  จุดแข็งคืออะไรโลกาภิวัตน์คือ    การเชื่อมโยงไปทุกที่  และกระจายไปทุกแห่ง        จุดอ่อนคือ  เมื่อยุคโลกาภิวัตน์เข้ามาภายในประเทศแล้ว ถ้าเราสามารถแยกว่าสิ่งใดมีประโยชน์ หรือสิ่งใดเป็นสิ่งฉาบฉวย  โลกาภิวัตน์ก็จะค่อยๆ ทำลายทุกสิ่งต่อตัวเรา  ผู้อื่นในสังคม

        จุดแข็ง คือ  การที่เทคโนโลยีสามารถไปถึงทุกที่และก้าวนำสมัย ไปในสิ่งต่าง ๆ

 2. เศรษฐกิจพอเพียงช่วยพัฒนา  และรู้เท่าทันโลกาภิวัตน์ได้อย่างไร                หากเราและคนรอบข้างดำเนินชีวิตโดยมีหลักเศรษฐกิจเป็นที่ตั้งแล้ว  ยุคโลกาภิวัตน์หรืออะไรก็ตามก็ไม่สามารถทำให้ชีวิตเราและคนรอบข้างเปลี่ยนแปลงไป  เพราะหลักเศรษฐกิจพอเพียงทำให้เรารู้จักพอประมาณ  เดินสายกลาง  รู้เท่ารู้ทัน  รู้ถึงโทษถึงประโยชน์ของสิ่งต่างๆ ได้โดยมีสติ  

..มุกดา  ฐิตะสิริรัชต ม.3/9  เลขที่  33

 1.        โลกาภิวัตน์คืออะไร  จุดอ่อน  จุดแข็งคืออะไรโลกาภิวัตน์คือ    การเชื่อมโยงไปทุกที่  และกระจายไปทุกแห่ง        จุดอ่อนคือ  เมื่อยุคโลกาภิวัตน์เข้ามาภายในประเทศแล้ว ถ้าเราสามารถแยกว่าสิ่งใดมีประโยชน์ หรือสิ่งใดเป็นสิ่งฉาบฉวย  โลกาภิวัตน์ก็จะค่อยๆ ทำลายทุกสิ่งต่อตัวเรา  ผู้อื่นในสังคม

        จุดแข็ง คือ  การที่เทคโนโลยีสามารถไปถึงทุกหนทุกแห่งและก้าวนำสมัย ไปในสิ่งต่าง ๆ

 

 2. เศรษฐกิจพอเพียงช่วยพัฒนา  และรู้เท่าทันโลกาภิวัตน์ได้อย่างไร                หากเราและคนรอบข้างดำเนินชีวิตโดยมีหลักเศรษฐกิจเป็นที่ตั้งแล้ว  ยุคโลกาภิวัตน์หรืออะไรก็ตามก็ไม่สามารถทำให้ชีวิตเราและคนรอบข้างเปลี่ยนแปลงไป  เพราะหลักเศรษฐกิจพอเพียงทำให้เรารู้จักพอประมาณ  เดินสายกลาง   รู้เท่ารู้ทัน  รู้ถึงโทษถึงประโยชน์ของสิ่งต่างๆ ได้โดยมีสติ  
 ..วนิดา  เพียรหอม  .3/9  เลขที่37 
1.        โลกาภิวัตน์คืออะไร  จุดอ่อน  จุดแข็งคืออะไรโลกาภิวัตน์คือ    การเชื่อมโยงไปทุกที่  และกระจายไปทุกแห่ง        จุดอ่อนคือ  เมื่อยุคโลกาภิวัตน์เข้ามาภายในประเทศแล้ว ถ้าเราสามารถแยกว่าสิ่งใดมีประโยชน์ หรือสิ่งใดเป็นสิ่งฉาบฉวย  โลกาภิวัตน์ก็จะค่อยๆ ทำลายทุกสิ่งต่อตัวเรา  ผู้อื่นในสังคม

