ทัศนศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ฮึกเฮิมขึ้นมามาก เหมือนเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของธรรมศาสตร์ เลือดเริ่มมีสีแดงเหลือง ภาพโดมที่เด่นเป็นสง่า ดอกยูงทอง ที่สดใสสวยงามเริ่มก่อตัวฝังขึ้นในจิตใจ....

            
      
ดังคำกล่าวที่ว่า ……

                               ฉันรักธรรมศาสตร์เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชน

                
                    
หลังจากนั้นสัญลักษณ์ต่างๆของธรรมศาสตร์เริ่มเกิดขึ้นในตัวของพวกเราตั้งแต่ สายรัดข้อมือ สมุด ปากกา ดินสอ กระเป๋า เข็มกลัด พวงกุญแจและอื่นๆอีกมากมายเท่าที่หาได้ก็แล้วกัน