บทกลอนในภาพถ่าย

เขียนเมื่อ
115 1 2
เขียนเมื่อ
223 3 2
เขียนเมื่อ
198 1
เขียนเมื่อ
168
เขียนเมื่อ
276 1 1
เขียนเมื่อ
263
เขียนเมื่อ
274 1
เขียนเมื่อ
513 4 2
เขียนเมื่อ
542 5 2
เขียนเมื่อ
414 1 1
เขียนเมื่อ
524 9 5
เขียนเมื่อ
406 7 3