        จุดแข็ง คือ  การที่เทคโนโลยีสามารถไปถึงทุกที่และก้าวนำสมัย ไปในสิ่งต่าง ๆ

 

 2. เศรษฐกิจพอเพียงช่วยพัฒนา  และรู้เท่าทันโลกาภิวัตน์ได้อย่างไร                หากเราและคนรอบข้างดำเนินชีวิตโดยมีหลักเศรษฐกิจเป็นที่ตั้งแล้ว  ยุคโลกาภิวัตน์หรืออะไรก็ตามก็ไม่สามารถทำให้ชีวิตเราและคนรอบข้างเปลี่ยนแปลงไป  เพราะหลักเศรษฐกิจพอเพียงทำให้เรารู้จักพอประมาณ  เดินสายกลาง  รู้เท่ารู้ทัน  รู้ถึงโทษถึงประโยชน์ของสิ่งต่างๆ ได้โดยมีสติ  

..ชลธิชา   กาญจนไพสิฐ  .3/9  เลขที่ 20

 1.        โลกาภิวัตน์คืออะไร  จุดอ่อน  จุดแข็งคืออะไรโลกาภิวัตน์คือ    การเชื่อมโยงไปทุกที่  และกระจายไปทุกแห่ง        จุดอ่อนคือ  เมื่อยุคโลกาภิวัตน์เข้ามาภายในประเทศแล้ว ถ้าเราไม่สามารถแยกว่าสิ่งใดมีประโยชน์ หรือสิ่งใดเป็นสิ่งฉาบฉวย  โลกาภิวัตน์ก็จะค่อยๆ ทำลายทุกสิ่งต่อตัวเรา  ผู้อื่นในสังคม

        จุดแข็ง คือ  การที่เทคโนโลยีสามารถไปถึงทุกที่และก้าวนำสมัย ไปในสิ่งต่าง ๆ

 

 2. เศรษฐกิจพอเพียงช่วยพัฒนา  และรู้เท่าทันโลกาภิวัตน์ได้อย่างไร                หากเราและคนรอบข้างดำเนินชีวิตโดยมีหลักเศรษฐกิจเป็นที่ตั้งแล้ว  ยุคโลกาภิวัตน์หรืออะไรก็ตามก็ไม่สามารถทำให้ชีวิตเราและคนรอบข้างเปลี่ยนแปลงไป  เพราะหลักเศรษฐกิจพอเพียงทำให้เรารู้จักพอประมาณ ตน เดินสายกลาง ตามยุคโลกาภิวัตน์นั้น รู้เท่ารู้ทัน  รู้ถึงโทษถึงประโยชน์ของสิ่งต่างๆ ได้โดยมีสติ   

..เพชรรินทร์     วงศ์ประเสริฐ  .3/9   เลขที่  29

 1.        โลกาภิวัตน์คืออะไร  จุดอ่อน  จุดแข็งคืออะไรโลกาภิวัตน์คือ    การเชื่อมโยงไปทุกที่  และกระจายไปทุกแห่ง        จุดอ่อนคือ  เมื่อยุคโลกาภิวัตน์เข้ามาภายในประเทศแล้ว ถ้าเราไม่สามารถแยกว่าสิ่งใดมีประโยชน์ หรือสิ่งใดเป็นสิ่งฉาบฉวย  โลกาภิวัตน์ก็จะค่อยๆ ทำลายทุกสิ่งต่อตัวเรา  ผู้อื่นในสังคม

        จุดแข็ง คือ  การที่เทคโนโลยีสามารถไปถึงทุกที่และก้าวนำสมัย ไปในสิ่งต่าง ๆ

 

 2. เศรษฐกิจพอเพียงช่วยพัฒนา  และรู้เท่าทันโลกาภิวัตน์ได้อย่างไร                หากเราและคนรอบข้างดำเนินชีวิตโดยมีหลักเศรษฐกิจเป็นที่ตั้งแล้ว  ยุคโลกาภิวัตน์หรืออะไรก็ตามก็ไม่สามารถทำให้ชีวิตเราและคนรอบข้างเปลี่ยนแปลงไป  เพราะหลักเศรษฐกิจพอเพียงทำให้เรารู้จักประมาณตน  เดินสายกลาง   รู้เท่า  รู้ทัน  รู้ถึงโทษ  รู้ถึงประโยชน์ของสิ่งต่างๆ ได้โดยมีสติ  

