วันที่ 29 เกือบถูกนิเทศ + เตรียมงานวันสุดท้าย (24 มิถุนายน 2559)

ตายิ้ม :)
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้ได้ทำกิจกรรมกำจัดลูกน้ำยุงลายด้วยการเก็บขยะแต่เช้า หลังจากนั้นการเรียนการสอนได้ดำเนินไปตามปกติ จนกระทั่ง ช่วงบ่ายมีอาจารย์เข้ามาจะทำการนิเทศในรายวิชาภาษาอังกฤษของดิฉัน แต่ก็ไม่ได้นิเทศ เนื่องจากดิฉันได้มีการเปลี่ยนชั่วโมงสอนไปเป็นวันจันทร์ เพราะเดิมวันศุกร์นักเรียนชั้น ป.2 จะได้เรียนวิชาภาษาอังกฤษ 2 ครั้ง คือภาษาอังกฤษหลัก และภาษาอังกฤษในชั่วโมงเพิ่มเวลารู้กับครูต่างชาติ ทำให้นักเรียนเบื่อจึงได้เปลี่ยนชั่วโมง ซึ่งเริ่มในสัปดาห์นี้และดิฉันไม่ได้แจ้งให้อาจารย์นิเทศทราบ จึงเกิดความผิดพลาด แต่การมาของอาจารย์ทำให้ดิฉันได้ข้อเสนอแนะและคำแนะนำมากมายเกี่ยวกับการสอน และการทำวิจัยในชั้นเรียน ต้องขอบคุณและขอโทษอาจารย์มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

ช่วยกันเก็บขยะสู้ ๆ

และหลังโรงเรียนเลิกวันนี้ได้ร่วมด้วยช่วยกันวันสุดท้ายเพื่อทำให้นิทรรศการประสบความสำเร็จ แต่ละคนช่วยกันทำคนละไม้คนละมือ จนได้ บอร์ดความรู้ใหญ่ ๆ บอร์ดผลงานนักเรียน ต้นโพธิ์ต่อตานยาเสพติด โมเดลยาเสพติดต่าง ๆ และมาสคอตนักเรียน เห็นผลงานแล้วก็ภูมิใจ คุ้มค่ากับความเหนื่อย งานโรงเรียนงานนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ฝากให้กำลังใจครูที่ไปจัดบูธในวันพรุ่งนี้ หวังว่าจะสวยงาม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวธนาภรณ์ เชื้อเมืองพาน (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)