กรุง ม่วงนาครอง

ครูผู้ช่วย
โรงเรียนวัดตากวน
Usernamekrung_19
สมาชิกเลขที่74763
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ
  • เกิดขึ้น
  • ตั้งอยู่
  • ดับไป 

โลกนี้มีพื้นที่มากมายนัก

แต่มีที่ที่รู้จักไม่กี่ที่

มีผู้คนมากมายเท่าโลกมี

แต่มีที่รู้จักดีไม่กี่คน

(พี่ไพรวรินทร์ ขาวงาม)