สสส. ต้องไม่ถอยหลังเข้าคลอง

“ระบบสุขภาวะของไทย” เข้มแข็ง เพราะมีการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐกับองค์กรหลักประกันสุขภาพ และหน่วยงานส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง...กลไกการทำงานเข้มแข็ง ทั้งภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาครัฐ ผสานรวมกัน เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน อนาคตจะต้องเดินหน้าพัฒนามากขึ้น คงไม่ใช่ถอยหลังเข้าคลอง

สสส. ต้องไม่ถอยหลังเข้าคลอง

บทความเรื่อง ลดเมา ... เพิ่มสุข สร้างมากกว่าซ่อม ใน นสพ. ไทยรัฐ วันที่ ๒๒ ก.ค. ๕๙ ลงท้ายด้วยการกระตุกว่า ผู้มีอำนาจในบ้านเมืองต้องไม่บ้าจี้ ทำตามข้อเรียกร้องของกลุ่มผลประโยชน์ ซ่อมสุขภาพ ให้เอาระบบราชการที่เต็มไปด้วยขั้นตอน และไม่สนใจผลสัมฤทธิ์ต่อสังคม เข้าไปครอบ สสส. และองค์กรของรัฐที่ทำงานเชิงสร้างสรรค์ทั้งหลาย

วิจารณ์ พานิช

๒๒ ก.ค. ๕๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทยความเห็น (0)