หนุ่มไอที....

            เป็นหนุ่มอีกคนในรุ่นที่มาดูดีสูสี แต่ความสามารถแตกต่างกันคนละด้านเลย จ๊อดจะเป็นผู้นำทางด้านไอที ทันสมัยด้านไอทีเสมอ ตื่นตัวเสมอกับสิ่งใหม่ๆ ใครมีปัญหาด้านไอที เครื่องมือใหม่ๆต้องถามจ๊อดหรือใครมีปัญหาคอมพิวเตอร์ถามจ๊อดได้

            จ๊อดใจกว้างกับเพื่อนๆเสมอ ไม่เคยโกรธใคร ใครจะติชม แย้ง ว่าอย่างไร จ๊อดยิ้มรับได้เสมอ ถ้าใครถูกใจจ๊อดแล้วจะมอบ กาย ใจ ทำให้ทุกอย่าง แม้กระทั่งศัตรูจ๊อดก็ยอม

              ถ้าใครได้ไปแล้วก็เหมือนถูกหวยงวดใหญ่เลย !!

ปล.เพื่อนให้ห้องมองจ๊อดแบบนี้ครับ