วันที่ 28 สอนแทนในต่างระดับชั้น (23 มิถุนายน 2559)

ตายิ้ม :)
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สืบเนื่องจากมีเหตุการณ์น่าเศร้า คือ ญาติผู้ใหญ่ของครูในโรงเรียนได้เสียชีวิตลง ทำให้มีชั่วโมงที่ขาดครู เช้าวันนี้ครูฝ่ายวิชาการจึงได้มาขอให้ดิฉันเข้าสอนแทน ดิฉันก็รับหน้าที่มา ซึ่งในใจก็คิดหนัก เพราะเป็นครั้งแรกที่จะได้ขึ้นไปสอนนักเรียนระดับชั้นประถมปลาย นั้นคือชั้น ป.4/1 ในรายวิชาภาษาอังกฤษ เมื่อดิฉันเดินเข้าไปในห้อง มีนักเรียนถามขึ้นว่า “ครูมาทำไมครับ” ดิฉันจึงบอกว่า “วันนี้ครูมาสอนแทนนะคะ นั่งที่ให้เรียบร้อยค่ะ” นักเรียนที่กำลังเล่นกันอยู่รีบเดินเข้าห้องและนั่งอย่างเป็นระเบียบ ดิฉันคิดในใจ...เริ่มต้นด้วยดี หวังว่าจะดีจนหมดชั่วโมง... แล้วดิฉันจึงขอดูเนื้อหาวิชาคร่าว ๆ พบว่านักเรียนเรียนถึงเรื่อง Cloth เสื้อผ้าและการแต่งกาย พอดูคำศัพท์คร่าว ๆ ก็คิดกิจกรรมให้นักเรียนเล่นเกม Hang Man ทายคำศัพท์ ซึ่งนักเรียนให้ความร่วมมือและร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน พอคำศัพท์หมด ก็ต้องเปลี่ยนกิจกรรม ซึ่งนักเรียนขอเล่นเกม ดิฉันจึงคิดเกมให้นักเรียนช่วยกันเขียนคำศัพท์ตามคำบอก คือให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเข้าแถวตอนเรียงหนึ่ง จากนั้นเมื่อครูขานคำศัพท์ให้นักเรียนออกมาเขียนตัวอักษรเรียงกันเป็นคำศัพท์ดังกล่าว โดยเวียนกันเขียนจนครบทุกตัวอักษร เกมนี้ได้ผล นักเรียนให้ความสนใจ และร่วมมือดีมาก

สรุปแล้วการมาสอนแทน (ควบคุมชั้นเรียนมากกว่า) ในครั้งนี้ผ่านพ้นไปด้วยดีค่ะ

สนุกสนานกันจริงๆ :)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวธนาภรณ์ เชื้อเมืองพาน (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)