ปรัวัติศาสตร์เศราฐกิจรัตนโกสินทร์


ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ “รัตนโกสินทร์” ที่ต้องจดจำ

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มั่งคั่งมาก ในสมัยรัชกาลที่3 มีเงินตราต่างประเทศ

สะสมไว้มากมาย ทั้งเงินพระคลังมหาสมบัติ และเงินส่วนพระองค์ของรัชกาลที่ 3 เรียกว่า “เงินถุงแดง”

ที่ต้องใส่ไว้ในถุงแดงเพราะเป็นความเชื่อแบบจีนว่า ใส่ไว้ในถุงแดงจะไม่มีอันตรายและทำให้เกิดความมั่งคั่ง มียอดเงินรวม 5 ล้านฟรังค์ เงินตราต่างประเทศของไทยได้มาจากการแต่งสำเภาไปทำการค้ากับจีน

ในยุคนั้นทะเลจีนใต้ จีนคุม เงินตราต่างประเทศที่ได้มาอยู่ในรูปเงินเหรียญทองเมกซิโก เงินเปรู ยุคนั้นโลกใช้เหรียญทองเป็นหลัก เงินหนื่งบาทมีค่าเท่ากับสองฟรังค์ของฝรั่งเศส เป็นเงินสกุลแข็งทีเดียว อัตราแลกเปลี่ยนกับปอนด์อังกฤษ สมัย ร 4 อยู่ที่หนื่งบาทเท่ากับหนื่งปอนด์

ความมั่งคั่งของประเทศไทยเป็นที่รู้กันทั่วไปกำไรจากการค้า นำมาใช้เป็นเงินบริหารประเทศ และสะสมไว้เช่นเดียวกับสำรองเงินตราประเทศในปัจจุบัน เป็นหลักฐานยืนยันว่าประเทศไทยเป็นนักการค้ามาแต่โบราณ แต่ความมั่งคั่งนี้เองที่นำภัยมาสู่ประเทศ เพราะประเทศอื่นต้องการเข้าปล้น ด้วยเงินที่สะสมไว้ และค้าขายหามาได้เรื่อยๆ

รัชกาลที่ห้า พระพุทธเจ้าหลวงทรงวางรากฐานในการพัฒนาชาติ มีรถไฟ รถราง ไฟฟ้า โทรศัพท์ ขุดคูคลองเพื่อการสัญจรทางน้ำ สร้างถนน สร้างอาคารที่ทำด้วยซีเมนต์ สร้างโรงเรียน จัดการศึกษา จัดการปกครองในรูปมณฑล ติดต่อต่างประเทศ จ้างผู้เชี่ยวชาญ สร้างระบบไปรษณีย์ โทรเลข จ้างครูต่างประเทศมาสอนภาษา ทรงเลิกทาส บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุข ญี่ปุ่นส่งคณะมาดูงานที่ประเทศไทย แล้วเอาไปทำ...

เหตุใดประเทศไทยที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วจึงไม่สามารถเดินต่อไปได้ ในรัชสมัยรัชกาลที่3 ลัทธิล่าเมืองขื้น จักรวรรดินิยมตะวันตกเข้ามาในเอเซีย อังกฤษยึดพม่า มลายู ฝรั่งเศสยึดเวียดนาม

หลายๆประเทศบุกเข้ายืดดินแดนชายฝั่งของจีน ดัทช์เข้ายึดอินโดนิเซีย อังกฤษเข้ายึดออสเตรเลีย

สงครามเกิดขื้นในยุโรป เยอรมันบุกเข้ายืดดินแดนฝรั่งเศสบางส่วน บอกว่าจะคืนดินแดนให้ ฝรั่งเศสต้องจ่ายเงิน 4 ล้านฟรังค์ เรือรบฝรั่งเศสบุกไทยเลยครับ เงินของประเทศไทยหมดคลังหลวง ขนเงินถุงแดงจ่ายไปด้วย เงินไม่พอพระราชวงศ์ พระบรมวงศานุวงศ์ต่างก็ขนทอง เพชร พลอยไปใส่เรือให้ฝรั่งเศสที่ท่าราชวรดิษฐทั้งวัน ทั้งคืน เข็นกันไปจนถนนสึกเป็นร่อง รวมน้ำหนักเงิน ทองที่ขนจากประเทศ