..อัญชนก   เขียวดารา  .3/9  เลขที่  44

 1.        โลกาภิวัตน์คืออะไร  จุดอ่อน  จุดแข็งคืออะไรโลกาภิวัตน์คือ    การเชื่อมโยงไปทุกที่  และกระจายไปทุกแห่ง        จุดอ่อนคือ  เมื่อยุคโลกาภิวัตน์เข้ามาภายในประเทศแล้ว ถ้าเราไม่สามารถแยกว่าสิ่งใดมีประโยชน์ หรือสิ่งใดเป็นสิ่งฉาบฉวย  โลกาภิวัตน์ก็จะค่อยๆ ทำลายทุกสิ่งต่อตัวเรา  ผู้อื่นในสังคม

        จุดแข็ง คือ  การที่เทคโนโลยีสามารถไปถึงทุกที่และก้าวนำสมัย ไปในสิ่งต่าง ๆ

 

 2. เศรษฐกิจพอเพียงช่วยพัฒนา  และรู้เท่าทันโลกาภิวัตน์ได้อย่างไร                หากเราและคนรอบข้างดำเนินชีวิตโดยมีหลักเศรษฐกิจเป็นที่ตั้งแล้ว  ยุคโลกาภิวัตน์หรืออะไรก็ตามก็ไม่สามารถทำให้ชีวิตเราและคนรอบข้างเปลี่ยนแปลงไป  เพราะหลักเศรษฐกิจพอเพียงทำให้เรารู้จักประมาณตน  เดินสายกลาง   รู้เท่า  รู้ทัน  รู้ถึงโทษ  รู้ถึงประโยชน์ของสิ่งต่างๆ ได้โดยมีสติ   
..ภาวินี     บุญแต่ง   .3/9  เลขที่  32  
1.        โลกาภิวัตน์คืออะไร  จุดอ่อน  จุดแข็งคืออะไรโลกาภิวัตน์คือ    การเชื่อมโยงไปทุกที่  และกระจายไปทุกแห่ง        จุดอ่อนคือ  เมื่อยุคโลกาภิวัตน์เข้ามาภายในประเทศแล้ว ถ้าเราไม่สามารถแยกว่าสิ่งใดมีประโยชน์ หรือสิ่งใดเป็นสิ่งฉาบฉวย  โลกาภิวัตน์ก็จะค่อยๆ ทำลายทุกสิ่งต่อตัวเรา  ผู้อื่นในสังคม

        จุดแข็ง คือ  การที่เทคโนโลยีสามารถไปถึงทุกที่และก้าวนำสมัย ไปในสิ่งต่าง ๆ

 

 2. เศรษฐกิจพอเพียงช่วยพัฒนา  และรู้เท่าทันโลกาภิวัตน์ได้อย่างไรหากเราและคนรอบข้างดำเนินชีวิตโดยมีหลักเศรษฐกิจเป็นที่ตั้งแล้ว  ยุคโลกาภิวัตน์หรืออะไรก็ตามก็ไม่สามารถทำให้ชีวิตเราและคนรอบข้างเปลี่ยนแปลงไป  เพราะหลักเศรษฐกิจพอเพียงทำให้เรารู้จักประมาณตน  เดินสายกลาง   ซื้อสิ่งของต่างๆ โดยมีสติตามยุคโลกาภิวัตน์นั้น    รู้เท่า  รู้ทัน  รู้ถึงโทษ  รู้ถึงประโยชน์ด้วย  
.. รัตนากร   คูหามณีโชติ  . 3/9  เลขที่  35 
1.        โลกาภิวัตน์คืออะไร  จุดอ่อน  จุดแข็งคืออะไรโลกาภิวัตน์คือ    การเชื่อมโยงไปทุกที่  และกระจายไปทุกแห่ง        จุดอ่อนคือ  เมื่อยุคโลกาภิวัตน์เข้ามาภายในประเทศแล้ว ถ้าเราไม่สามารถแยกว่าสิ่งใดมีประโยชน์ หรือสิ่งใดเป็นสิ่งฉาบฉวย  โลกาภิวัตน์ก็จะค่อยๆ ทำลายทุกสิ่งต่อตัวเรา  ผู้อื่นในสังคม

