นวัตกรรมการเรียนรู้

  Contact

  นวัตกรรมการเรียนรู้สู่การศึกษาที่แท้จริง  
คนเรานั้นจะต้องมี นวัตกรรม คือ ต้อง innovative หรือต้องรู้จักสร้างสรรค์ ต้องมีความพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้า ปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลก แต่ว่าต้องสามารถปรับโลกให้เหมาะสมสอดคล้องกับความเป็นอยู่ความพอใจความสุขสบายของตัวเองเหมือนกัน ต้องแก้ปัญหาด้วยความคิด พอทางหนึ่งตันก็ต้องหาทางใหม่ ไม่งอมืองอเท้ายิ่งใน  ภาวะวิกฤต ยิ่งต้องการนวัตกรรม ซึ่งไม่เฉพาะแต่นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเท่านั้น หากแต่เป็นนวัตกรรมของทั้งระบบโดยรวมตั้งแต่สังคม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรม

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้

Post ID: 61179, Created: , Updated, 2012-02-11 16:25:29+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Comments: 1, Read: Click

Tags #นวัตกรรมการเรียนรู้

Recent Posts 

Comments (1)

โอ้โฮ้!!!!!!!  เว็บนายสุดยอดมากเลยเพื่อน  ทำได้ไงวะ   เนื้อหาน่าสนใจดี   มีสาระดี   แต่น่าจะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังมากก่านี้นะเพื่อน  

 สวัสดี