• เข้าระบบ
 • สมัครสมาชิก
 • แผงจัดการ
 • ออกจากระบบ

ความหมายของสถิติ(Statistic)

  สถิติ หมายถึง........  

สถิติ หมายถึง

1. ตัวเลขแทนปริมาณจำนวนข้อมูล หรือข้อเท็จจริงของสิ่งต่าง ๆ ที่คนโดยทั่วไปต้องการศึกษาหาความรู้ เช่นต้องการทราบปริมาณน้ำฝนที่ตกในกรุงเทพมหานครปี 2541 เป็นต้น

2.ค่าตัวเลขที่เกิดจากการคำนวณมาจากกลุ่มตัวอย่าง(Sample)  หรือคิดมาจากนิยามทางคณิตศาสตร์ เช่นคำนวณหาค่าเฉลี่ย  ค่าความแปรปรวน ค่าที่คำนวณได้เรียกว่าค่าสถิติ ( A Statistic) ส่วนค่าสถิติทั้งหลายเรียกว่า ค่าสถิติหลาย ๆ ค่า (Statistics)

3.วิชาการแขนงหนึ่งที่จัดเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ และเป็นทั้งวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และยังหมายรวมถึงระเบียบวิธีการสถิติอันประกอบไปด้วยขั้นตอน 4 ขั้นตอนที่ใช้ในการศึกษาได้แก่

 1. การเก็บรวบรวมข้อมูล(Collection of Data)
 1. การนำเสนอข้อมูล(Presentation of Data )
 2. การวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis of Data)
 3. การตีความหมายของข้อมูล (Interpretation of Data )

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  คำสำคัญ (keywords): สถิติ 
  หมายเลขบันทึก: 61181
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  ความเห็น: 9
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (9)

 • ขอบคุณมากครับ น่าจะมีเป็นตอน ๆ นะครับ ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับสูงขึ้น
 • เขียนไปเถอะครับคุณรินทร์ อย่างน้อยผมก็รอติดตามอ่านอยู่เสมอ
 • และว่างๆอย่าลืมท่องgotoknow เพื่อหาก๊วนด้านสถิติ โดยเข้าไปแสดงความคิดเห็นให้ผู้อื่นมาก ๆ ครับ และคนอื่นก็จะเข้ามาแลกเปลี่ยนกับเรามากเช่นกัน
 • หลักการง่ายๆ ก็คือ ประชาสัมพันธ์ตัวเองให้มากๆ
ใช้ช่องทาง "ป้ายคำหลัก" (tag) เช่น สถิติ stat การวิจัย เป็นต้น ของหน้าแรก gotoknow นะครับ 

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะคะ ..(^_^)..

ขอบคุณนะค่ะที่ให้ดูเป็นตัวอย่าง

หน้าจะมีข้อมูลเจาะลึกให้มากกวานี้อีกเพื่อเพิ่มควาละเอียดและควาสะดวกในการนำไปใช้

ขอบคุณคะ

http://gotoknow.org/blog/vittayatana/200289

 • เอามาให้ครับ สนใจค้นคว้าได้ครับ

ขอบคุณครับข้อมูลเป็นประโยชน์มากช่วยผมได้มากเลยครับ

ขอบคุณค่ะที่ให้ความรู้