        จุดแข็ง คือ  การที่เทคโนโลยีสามารถไปถึงทุกที่และก้าวนำสมัย ไปในสิ่งต่าง ๆ

 

 2. เศรษฐกิจพอเพียงช่วยพัฒนา  และรู้เท่าทันโลกาภิวัตน์ได้อย่างไรหากเราและคนรอบข้างดำเนินชีวิตโดยมีหลักเศรษฐกิจเป็นที่ตั้งแล้ว  ยุคโลกาภิวัตน์หรืออะไรก็ตามก็ไม่สามารถทำให้ชีวิตเราและคนรอบข้างเปลี่ยนแปลงไป  เพราะหลักเศรษฐกิจพอเพียงทำให้เรารู้จักประมาณตน  เดินสายกลาง   ซื้อสิ่งของต่างๆ โดยมีสติตามยุคโลกาภิวัตน์นั้น    รู้เท่า  รู้ทัน  รู้ถึงโทษ  รู้ถึงประโยชน์ด้ว 
 ..เพ็ญพร   จิตต์สนอง ม.3/9   เลขที่  30 
1.        โลกาภิวัตน์คืออะไร  จุดอ่อน  จุดแข็งคืออะไรโลกาภิวัตน์คือ    การเชื่อมโยงไปทุกที่  และกระจายไปทุกแห่ง        จุดอ่อนคือ  เมื่อยุคโลกาภิวัตน์เข้ามาภายในประเทศแล้ว ถ้าเราไม่สามารถแยกว่าสิ่งใดมีประโยชน์ หรือสิ่งใดเป็นสิ่งฉาบฉวย  โลกาภิวัตน์ก็จะค่อยๆ ทำลายทุกสิ่งต่อตัวเรา  ผู้อื่นในสังคม

        จุดแข็ง คือ  การที่เทคโนโลยีสามารถไปถึงทุกที่และก้าวนำสมัย ไปในสิ่งต่าง ๆ

 

 2. เศรษฐกิจพอเพียงช่วยพัฒนา  และรู้เท่าทันโลกาภิวัตน์ได้อย่างไรหากเราและคนรอบข้างดำเนินชีวิตโดยมีหลักเศรษฐกิจเป็นที่ตั้งแล้ว  ยุคโลกาภิวัตน์หรืออะไรก็ตามก็ไม่สามารถทำให้ชีวิตเราและคนรอบข้างเปลี่ยนแปลงไป  เพราะหลักเศรษฐกิจพอเพียงทำให้เรารู้จักประมาณตน  เดินสายกลาง   ซื้อสิ่งของต่างๆ โดยมีสติตามยุคโลกาภิวัตน์นั้น    รู้เท่า  รู้ทัน  รู้ถึงโทษ  รู้ถึงประโยชน์ด้วย   
..เกริกชัย    ปลาดาจง   . 3/9    
1.        โลกาภิวัตน์คืออะไร  จุดอ่อน  จุดแข็งคืออะไรการเปลี่ยนแปลงของค่านิยมในยุคสมัยนั้นๆ อย่างไร้พรมแดนจุดอ่อน   คือ  ค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟื่อย   ทำให้ผู้คนไม่มีวิจารณญาณในการดำรงชีวิต   ทำให้ผู้คนมีวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป  ทำให้คนลืมรากเง่าของตนเอง

        จุดแข็ง   คือ  ทำให้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ   สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ได้ทุกระบบงาน

 

