วันที่ 34 ครู STEM จำเป็น (4 กรกฎาคม 2559)

" เช้าวันจันทร์...แสนสดใส "

วันนี้เดินทางเข้ามาในโรงเรียนด้วยความแปลกใจ เพราะวันนี้ มีรถบัสเข้ามาในโรงเรียน ซึ่งมีป้ายติดคือ กศน. เขามาทำอะไรกัน ติดตามต่อไป...

ในชั่วโมงที่ 2 ... สอนวิชาสุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 ในเรื่อง ลำไส้ ซึ่งวันนี้นักเรียนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี การสอนเป็นไปได้ด้วยดี

ในชั่วโมงที่ 3 ... สอนวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี้ 6/4 ซึ่งเป็นอีกห้องหนึ่งที่ค่อนข้างจะเสียงดัง ในขณะที่สอน เพราะมีจำนวนนักเรียนที่มาก จึงทำให้การควบคุมห้องเรียนเป็นไปได้ยาก

ในชั่วโมงพักกลางวัน ... เราก็ได้ไปที่รถบัสคันนั้น มันกลายเป็นห้องสมุดเคลื่อนที่ ที่มีหนังสือ วิดีทัศน์ การ์ตูน และกิจกรรมสนุก ๆ ให้นักเรียนได้ทำและศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง




ในชั่วโมงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ... วันนี้เรายังคงทำวุ้นหลากสี STEM ซึ่งในเวลาต่อมา คุณครูให้ไปสรุปความรู้เกี่ยวกับการทำวุ้นหลากสี กับ STEM ศึกษา ด้วยความที่ไม่รู้จัก และเรามาไกลเกินกว่าจะถอยไป งัดความรู้ตั้งแต่มัธยมศึกษา มาเพื่อสรุปให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนาวสาวสายธาร อินทร์ตา (ภาคเรียนที่1/2559)



ความเห็น (0)