การตกแต่งบล็อกเป็นการเพิ่มสีสันและความน่าสนใจให้บล็อก   

อยากจะตกแต่งบล็อกแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร ต้องทำอะไรบ้าง  ทุกคนทำได้ค่ะไม่ยากเลย       

ทำตามขั้นตอนดังนี้   

    ขั้นตอนการตกแต่งบล็อกแบบง่ายๆ      

  พร้อมแล้ว      เริ่มได้เลย...

 

       1 .ไปที่   เมนูทางลัด   -->  จัดการบล็อก   แล้วเลือก    ตกแต่งบล็อก    ดังรูป

          

  

 

- สำหรับผู้ที่จะตกแต่งหน้าประวัติไปที่เมนู    ประวัติ   แล้วเลือก  ตกแต่งหน้าประวัติของคุณ     ดังรูป

 

 

 

 

    2. จะเข้ามาที่หน้า  แก้ไขชุดตกแต่ง     แล้วเลือก  แก้ไข css ที่ตกแต่งมาเอง  ดังรูป

 

 

 

 

 

     3.ให้ copy code ของ css    เลือกตามแบบต่างๆที่อยู่ข้างล่าง    นำไปวางในกรอบสี่เหลี่ยมของ  CSS  ที่ตกแต่งมาเอง           แล้วคลิกเลือก  บันทึก CSS   ดังรูป  

 

 

     เป็นอันเสร็จสมบูรณ์   ง่ายไหมล่ะ   

 

 

          

 

  คราวนี้ก็ลองนำ code css ข้างล่างตามแบบที่ชอบไปลองใช้ดูค่ะ  

 

 

    แบบที่ 1         

div#subtitle {background:#B0C4DE;}

div#ribbon{background:#009ACD;}

div#page-wrapper { background-image: none;}

div#page {border: medium double #E0FFFF; background:#C6E2FF;border-bottom:medium double#E0FFFF;background-image:url( http://gotoknow.org/file/siriporn5633/04xv3.jpg);background-position:right;background-repeat:repeat ;}

body{background:#e4c10c5; background-image: url(http://gotoknow.org/file/siriporn5633/1127234116.jpg);}
div#title{padding: 18px 4px 35px;font-size:big; color:#00008B;background:#C6E2FF; background:#FFFFFF;background-image:url(http://gotoknow.org/file/siriporn5633/image1.gif); background-position:right;background-repeat:no-repeat;height:120px;}

  

 จะได้บล็อกที่มีสีสันลวดลายตามรูป   sample blog 1

 

  

  แบบที่ 2   

div#subtitle { background:#8B4513;}

div#container {width: 840px; background: #ffffff;}

div#ribbon{background:#CD853F;}

div#page-wrapper { background-image: none;}

div#page{border: medium double #FFFACD; background:#FFEFD5;border-bottom:medium double#FFFACD;}

body{background:#F5DEB3; background-image:url(http://gotoknow.org/file/siriporn5633/brown-bg10.gif);}

div#title{padding: 18px 4px 35px;    font-size:big;color:#8B4513; background:#FFFFF0;background-image:url(http://gotoknow.org/file/siriporn5633/book2.jpg); background-repeat:no-repeat;   background-position:left;height:125px;}

 

จะได้บล็อกที่มีสีสันลวดลายตามรูป     sample blog 2

 

 

     แบบที่ 3  

div#subtitle {background:#8B4513;}

div#ribbon{background:#CDAA7D;}

div#page-wrapper { background-image: none;}

div#page {border: medium double #A0522D; background:#F5DEB3;border-bottom:medium double#A0522D;}

body{background:#DEB887; background-image:url(http://gotoknow.org/file/siriporn5633/shellbg.jpg);}

div#title{padding: 18px 4px 35px;font-size:big; color:#8B4513;background:#F5DEB3; background-image:url(http://gotoknow.org/file/siriporn5633/shellwel.jpg); background-position:right bottom;background-repeat:no-repeat;height:130px;}
 

จะได้บล็อกที่มีสีสันลวดลายตามรูป     sample blog 3

 

 

 

   แบบที่ 4    

div#subtitle { background:#FFC0CB;}

div#ribbon{background:#D02090;}

div#page-wrapper { background-image: none;}

div#page {background:#FFF5EE;}

body{background:#FFC0CB;background-image: url(http://gotoknow.org/file/siriporn5633/f004.jpg);background-repeat:repeat;}

div#title{padding: 10px 4px 35px;  font-size: big; color:#D02090;background:#ffffff; background-image:url(http://gotoknow.org/file/siriporn5633/54vw7.jpg); background-repeat:no-repeat;  background-position:right;height:120px;}

 

จะได้บล็อกที่มีสีสันลวดลายตามรูป     sample blog 4 

 

 

    แบบที่ 5    

div#subtitle { background:#DB7093;}

div#ribbon{background:#D02090;}

div#page-wrapper { background-image: none;}

div#page {border: medium double#FFE4B5; background:#FFFAF0;border-bottom:medium double#FFE4B5;}

body{background:#FFC0CB;background-image: url(http://gotoknow.org/file/siriporn5633/rflowerbg.jpg);background-repeat:repeat;}

div#title{font-size: big; color:#D02090;background:#ffffff;background-image:url(http://gotoknow.org/file/siriporn5633/t03.gif);background-repeat:no-repeat;  background-position:right ;height:120px;}

จะได้บล็อกที่มีสีสันลวดลายตามรูป     sample blog 5