ดีกรี ยังคง นำหน้า ความสามารถ

Thawat
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สถานประกอบการ องค์การราชการ รัฐวิสาหกิจ ในประเทศไทยวันนี้มีการรับคนเข้าทำงานโดยพิจารณา

วุฒิการศึกษา เป็นลำดับแรก ประสบการณ์ว่าทีหลัง
เท่ากับเป็นระบบ High Cost but Low Competency
เกี่ยวข้องกับระบบการศึกษาที่เน้น Degree > Competency
หล่อมหลอมให้คนเรียนมีพฤติกรรมเรียนเพื่อ Degree > Competency
ผู้สอนจึงเน้นสอนเพื่อ่ผ่าน Degree > Competency

เหตุย่อมมาจากปัจจัยเสมอ...

ธวัช หมัดเต๊ะ 23 มิถุนายน 2559

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Learn Together



ความเห็น (3)

-สวัสดีครับอาจารย์

-เห็นเป็นดังเช่นข้อมูลนี้ครับ

-"คุณวุฒิ อันดับแรก...ประสบการณ์ตามหลัง"

-ขอบคุณครับ


ด้วยความรวดเร็วในการเข่งขันทางธุรกิจในที่สุดแล้วผู้ประกอบการก็ต้องการคนทำงานเก่งมีความสามารถทำได้จริง มากกว่าคนที่มีใบปริญญามาประกอบการสมัครงานค่ะ

ภายหลังรับเข้าทำงานแล้ว ... การกลับตรงข้าม

วุฒิการศึกษา ประสบการณ์และผลงานว่ากันทีหลัง วงศ์วานและพวกพ้องต้องมาก่อน

ถึงรอบประเมินเมื่อใด คนให้คำปรึกษาพาทำ ต้องกลั้นใจ .. ดิฉันไม่สนใจว่าปัจจัยใครมาก่อนหลัง รู้แค่ ยังไม่ชินเสียที (ฮา)