วันที่ 30 เลือกตั้งประธานนักเรียน (27/06/2559)

วันแรกของสัปดาห์ กับ กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน คนใหม่ของโรงเรียนบ้านศาลา ซึ่งมีผู้ลงรับสมัคร 2 คน เป็นนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยทั้งสองคนได้ทำการหาเสียงตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมา และในวันนี้ก็เป็นวันลงคะแนนเลือกตั้ง โดยที่นักเรียนและครูทุกคนมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งประธานนักเรียน ฉันและเพื่อนๆนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ก็ได้ควบคุมดุแลนักเรียนในการไปลงคะแนน โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้ไปลงคะแนนในช่วงบ่ายของวันนี้และครูก็ต้องเดินไปส่ง และจะมีครูที่ประจำอยู่ที่สถานที่เลือกตั้งให้คำแนะนำในการลงคะแนนว่าจะต้องทำอย่างไร นักเรียนบางคนให้ความสนใจมากและเข้าใจ แต่บางคนไม่เข้าใจ และฉันคิดว่าบัตรเสียส่วนใหญ่ก็คงจะอยู่ที่นักเรียนชั้น ป.1 และเมื่อถึงเวลานับคะแนนเพื่อตัดสินผลการเลือกตั้ง มีบัตรเสีย 20 กว่าใบ และผลคะแนนก็เป็นเอกฉันท์ นักเรียนหญิงทีมที่ 1 ก็ได้เป็นประธานนักเรียนคนใหม่ของโรงเรียนบ้านศาลา


การจัดกิจกรรมการเลือกตั้ง แล้วให้ทุกคนมีสิทธิ์เลือกแม้จะเป็นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก็ได้ทำ ฉันคิดว่าเป็นกิจกรรมที่ดี เพราะเด็กนักเรียนถึงแม้จะทำไปแบบไม่เข้าใจ เช่น กาช่องคะแนนเป็นรูปต่างๆ จนบัตรเสีย แต่เมื่อได้ทำบ่อยๆในระดับชั้นต่อๆไป ก็ช่วยให้เขาเกิดเรียนรู้ได้จากการทำผิดและได้รับการแก้ไขจนถูกต้อง และยังเป็นการฝึกให้ได้ทำจริง ดีกว่าการที่ให้เด็กนักเรียนชั้น ป.1 นั่งดูพี่ๆทำเฉยๆแล้วไม่เคยได้ลองทำเลย และการทำกิจกรรมนี้ในครั้งต่อๆไปจะต้องแก้ไขความเข้าใจของนักเรียนให้ถูกต้องด้วย


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวอัจฉราพรรณ บุญเรือง...(ภาคเรียนที่1/2559)



ความเห็น (0)