ไทย 23 ตัน เอาลงเรือไปฝรั่งเศสไถ่ประเทศคืนจากเยอรมัน

ผมเดินย่านนั้น เจ็บปวดทุกครั้งเรือรบฝรั่งเศสมาจอดแถวท่าน้ำโอเรียนเต็ล ให้เวลา 48 ชั่วโมง มิฉะนั้นจะยึดประเทศ และยิงวัดพระแก้ว พระราชวัง ผมมานั่งคำนวณดู พบว่า ถ้าฝรั่งเศสไม่มาปล้นไทยไป ประเทศนี้มีสำรองเงินตราเพียงพอที่จะผ่านวิกฤติเศรษฐกิจโลกสมัยรัชกาลที่ 7 อย่างสบาย ไม่ต้องเอาข้าราชการออกจากงาน นักเรียนทุน 326 คน ก็จะได้มาทำงานวางหลักในด้านต่างๆให้ประเทศ

ประเทศไทยมีเงินทุนที่จะลงทุน ทั้งด้านอุตสาหกรรม เกษตร ตั้งธนาคาร ทำถนนหนทาง มีการศึกษาสองภาษา มีผังเมือง ผังประเทศ ประเทศไทยจะก้าวหน้าเหมือนกับญี่ปุ่นมีเงินเหลือพัฒนา

ประเทศมากมาย ยุคนั้นเงินหนื่งสตางค์มีค่ามาก

แล้วอังกฤษก็มาสมัยรัชกาลที่ 5 อังกฤษมาช้า ฝรั่งเศสปล้นไปก่อนแล้ว จึงเอาไปแค่ดินแดน

แต่ดินแดนที่อังกฤษเอาไป เป็นท่าเรือทั้งนั้น กะไม่ให้ไทยไปค้าขายกันเลย เช่น มะริด ทะวาย ตะนาวศรี และเปอร์ลิส กลันตัน ตรังกานู เคดาห์ ไทยมีปัญหาทางออกทะเลจนปัจจุบันยังให้ทำสัญญาว่า จะไม่ขุดคอคอดกระ ที่จริงกะจะไม่ให้ประเทศไทยมีกองทัพด้วย

แต่หลังสงครามโลกครั้งที่สอง อังกฤษจัดหนัก บอกว่าไทยต้องบริจาคข้าวให้ฟรีจำนวน 3 ล้านตัน ทั้งๆที่ในสัญญาพูดแค่ 1.5 ล้านตัน ช่วงนี้สมัย ร 7-8 ข้าวเป็นสินค้าส่งออกหลักของประเทศ เจอเงื่อนไขนี้เข้า ประเทศไทยไม่มีเงินพัฒนา ค่าเงินบาทลดเหลือหนื่งปอนด์ต่อหกสิบบาท จากสมัยก่อนหนื่งบาทต่อหนื่งปอนด์ รัฐบาลได้เงินมาก็เอาไปซื้อข้าวส่งไปให้ ไม่มีเงินพัฒนาประเทศ อังกฤษทำให้ชาวนาไทยจน เพราะต้องทำให้ราคาข้าวต่ำ ไม่ใช่กฏุมพีที่ไหนหรอก ค่าเงินลดมาก พัฒนาลำบาก ต้องเริ่มสะสมสำรองกันใหม่ เทียบกับปอนด์ ค่าเงินลดหกสิบเท่า จนเฉียบพลัน ค้าขายขาดดุล ค่าเงินลดยิ่งกว่าวิกฤตปี 40 ตอนนั้นลดลงเท่าเดียว นั่งคิดเลขดูเงินที่ฝรั่งปล้นไปตั้งแต่สมัย ร 5 จนสมัย ร 7 นี่ทำให้คนไทยจนยาวเมื่อเริ่มพัฒนาประเทศ ตั้งแต่ปี 2503 ใช้เงินกู้ ก็มาเจอสงครามในภูมิภาค ร่วม 25 ปี เอาตัวมาให้รอดได้ก็บุญโข ใช้เงินไปเยอะ

