​วันที่ 27 ป.1 Meet my family (22 มิถุนายน 2559)

ตายิ้ม :)
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้ดิฉันมีสอนคณิตศาสตร์ชั้น ป. 3 ป. 1 และภาษาอังกฤษ ป. 1 สำหรับวิชาคณิตศาสตร์ชั้น ป. 3 วันนี้การให้นักเรียนออกมาแสดงวิธีทำยังคงเป็นที่สนใจของนักเรียน นักเรียนให้ความร่วมมือและชื่นชอบที่ได้ออกมาแสดงความสามารถของตนเอง ส่วนนักเรียนชั้น ป. 1 วันนี้ได้เข้าสู่เนื้อหาใหม่ คือ Meet my family ให้นักเรียนได้รู้จักคำศัพท์ต่าง ๆ เกี่ยวกับครอบครัว การสอนคำศัพท์ของดิฉันนั้น จะเน้นใช้สื่อที่เป็นรูปภาพให้นักเรียนสามารถรู้ความหมายจากรูปภาพ ซึ่งได้ผลสำหรับนักเรียนชั้น ป. 1 แต่ก็ยังไม่ทั้งหมด เพราะนักเรียนบางส่วนยังไม่สามารถจำและบอกคำศัพท์ได้ครบทุกคำ โดยเฉพาะคำศัพท์ที่ยากหรือยาว ดิฉันจึงคิดว่าควรสอนซ้ำอีกรอบในสัปดาห์ต่อไป

สื่อรูปภาพประกอบการสอน


ตั้งใจทำงาน เก่งมากๆ เลยค่ะ ;)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวธนาภรณ์ เชื้อเมืองพาน (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)