บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) กลอนไฮกุ

เขียนเมื่อ
114 1 1
เขียนเมื่อ
194
เขียนเมื่อ
463 4 2
เขียนเมื่อ
461 9 5
เขียนเมื่อ
357 7 3
เขียนเมื่อ
333 5 6
เขียนเมื่อ
263 6 1
เขียนเมื่อ
638 8 8
เขียนเมื่อ
361 5 4
เขียนเมื่อ
328 8 6
เขียนเมื่อ
233 6 4
เขียนเมื่อ
348 4 4
เขียนเมื่อ
215 4 2
เขียนเมื่อ
998 3 4
เขียนเมื่อ
1,003 7 10