...บทเรียน

...หลายคนนำมาใช้ในการปรับปรุง และแก้ไขการดำเนินชีวิตให้ถูกที่ถูกทาง...

...ความผิดพลาด สูญเสีย เป็นประสบการณ์ตรงของชีวิตในแต่ละช่วงวัย ...เป็นบทเรียนที่ดี หลายคนนำมาใช้ในการปรับปรุง และแก้ไขการดำเนินชีวิตให้ถูกที่ถูกทาง เพื่อจะมิให้เกิดขึ้นอีก หรือหากเกิดขึ้นก็เพียงเล็กน้อย...แต่หลายคนเพิกเฉยไม่เกิดการเรียนรู้ใดๆ ทำให้ความผิดพลาด สูญเสียนั้นมีเพิ่ม มากกว่าเดิมหลายเท่า ...จนไม่สามารถปรับปรุง แก้ไขได้...


กวางบาดเจ็บเขาเดียว

คึกคะนองสู้อย่างไม่ยั้ง

คิดได้เมื่อสูญเสีย...บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทกลอนในภาพถ่ายความเห็น (6)

กวางน้อย ผู้น่าสงสาร...

เขียนเมื่อ 

...เขากวางบางครั้งหลุดเองตามธรมชาติ... บางครั้งเกิดจากการต่อสู้... ตอนถ่ายภาพไม่เห็นว่ามีเขาเดียว ...จึงนำมาเขียนกลอนเพราะน่าสนใจมากกว่ามองเห็นภาพเฉยๆนะคะ...

เขียนเมื่อ 

ชีวิตคือการต่อสู้ครับ

ขอบคุณพี่ดร.พจนามากครับ

ภาพและคำบรรยายดีจังค่ะ

เขียนเมื่อ 

...บางครั้งชีวิตต้องหลบเลี่ยงความสูญเสียนะคะน้องขจิต

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะคุณพี่นงนาท ได้รับคำชมแล้วปลื้มใจมากค่ะ...เพราะเป็นคนเขียนกลอนไทยไม่เป็น...จึงเขียนกลอนไฮกุที่ง่าย และสั้นกว่า...