สงครามสงบปี 2530 ค้าขายได้เงินมาสิบปี พอปี 2540 ก็เจอฝรั่งหลอก เจ๊งไปอีกหลายปี เสียหายราวสามล้านกว่าล้านบาท โง่เองด้วย พอเริ่มจะแข็งแรงคนไทยก็ตีกันตั้งแต่ปี 2547 จนถืงวันนี้

มีน้ำมาดับเย็นบ้างช่วงปี 2554 น้ำก็มามากจัง ธนาคารโลกบอกว่าพังไปสามล้านกว่าล้าน โรงงานอพยพ 7,000 โรงงาน

เมื่อญี่ปุ่นยกทัพเข้าไทยช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ก็ใช้เงินของแบงค์ชาติจนหมดและพิมพ์เงินเองให้กองทัพญี่ปุ่นใช้ ทำให้เงินไทยตกมาก ไม่มีสำรองไทยก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรจากญี่ปุ่น ญี่ปุ่นขนเงินมาลงทุนในไทย ก็มีความรู้สืกเรื่องประวัติศาสตร์กันอยู่

อเมริกาเข้ามาช่วยกันอังกฤษ แต่ก็ได้สัญญา most favoured nation ได้สิทธิประโยชน์สูงสุด และยกเว้นภาษีปิโตรเลียมด้วย ให้ประเทศเดียว

วันนี้เขียนประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทยให้อ่านครับ ชีวิตประเทศมีขื้นมีลง คนก็เหมือนกัน

ได้แค่นี้ก็บุญโขสำรองประเทศยังอยู่อันดับยี่สิบกว่าของโลกนะเนี่ย ผมไปฝรั่งเศส ยังนึกว่าที่นี่เป็นดิน

แดนที่ใช้เงินของไทยไถ่มา ประเทศมึง เงินกู เวลาฝรั่งมาบอกโน่น บอกนี่ ผมของขื้นทุกที ใครที่ซ่าๆอยู่ จะสร้างความวุ่นวายโน่นนี่ บอกว่าจะช่วยคนจน ระวังว่าจะเป็นตัวสร้างความจนให้ชาวบ้าน นักประวัติศาสตร์ไทยก็ประหลาด เรื่องที่มาทำให้คนไทยจนไม่พูด ทะลื่งมาโจมตีสถาบันที่สร้าง กอบกู้ประเทศมาด้วย

ความยากลำบาก รัชสมัยรัชกาลที่9 เราเริ่มการพัฒนาโดย ไม่มีสตางค์นะครับ เล่าประวัติศาสตร์ให้

ฟัง เพื่อจะได้ปรับใช้กับยุคปัจจุบันครับ

Cr. Somkiat Osotsapa

บทความนี้คัดลอกมาจาก Line ของผู้ที่ใช้ชื่อว่า Sawat&Juraiwan

หมายเลขบันทึก: 609096เขียนเมื่อ 24 มิถุนายน 2016 21:06 น. ()แก้ไขเมื่อ 26 มิถุนายน 2016 19:11 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (2)

ลักษณะการจัดบรรทัดมันแปลกๆนะคะ อ่านยากไปสักนิดค่ะ

ขอบคุณครับคุณโอ๋ ผมสำเนามาจาก line บรรทัดจึงออกมาแปลกๆ จะมาแก้ไขให้ครับ ขอบพระคุณที่แจ้งมา ผมจะต้องรีบออกไปฟังบรรยายเรื่องปรัชญาธรรมาภิบาล จาก ศ.กีรติ บุญเจือ ในช่วงบ่าย จึงไม่สามารถแก้เไขให้ได้ในตอนนี้ คืนนี้จะเข้ามาดำเนินการแก้ไขให้ครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี