วันที่ 43 แห่เทียนพรรษา (15 กรกฎาคม 2559)

เช้าวันนี้มีกิจกรรมแห่เทียนพรรษาไปตามวัดต่าง ๆ สำหรับปีนี้นักเรียนระดับชั้น ป.3 ได้ไปถวายเทียนพรรษาที่วัดพวกแต้ม นักเรียนหญิงทุกคนจะแต่งกายและแต่งหน้าอย่างสวยงาม เพื่อทำการแสดงเซิ้งสวิง โดยหลังจากที่เข้าแถวเคารพธงชาติเสร็จ แต่ละสายชั้นก็จะทะยอยเดินมาเข้าแถวและเดินออกจากโรงเรียนทีละระดับชั้น ก่อนออกเดินทางนักเรียนหญิงแสดงเซิ้งให้คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนทุกคนได้ชมกัน

ระยะทางจากโรงเรียนไปถึงวัดค่อนข้างไกลพอสมควร ระหว่างทางมีนักเรียนคนหนึ่งสังเกตเห็นงูเขียวเลื้อยอยู่บนบ้านและนักเรียนทุกคนห็นไปมองจากนั้นก็กรี๊ดกันเสียงดัง จึงถูกครูดุเพราะนักเรียนเดินผ่านชุมชนไม่ควรทำเสียงดัง ในขณะที่เดินไปนักเรียนต่างบ่นว่าร้อน หิวน้ำ เมื่อไปถึงที่วัดพบกับขบวนแห่เทียนของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ซึ่งเดินทางมาถึงก่อน แต่พี่ ๆ เขาใจดีเสียสละให้น้องโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ได้ถวายเทียนพรรษาก่อน


กว่าจะถวายเทียนเสร็จก็่ผ่านไปแล้วครึ่งวัน เช้าวันนี้จึงไม่ได้สอนนักเรียนชั้น ป.4/2 ส่วนตอนบ่ายหลังจากรับประทานอาหารเสร็จนักเรียนหญิงก็ทะยอยเปลี่ยนผผ้าสะไบกลับไปใส่ชุดดพื้นเมืองเหมือนเดิมและกลับมาเรียนตามปรกติ ส่วนฉันก็สอนนักเรียนชั้น ป.4/1 ซึ่งวันนี้เป็นการสอนเรื่องการหาร นักเรียนบางคนยังหารไม่ถูกต้อง ซึ่งฉันได้อธิบายเพิ่มเติมจนกว่านักเรียนจะเข้าใจ

จากนั้นฉันได้มาช่วยครูพี่เลียงในการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงของนักเรียนในชั้นเรียน เพื่อบันทึกข้อมูลลงในสมุดรายงานผลการรียนของนักเรียนแต่ละคนและก่อนกลับบ้านต้องไปช่วยเพื่อนนักศึกษาฝึกสอนตรวจนับข้อสอบตามระดับชั้นที่ตัวเองรับผิดชอบ นับให้ครบตามจำนวนนักเรียนในห้องเรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวจิราภรณ์ ยาวิชัย...(ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)