 2. เศรษฐกิจพอเพียงช่วยพัฒนา  และรู้เท่าทันโลกาภิวัตน์ได้อย่างไร                ทำให้รู้จัก การบริหารเงินและการจัดการ  และทำให้มีการก้าวไกล ตามเทคโนโลยี  รู้เท่า  รู้ทัน  รู้จักประมาณ  รู้จักการเดินสายกลาง  และรู้จักค่านิยม             
ไม่มีชื่อ 
1.        โลกาภิวัตน์คืออะไร  จุดอ่อน  จุดแข็งคืออะไรความไร้พรมแดน  โลกที่ไร้พรมแดน เป็นการเปลี่ยนแปลงของโลก  ที่เชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างมาเป็นเวลาช้านาน การไม่ประมาท  การใฝ่รุ้  การมีคุณธรรม ทำให้มีโลกทัศน์กว้าง  มีทั้งข้อดีและข้อเสียสามารถทำให้โลกเปลี่ยนแปลงในด้านที่ดีและไม่ดีจุดอ่อน คือ ทำให้วัฒนธรรมประเพณีที่มีมาดั้งเดิมเสื่อมหายไป  เพราะไม่มีผู้ใด มาสืบสานวัฒนธรรมนั้นต่อ

จุดแข็ง  คือ  เป็นสิ่งที่มนุษย์เปิดกว้างกับโลกมาขึ้น  ทำให้มนุษย์มีศักยภาพในด้านต่าง ๆ  

 

 2. เศรษฐกิจพอเพียงช่วยพัฒนา  และรู้เท่าทันโลกาภิวัตน์ได้อย่างไร                การดำรงชีวิตอยู่อย่าง  ที่มีการปฏิบัติตนในครอบครัว  การเดินทางสายกลาง คือไม่ยึดติด แต่ก็ยังสนใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ  

ไม่มีชื่อ

 1. โลกาภิวัตน์คืออะไร  จุดอ่อน  จุดแข็งคืออะไร                โลกาภิวัตน์ คือ การพัฒนา  การเปลี่ยนแปลงของโลกทำให้มนุษย์มีศักยภาพในด้านต่าง ๆ                 จุดอ่อน คือ  การแต่งตัว ขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทยในปัจจุบัน ค่านิยมของแบรนด์เนม

                จุดแข็ง  คือ  ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารพัฒนาขึ้น สามารถทำให้เราสื่อสารกับคนต่างชาติได้

 

 2. เศรษฐกิจพอเพียงช่วยพัฒนา  และรู้เท่าทันโลกาภิวัตน์ได้อย่างไร                เศรษฐกิจพอเพียงช่วยเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต และการปฏิบัติตน  ของคนทุกระดับ ตั้งแต่ครอบครัว  ชุมชน  จนถึงรัฐ โดยเฉพาะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันโลกยุคโลกาภิวัตน์คนเราควรอยู่อย่างพอประมาณไม่ โลภมาก  อยู่อย่างพอกินพอใช้  มีมากใช้น้อย ประหยัดอดออม  ทำอะไรให้พอเพียงมีเหตุมีผล 

ไม่มีชื่อ

 1. โลกาภิวัตน์คืออะไร  จุดอ่อน  จุดแข็งคืออะไร                โลกาภิวัตน์คือ การพัฒนา  การเปลี่ยนแปลงของโลกทำให้มนุษย์มีประสิทธภาพมากขึ้น                จุดอ่อน คือ  ทำให้วัฒนธรรมประเพณี ที่มีมาดั้งเดิมเสื่อมหายไป  เพราะไม่มีคนมาสืบต่อ และถ้าสนใจโลกาภิวัตน์มากเกินไป จนเกิดการมุ่งมั่นหรือโดนครอบงำอาจทำให้มนุษย์ ใช้จ่ายฟุ่มเฟื่อยเพราะยึดติดมากเกินไป                จุดแข็ง  คือ  การทำให้โลกมีศักยภาพสูงขึ้น  เป็นสิ่งที่ทำให้โลกเปิดกว้างมากขึ้น และมีประสิทธิภาพ