​ล่องคลองสกสายน้ำคลองล่องไหลใสสะอาด

ธรรมชาติสวยงามตามริมฝั่ง

ผ่านเกาะแก่งแง่งหินยินเสียงดัง

เห็นฝรั่งลอยน้ำมาตามคลอง


มีบ้านบนต้นไม้ในรีสอร์ท

บันไดทอดไต่เข้าเป็นเจ้าของ

คืนละสองพันห้าน่าทดลอง

คนไต่คล่องลองไต่ขึ้นไปนอน


เช่าห่วงยางวางไว้ใกล้ริมน้ำ

มีผู้นำบอกเล่ากล่าวคำสอน

สิ่งที่ควรระวังพึงสังวร

ตามขั้นตอนเริ่มต้นสนใจจำ


ให้หย่อนก้นลงกลางระหว่างห่วง

น้ำหนักถ่วงหน่วงไว้มิให้คว่ำ

แล้วค่อยค่อยลอยดูตามผู้นำ

เลี้ยวลอยลำตามคลองร่องน้ำใด


ระวังหินตอตำมาตามแก่ง

ช่วงน้ำแรงหลบเลี้ยวหนีเรียวไผ่

มีบางคนพลิกคว่ำจมน้ำไป

ท่ามกลางความห่วงใยหลายหลายคน


ชีวิตคล้ายลอยคลองล่องชีวิต

ไปสู่ทิศทางฝันอันเข้มข้น

ฝ่าคลื่นลมลอยลำฟ้าคำรน

พาชีพตนปลอดภัยไปตามคลอง


โสภณ เปียสนิท

บันทึกล่องคลองสก กค 2559

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รวมรสบทกวีความเห็น (0)