โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานและการจัดโปรแกรมการเรียนรายบุคคล

วันที่14-17 มิถุนายน 2559 บุคคลากรครูกศน.อำเภอเมืองสมุทรสาครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการที่หาดแสงจันทร์ รีสอร์ท จ.ระยอง

วิทยากรโดยท่าน ดร.ขจิต ฝอยทอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.ตำบลชัยมงคลความเห็น (0)